งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่
ขอเชิญชวนชาวชลบุรีขี่จักรยาน ในโครงการรณรงค์การใช้เส้นทางจักรยาน เดือน สิงหาคม-กันยายน 2551 เดือน ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่ สิงหาคม 5/7 12/14 19/21 26/28 กันยายน 2/4 9/11 16/18 23/25 30 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ชลบุรี

2 เส้นทางรณรงค์การใช้จักรยาน เดือน ส.ค.-ก.ย. พ.ศ.2551(ทุกวันอังคาร)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รร.ชลชาย ถ.เลียบทะเล ถ.พระยาสัจจา ที่ว่าการอ.เมือง สภอ.เมือง รร.ชลหญิง ถ.พาสเภตรา ศาลากลาง รพ.ชลบุรี เทศบาลบางทราย ถ.วชิรปราการ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ รร.อนุบาล ถ.เจตน์จำนงค์ ถ.ไทยประชา รร.ปรีชานุศาสตร์ จุดนัดพบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลา น. ปล่อยตัว เริ่มขี่จักรยานรณรงค์ เวลา น. เส้นทาง จุดเริ่มต้นศาลาเฉลิมพระเกียรติ-รอบหอพระ-ถ.พระยาสัจจา ถ.ภาสเพตรา-ถ.วชิรปราการ-ถ.ไทยประชา-ถ.เจตต์จำนงค์ สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

3 เส้นทางรณรงค์การใช้จักรยาน เดือน ส.ค.-ก.ย. พ.ศ.2551(ทุกวันพฤหัส)
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รร.ชลชาย ถ.เลียบทะเล ถ.พระยาสัจจา ที่ว่าการอ.เมือง ซ.โปษยานนท์ สภอ.เมือง รร.ชลหญิง ถ.พาสเภตรา ศาลากลาง รพ.ชลบุรี เทศบาลบางทราย ถ.วชิรปราการ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ รร.อนุบาล ถ.เจตน์จำนงค์ ถ.ไทยประชา รร.ปรีชานุศาสตร์ จุดนัดพบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติศาลาเฉลิมพระเกียรติ เวลา น. ปล่อยตัว เริ่มขี่จักรยานรณรงค์ เวลา น. เส้นทาง จุดเริ่มต้นศาลาเฉลิมพระเกียรติ-รอบหอพระ-ถ.พระยาสัจจา ผ่าน รร.ชลราษฎรอำรุง-กลับรถที่ กศน.-ถ.พระยาสัจจา - ถ.ภาสเภตรา-ถ.วชิรปราการ-สิ้นสุดที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ


ดาวน์โหลด ppt ทุกวันอังคาร/พฤหัส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google