งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนน่าอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนน่าอยู่

3 ข้อมูลทั่วไป ชื่ออักษรไทยชลบุรี ชื่ออักษรโรมัน Chon Buri ชื่อไทยอื่นๆเมืองชล, บางปลาสร้อย ( ชื่อเดิม ) ผู้ว่าราชการนายคมสัน เอกชัย ISO 3166-2TH-20 ต้นไม้ประจำจังหวัดประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัดประดู่

4 ที่ตั้ง พื้นที่ 4,363 ตร. กม.( อันดับที่ 50) ติดต่อที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบาง ปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (+66) 0 3827 5034, 0 3827 9434 ความหนาแน่น 312.63 คน / ตร. กม. ( อันดับที่ 10)

5 การปกครอง 11 อำเภอ 92 ตำบล 6 87 หมู่บ้าน 1. อำเภอเมืองชลบุรี 2. อำเภอบ้านบึง 3. อำเภอหนองใหญ่ 4. อำเภอบางละมุง 5. อำเภอพานทอง 6. อำเภอพนัสนิคม 7. อำเภอศรีราชา 8. อำเภอเกาะสีชัง 9. อำเภอสัตหีบ 10. อำเภอบ่อทอง 11. อำเภอเกาะจันทร์

6 สถานศึกษา  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  มหาวิทยาลัยเอเชียน

7 สถานศึกษา  โรงเรียน  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ( นักเรียนจ่าทหารเรือ )  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ( ชลชาย )  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  โรงเรียนชลกันยานุกูล ( ชลหญิง )  โรงเรียนศรีราชา  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  โรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ " มหาวิทยาลัยบูรพา  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  โรงเรียนสิงห์สมุทร  โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

8 การเดินทาง ทางอากาศ  จังหวัดชลบุรีมีท่าอากาศยาน 1 แห่งคือ ท่าอากาศยานบางพระตั้งอยู่ ในอำเภอศรีราชา เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้ เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป ทางน้ำ  ตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวระยะทางหลายร้อย กิโลเมตร โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบางแห่งเหมาะจะ เป็นท่าจอดเรือ ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือสินค้า ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชนและท่าเทียบ เรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางรถยนต์  โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร เป็นทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง 745.497 กิโลเมตร และ ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรคิดเป็นระยะทาง 1,191.408 กิโลเมตร

9 ประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรีเคยเป็นชุมชนโบราณที่เคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่ อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการ ขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อน ประวัติศาสตร์บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำพานทองซึ่งอยู่ใน บริเวณวัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม พบ ร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทำ ให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีเคยเป็น ที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมือง พระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน

10 สถานที่สำคัญ พัทยา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา เขาสามมุข หมู่บ้านช้าง ( พัทยา ) แหลมแท่น ศาลเจ้านาจาไทจื้อ เกาะล้าน วัดเครือวัลย์ หาดบางเสร่ สวนนงนุช

11 สถานที่สำคัญ วิหารเซียน ปราสาทสัจธรรม เมืองจำลอง วัดสัตหีบ วัดเทพพุทธาราม วัดใหญ่อินทาราม วัดอุทกเขปสีมาราม ตลาดหนองมน บางแสน เกาะสีชัง หาดสัตหีบ วัดเกาะลอย

12 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว

13

14

15

16 ประชากร


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนน่าอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google