งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญชวนชาวชลบุรีขี่จักรยาน ในโครงการรณรงค์การใช้เส้นทางจักรยาน เดือน สิงหาคม-กันยายน 2551 เดือน ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่ สิงหาคม 5/75/712/1419/2126/28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญชวนชาวชลบุรีขี่จักรยาน ในโครงการรณรงค์การใช้เส้นทางจักรยาน เดือน สิงหาคม-กันยายน 2551 เดือน ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่ สิงหาคม 5/75/712/1419/2126/28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญชวนชาวชลบุรีขี่จักรยาน ในโครงการรณรงค์การใช้เส้นทางจักรยาน เดือน สิงหาคม-กันยายน 2551 เดือน ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่ สิงหาคม 5/75/712/1419/2126/28 กันยายน 2/49/1116/1823/2530

2 ถ. เลียบ ทะเล ถ. พระยาสัจ จา ถ. วชิร ปราการ ถ. เจตน์ จำนงค์ รร. ชลชาย รพ. ชลบุรี ที่ว่าการอ. เมือง สภอ. เมือง ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน รร. อนุบา ล รร. ชล หญิง รร. ปรีชานุ ศาสตร์ เส้นทางรณรงค์การใช้จักรยาน เดือน ส.ค.-ก.ย. พ.ศ.2551(ทุกวันอังคาร) เทศบาล บางทราย ศาลากลาง ถ. ไทยประชา ศาลาเฉลิมพระ เกียรติ จุดนัดพบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว เริ่มขี่จักรยานรณรงค์ เวลา 06.30 น. เส้นทาง จุดเริ่มต้นศาลาเฉลิมพระเกียรติ-รอบหอพระ-ถ.พระยาสัจจา ถ.ภาสเพตรา-ถ.วชิรปราการ-ถ.ไทยประชา-ถ.เจตต์จำนงค์ สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ถ. พาสเภตรา

3 ถ. เลียบ ทะเล ถ. พระยาสัจ จา ถ. วชิร ปราการ ถ. เจตน์ จำนงค์ รร. ชลชาย รพ. ชลบุรี ที่ว่าการอ. เมือง สภอ. เมือง ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน รร. อนุบา ล รร. ชล หญิง รร. ปรีชานุ ศาสตร์ เส้นทางรณรงค์การใช้จักรยาน เดือน ส.ค.-ก.ย. พ.ศ.2551(ทุกวันพฤหัส) เทศบาล บางทราย ศาลากลาง ถ. ไทยประชา ศาลาเฉลิมพระ เกียรติ จุดนัดพบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว เริ่มขี่จักรยานรณรงค์ เวลา 06.30 น. เส้นทาง จุดเริ่มต้นศาลาเฉลิมพระเกียรติ-รอบหอพระ-ถ.พระยาสัจจา ผ่าน รร.ชลราษฎรอำรุง-กลับรถที่ กศน.-ถ.พระยาสัจจา - ผ่าน รร.ชลราษฎรอำรุง-กลับรถที่ กศน.-ถ.พระยาสัจจา - ถ.ภาสเภตรา-ถ.วชิรปราการ-สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ถ.ภาสเภตรา-ถ.วชิรปราการ-สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ถ. พาสเภตรา ซ. โปษ ยานนท์


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญชวนชาวชลบุรีขี่จักรยาน ในโครงการรณรงค์การใช้เส้นทางจักรยาน เดือน สิงหาคม-กันยายน 2551 เดือน ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่ สิงหาคม 5/75/712/1419/2126/28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google