งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บางแสนน่าอยู่ จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บางแสนน่าอยู่ จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บางแสนน่าอยู่ จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ข้อมูลทั่วไป ชื่ออักษรไทย ชลบุรี ชื่ออักษรโรมัน Chon Buri
ชื่ออักษรไทย ชลบุรี ชื่ออักษรโรมัน Chon Buri ชื่อไทยอื่นๆ เมืองชล, บางปลาสร้อย (ชื่อเดิม) ผู้ว่าราชการ นายคมสัน เอกชัย ISO TH-20 ต้นไม้ประจำจังหวัด ประดู่ ดอกไม้ประจำจังหวัด ประดู่

3 ที่ตั้ง พื้นที่ 4,363 ตร.กม.(อันดับที่ 50)
พื้นที่ 4,363 ตร.กม.(อันดับที่ 50) ติดต่อที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (+66) , ความหนาแน่น คน/ตร.กม. (อันดับที่ 10)

4 การปกครอง 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน
11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน 1.อำเภอเมืองชลบุรี 2.อำเภอบ้านบึง 3.อำเภอหนองใหญ่ 4.อำเภอบางละมุง 5.อำเภอพานทอง 6.อำเภอพนัสนิคม 7.อำเภอศรีราชา 8.อำเภอเกาะสีชัง 9.อำเภอสัตหีบ 10.อำเภอบ่อทอง 11.อำเภอเกาะจันทร์

5 สถานศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยเอเชียน

6 สถานศึกษา โรงเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (นักเรียนจ่าทหารเรือ)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง(ชลชาย) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลหญิง) โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

7 การเดินทาง ทางอากาศ ทางน้ำ ทางรถยนต์
จังหวัดชลบุรีมีท่าอากาศยาน 1 แห่งคือ ท่าอากาศยานบางพระตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา เป็นสนามฝึกซ้อมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไม่ได้เปิดให้บริการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ทั่วไป ทางน้ำ ตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งที่มีแนวยาวระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร โดยหลายแห่งเป็นชายหาดที่งดงาม และบางแห่งเหมาะจะเป็นท่าจอดเรือ ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือสินค้า ทั้งที่เป็นท่าเทียบเรือของเอกชนและท่าเทียบเรือพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางรถยนต์ โดยจังหวัดชลบุรีมีถนนที่สร้างเสร็จแล้วเป็นระยะทาง กิโลเมตร เป็นทางหลวงแผ่นดินรวมระยะทาง กิโลเมตร และระยะทางต่อ 2 ช่องจราจรคิดเป็นระยะทาง 1, กิโลเมตร

8 ประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรีเคยเป็นชุมชนโบราณที่เคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขุดค้นด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำพานทองซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดี ทำให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีเคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ได้แก่ เมืองพระรถ เมืองศรีพโล และ เมืองพญาแร่ โดยอาณาเขตของ 3 เมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน

9 สถานที่สำคัญ พัทยา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา
อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา อันเดอร์ วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา เขาสามมุข หมู่บ้านช้าง(พัทยา) แหลมแท่น ศาลเจ้านาจาไทจื้อ เกาะล้าน วัดเครือวัลย์ หาดบางเสร่ สวนนงนุช

10 สถานที่สำคัญ วิหารเซียน ปราสาทสัจธรรม เมืองจำลอง วัดสัตหีบ
วัดเทพพุทธาราม วัดใหญ่อินทาราม วัดอุทกเขปสีมาราม ตลาดหนองมน บางแสน เกาะสีชัง หาดสัตหีบ วัดเกาะลอย

11 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว

12 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว

13 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว

14 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว

15 ประชากร


ดาวน์โหลด ppt บางแสนน่าอยู่ จัดทำโดย นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080282 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google