งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. KMUTT Climate Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. KMUTT Climate Change."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 KMUTT Climate Change

3 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมดุลพลังงานคลื่นสั้น, คลื่น ยาว

4 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Ultraviolet

5 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 KMUTT

7 KMUTT การเกิดโอโซน O 3

8 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสูญสิ้นของโอโซน O 3

9 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แพลง ตอน ห่วงโซ่ อาหาร UV ที่ตกกระทบลง พื้นน้ำ

10 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี UV ที่ตกกระทบลงพื้นโลก

11 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 KMUTT

13 KMUTT

14 KMUTT Pollution

15 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pollution

16 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17 KMUTT การรักษา สภาพแวดล้อม

18 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ดาวน์โหลด ppt KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. KMUTT Climate Change.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google