งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Panom Yingpaiboonsukh
ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

5 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี ปี 2526 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545

6 ประวัติการทำงานและใบรับรอง
ปี 2527 เริ่มทำงานที่บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จนถึงปัจจุบัน ปี 2528 สอบผ่านผู้ตรวจสอบงานเชื่อม CSWIP จาก The Welding Institute (TWI) UK ปี 2533 สอบผ่านหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

7 ประวัติการทำงานและใบรับรอง
ปี 2534 สอบผ่านใบรับรองผู้ทดสอบระดับ 3 จาก American Society for Nondestructive Testing (ASNT) ในสาขา VT, RT, UT, MT, PT และ ET ปี 2539 สอบผ่านผู้ทดสอบถังเก็บน้ำมันปิโตรเลียม API 653 Tank Inspector จาก American Petroleum Institute

8 ประวัติการทำงานและใบรับรอง
ปี 2543 Acoustic Emission Testing. Short Course Attendance Certificate, Physical Acoustics Limited ปี 2544 Topside Operators of the TSC U9/U11 Micro gauge for the Inspection of Butt Welded Plates & Tubular Welded Joints” ACFM (Alternating Current Field Measurement), The Welding Institute (TWI) UK and Lloyd’s Register

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Panom Yingpaiboonsukh ASNT Professional Level III / API 653 Tank Inspector MET Manager Siwa Testing Inspection and Consulting Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google