งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 21/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 21/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 21/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง จาก สำนักพิมพ์ American Society of Civil Engineering (ASCE) ให้บริการวารสารมากกว่า 30 รายชื่อ ข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป ภาพประกอบ และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF Introduction

3 1.Browse Journals 2.Search  Search Issue  Advanced Search Search Method

4 ASCE Journals เลือกไล่เรียงชื่อวารสารที่ต้องการ

5 Browse Journal 1. ไล่เรียงวารสารฉบับปัจจุบัน 2. สืบค้นสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่มีให้บริการ 1 2

6 Table of Content 1. คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ 2. เลือกเนื้อหาตามประเภทสิ่งพิมพ์ 3. เลือกไล่เรียงวารสารฉบับย้อนหลัง 1 2 3

7 Search Issue คลิกที่ Search Issue เพื่อเลือกสืบค้นภายในฉบับที่เลือก

8 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. ค้นคำอธิบายภาพหรือตาราง 5. เลือกชื่อวารสารและฉบับที่ต้องการค้น 6. ระบุช่วงเวลา7. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 8. คลิกเพื่อสืบค้น 12 3 4 5 7 6 8 Advanced Search

9 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. หรือ ปรับปรุงการสืบค้น 1 Search Results 2

10 Abstract 1. เรียกดูรายการอ้างอิง หรือ ภาพประกอบ 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF 3. คลิกที่ Tools เพื่อเลือกดาวน์โหลดข้อมูลบรรณานุกรม หรือ อีเมลบทคัดย่อ 13 2

11 References

12 Article Objects

13 Print, Save Full Text PDF

14


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 21/03/54 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google