งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

5 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี ปี 2526  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545

6 ประวัติการทำงานและใบรับรอง  ปี 2527 เริ่มทำงานที่บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จนถึงปัจจุบัน  ปี 2528 สอบผ่านผู้ตรวจสอบงานเชื่อม CSWIP จาก The Welding Institute (TWI) UK  ปี 2533 สอบผ่านหลักสูตรการป้องกัน อันตรายจากรังสีระดับ 2 สำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

7 ประวัติการทำงานและใบรับรอง  ปี 2534 สอบผ่านใบรับรองผู้ทดสอบระดับ 3 จาก American Society for Nondestructive Testing (ASNT) ใน สาขา VT, RT, UT, MT, PT และ ET  ปี 2539 สอบผ่านผู้ทดสอบถังเก็บน้ำมัน ปิโตรเลียม API 653 Tank Inspector จาก American Petroleum Institute

8 ประวัติการทำงานและใบรับรอง  ปี 2543 Acoustic Emission Testing. Short Course Attendance Certificate, Physical Acoustics Limited  ปี 2544 Topside Operators of the TSC U9/U11 Micro gauge for the Inspection of Butt Welded Plates & Tubular Welded Joints” ACFM (Alternating Current Field Measurement), The Welding Institute (TWI) UK and Lloyd’s Register

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google