งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr. Supat Srimingmuangnivej

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr. Supat Srimingmuangnivej"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr. Supat Srimingmuangnivej
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Climate Change By Mr. Supat Srimingmuangnivej Energy Technology ID

2 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Climate Change

3 สมดุลพลังงานคลื่นสั้น , คลื่นยาว
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมดุลพลังงานคลื่นสั้น , คลื่นยาว

4 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Ultraviolet

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การเกิดโอโซน O3

8 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การสูญสิ้นของโอโซน O3

9 UVที่ตกกระทบลงพื้นน้ำ
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี UVที่ตกกระทบลงพื้นน้ำ แพลงตอน ห่วงโซ่อาหาร

10 UV ที่ตกกระทบลงพื้นโลก
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี UV ที่ตกกระทบลงพื้นโลก

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pollution

15 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Pollution

16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การรักษาสภาพแวดล้อม

18 KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Thank You


ดาวน์โหลด ppt Mr. Supat Srimingmuangnivej

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google