งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะของ ระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ nathee yongyut UNI T-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะของ ระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ nathee yongyut UNI T-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณลักษณะของ ระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ nathee yongyut y.nathee@gmail.com UNI T-3

3 เนื้อหา ระบบโทรทัศน์ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ โทรทัศน์

4 ระบบโทรทัศน์ ในการใช้โทรทัศน์ในแต่ละประเทศจะมี ระบบสีของภาพต่างกัน เนื่องจาก ประเทศต่างๆ ใช้ไฟฟ้าที่มีความถี่ ต่างกัน เช่น อเมริกา ใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 110 โวลท์ 60 เฮิรทซ์ ยุโรปใช้ไฟฟ้า แรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรทซ์ ดังนั้น การผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ จึงมีระบบที่แตกต่างกัน

5 ระบบ SDTV (Standart TV) ระบบโทรทัศน์มาตรฐานที่นิยมใช้กัน ( ระบบสี ) มีอยู่ 3 ระบบ คือ 1. ระบบ NTSC 2. ระบบ PAL 3. ระบบ SECAM

6 1. ระบบ NTSC (National Television Systems Communication) เป็นโทรทัศน์สีระบบแรกของโลก ผลิตในสหรัฐอเมริกาโดย คณะกรรมการระบบโทรทัศน์ ได้ สาธิตการใช้ครั้งแรกในเดือน ตุลาคม พ. ศ.2495 โทรทัศน์ระบบนี้ เป็นแม่แบบของโทรทัศน์สีทุกระบบ

7 คุณลักษณะของโทรทัศน์ระบบ NTSC 1. จำนวนเส้น 525 เส้น 2. จำนวนฟิลด์ 60 ฟิลด์ต่อวินาที 3. จำนวนกรอบภาพ 30 ภาพ ต่อวินาที 4. ความกว้างของช่องสัญญาณ 6 เม กะเฮิรทซ์ 5. ความถี่เส้น 15,750 Hz

8 2. ระบบ PAL (Phase Alternating Line) ผู้คิดค้นคือ ดร. บรุซ ชาวเยอรมันนีโดยดัดแปลง มาจากระบบ NTSC เป็นที่นิยมกันมากในยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศไทย ดร. บรุซ ผู้คิดค้น ได้พบว่า ระบบโทรทัศน์ NTSC มีความคิดเพี้ยน ทางสีทำให้สีที่ปรากฏบนจอภาพ ไม่ตรงกับสีตามธรรมชาติ จึงได้คิดระบบ PAL ขึ้นโดยให้ส่วนสีแดง ขาว กลับเฟส 180 องศา ตลอดเวลา คือ เป็นบวกที หนึ่งเป็นลบทีหนึ่ง เมื่อถึงเครื่องรับจึงกลับไป รวมกันใหม่ ดังนั้นความผิดเพี้ยนจึงเป็นบวกที หนึ่ง ลบทีหนึ่ง เมื่อรวมกันจึงถือว่าไม่ผิดเพี้ยนเลย

9 คุณลักษณะของโทรทัศน์ ระบบ PAL 1. จำนวนเส้น 625 เส้น 2. จำนวนฟิลด์ 50 ฟิลด์ต่อวินาที 3. จำนวนกรอบภาพ 25 ภาพต่อวินาที 4. ความถี่เส้น 15,625 Hz 5. ความกว้างของช่องสัญญาณ 7 เม กะเฮิรทซ์

10 3. ระบบ SECAM (Sequential Colour A Memory) ผู้คิดค้นคือ เฮนรี่ ดี ฟรานซ์ (Henri de Frange) ชาวฝรั่งเศส คำว่า SECAM ย่อมาจาก Sequential Colcur A. Memory ระบบนี้คล้าย กับระบบ NTSC แต่มีเส้นมากกว่า การรวม สัญญาณสีกับคลื่นพาห์ ใช้ระบบ FM ส่ง สัญญาณสีไปทีละสี แล้วนำไปเก็บไว้ใน หน่วยความจำ เมื่อส่งครบแล้วจึงนำมารวมกัน ใช้ในประเทศฝรั่งเศส ฮังการี เยอรมัน ตะวันออก อัลจีเรีย และรัสเซีย

11 คุณลักษณะของระบบ SECAM 1. จำนวนเส้น 819 หรือ 625 เส้น 2. ความถี่ฟิลด์ 50 ฟิลด์ต่อวินาที 3. ความถี่กรอบภาพ 25 ภาพต่อวินาที 4. ความถี่เส้น 20, 475 Hz สำหรับระบบ 819 เส้นหรือ 15,625 Hz สำหรับระบบ 625 เส้น

12 โทรทัศน์ความละเอียดสูง (High- definition television - HDTV) เป็น การถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ที่มีความ ละเอียดของภาพ มากกว่าระบบถ่ายทอด สัญญาณโทรทัศน์แบบดั้งเดิม โดย สัญญาณดังกล่าวจะแพร่ภาพด้วยระบบ โทรทัศน์ดิจิตอล HDTV

13 HDTV สามารถให้ความละเอียดสูงสุด 1920x1080 จุดภาพ (Pixel) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โทรทัศน์ความ ละเอียดสูงเต็มรูปแบบ (Full HD) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่สัญญาณภาพ จะสามารถรองรับ ระบบการออกอากาศสัญญาณ โทรทัศน์ความละเอียดสูง (High-Definition Broadcast) สำหรับความ ละเอียดของภาพ ที่สามารถแสดงบนจอโทรทัศน์ ความละเอียดสูง ในปัจจุบันสูงถึง 3840x2160 จุดภาพ หรือที่เรียกว่า Quad HD ซึ่งเกินจาก ความสามารถที่สัญญาณโทรทัศน์จะส่งได้ แต่ใช้ เฉพาะกับ การแสดงภาพความละเอียดสูงจากช่องทางอื่น HDTV

14

15 อ้างอิง สุรพล บุญลือ.2556. การผลิตรายการ โทรทัศน์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา. เอกสารประกอบการอบรมสาหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี.

16 Digital TV

17 Digital television ทีวีดิจิตอลหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital television) เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณภาพวีดีโอ และเสียงโดยส่งสัญญาณโดยตรงจากสถานีโทรทัศน์ ตรงไปยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งแต่เดิมระบบการรับ สัญญาณโทรทัศน์ในบ้านเราใช้เป็นระบบอนาล็อก โดยระบบดิจิตอลมีจุดเด่นกว่าระบบอนาล็อกทั้งใน ด้านความคมชัดของภาพและเสียง และการส่งข้อมูล แบบดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบเดิม (Multicasting) ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตทีวี ไม่ใช่ทีวี ดาวเทียม และไม่ใช่เคเบิลทีวี

18 จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณ แบบใหม่ ( ดิจิตอล ) 1. ระบบดิจิตอลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ ( Digital Compression ) ทำให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น 2. สามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ได้ ( ในกรณีที่ กฎหมายอนุญาต ) 3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ เช่น รับโทรทัศน์บนรถยนต์ได้ 4. สามารถให้บริการฟรี ( Free to Air ) หรือ บริการเก็บค่าสมาชิกได้

19 จุดเด่นของระบบการส่งสัญญาณ แบบใหม่ ( ดิจิตอล ) 5. เครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลาย รายการ 6. ระบบดิจิตอล สามารถพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ 7. เครื่องส่งใช้กำลังออกอากาศลดลง ทำ ให้ประหยัดพลังงาน 8. คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มีเงา การ รบกวนน้อย

20 ทำยังไงถึงจะดู Digital TV ได้ ? 1. ใช้กล่องรับสัญญาณ Digital TV หรือ (Set Top Box) ที่สามารถรับสัญญาณ DVB-T2 ได้ ข้อดีคือไม่ว่าจะใช้ทีวีรุ่นไหนก็ตาม CRT /LCD TV /LED TV /PLASMA TV จะเก่าหรือใหม่ ก็ สามารถดูได้ทั้งหมด ยกตัวอย่าง ถ้าทีวีมีช่องต่อ HDMI ก็ใช้ต่อผ่านช่องนี้เพื่อ รับชมด้วยสัญญาณดิจิตอลได้เลย ถ้าเป็นจอแก้ว รุ่นเก่าใช้ช่องต่อ AV แดงขาวเหลือง ตัวกล่องก็ จะทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากดิจิตอลเป็น อนาล็อกเพื่อเข้าทีวีรับชมได้เหมือนกัน

21 Set top box ที่รองรับมาตรฐาน DVB-T2

22 2. ใช้ทีวีที่มี Digital Tuner แบบ DVB-T2 ในตัว ในปัจจุบันทีวีที่วางขายส่วนมากจะมีแต่แบบ DVB-T ซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกับมาตรฐานแบบ DVB-T2 ได้ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ( มาสคอตดิจิตอลทีวี ) ชื่อ “ น้องดูดี ”


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะของ ระบบ ความถี่ ของโทรทัศน์ nathee yongyut UNI T-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google