งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับชนิดของคำ เรื่อง คำอุทาน โดย ด. ช. ณัชพล เลิศคชลักษณ์ - สรุปแผนผังความคิด เรื่องคำอุทาน - แบบฝึกหัดอักษรไขว้ พร้อมเฉลย ให้เพื่อนๆได้ทวนสอบกัน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับชนิดของคำ เรื่อง คำอุทาน โดย ด. ช. ณัชพล เลิศคชลักษณ์ - สรุปแผนผังความคิด เรื่องคำอุทาน - แบบฝึกหัดอักษรไขว้ พร้อมเฉลย ให้เพื่อนๆได้ทวนสอบกัน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับชนิดของคำ เรื่อง คำอุทาน โดย ด. ช. ณัชพล เลิศคชลักษณ์ - สรุปแผนผังความคิด เรื่องคำอุทาน - แบบฝึกหัดอักษรไขว้ พร้อมเฉลย ให้เพื่อนๆได้ทวนสอบกัน - สรุปแผนผังความคิด เรื่องคำอุทาน - แบบฝึกหัดอักษรไขว้ พร้อมเฉลย ให้เพื่อนๆได้ทวนสอบกัน

2 เป็นคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของคนพูด และในอีกความหมายคือ เป็นคำพูดที่เน้นย้ำสิ่งที่พูดอยู่ 1. คำอุทานบอกอาการ ใช้บอก ความรู้สึก ในการพูดการจา และหลังของคำ อุทานชนิดนี้ จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตามมา เสมอ เช่น ไชโย ! ทำเสร็จแล้ว แสดงความดีใจ เอ๊ะ ! อะไรนะ แสดงความสงสัย อ้อ ! ที่แท้ก็แค่หนู แสดงความ โล่งใจ ว้าย ! อย่านะ แสดงความตกใจ โอ้โฮ ! นี่นายทำเองหรอสุดยอด แสดงความชื่นชม เป็นต้น 1. คำอุทานบอกอาการ ใช้บอก ความรู้สึก ในการพูดการจา และหลังของคำ อุทานชนิดนี้ จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตามมา เสมอ เช่น ไชโย ! ทำเสร็จแล้ว แสดงความดีใจ เอ๊ะ ! อะไรนะ แสดงความสงสัย อ้อ ! ที่แท้ก็แค่หนู แสดงความ โล่งใจ ว้าย ! อย่านะ แสดงความตกใจ โอ้โฮ ! นี่นายทำเองหรอสุดยอด แสดงความชื่นชม เป็นต้น 2. คำอุทานเสริมบทเป็นคำที่ใช้เน้น ย้ำเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ ทำให้ สนุกในการฟัง เช่น พ่อชอบเข้าวัดวาอาราม เขาดูท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงมาก เลย ดึกแล้วไปอาบน้ำอาบท่าได้แล้ว คนเราต้องกินข้าวปลาอาหารทุกวัน เด็กๆเริ่มอ่านหนังสือหนังหาได้แล้ว คำที่ขีดเส้นไว้คือคำที่ทำให้เรา เข้าใจคำ มากขึ้น และจะมีอีกชนิดที่นำมาเติมใน บทร้อยกรองเพื่อให้มีจำนวนที่ครบ ตาม ฉันทลักษณ์ เช่น นา เอย เฮย เป็น ต้น 2. คำอุทานเสริมบทเป็นคำที่ใช้เน้น ย้ำเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ ทำให้ สนุกในการฟัง เช่น พ่อชอบเข้าวัดวาอาราม เขาดูท่าทางหมดเรี่ยวหมดแรงมาก เลย ดึกแล้วไปอาบน้ำอาบท่าได้แล้ว คนเราต้องกินข้าวปลาอาหารทุกวัน เด็กๆเริ่มอ่านหนังสือหนังหาได้แล้ว คำที่ขีดเส้นไว้คือคำที่ทำให้เรา เข้าใจคำ มากขึ้น และจะมีอีกชนิดที่นำมาเติมใน บทร้อยกรองเพื่อให้มีจำนวนที่ครบ ตาม ฉันทลักษณ์ เช่น นา เอย เฮย เป็น ต้น

3 า กิ อแแอ ค ไ เ า าาา น า ไ ไอ า ก 8 8 9 9 7 7 6 6 2 2 5 5 3 3 4 4 1 1 1010 1010 แนวตั้ง 1._____! น่าสงสารจังเลย 5. เด็กๆอย่าหยิบ ____________ มา เล่นนะ 8.__! นึกออกแล้ว 9. คนอ้วนจะมี _________________ เยอะนะ 10. อย่าลืม _________ หล่ะเดี๋ยวไม่ หายโรคนะ แนวนอน 2. ดูเขาสิเขาดู ______ อ่อนแรงนะ 3. ทำไมตัวสกปรกจัง ไป _______________ เดี๋ยวนี้ 4. เขา ________________ เพื่อไป ช่วยลูกที่หลงในป่า 6.____! อย่าเข้ามานะ 7. เขาไม่ได้กินข้าวมา 5 วันเลย ดู ___________ แบบนี้

4 1. อนิจจา ! น่าสงสารจังเลย เฉลย 2. ดูเขาสิเขาดูมือไม่อ่อนแรงนะ 3. ทำไมตัวสกปรกจังไปอาบน้ำอาบท่า เดี๋ยวนี้ 4. เขาบุกป่าฝ่าดงเพื่อไปช่วยลูกที่หลงในป่า 5. เด็กๆอย่าหยิบปืนผาหน้าไม้มาเล่นนะ 6. ว้าย ! อย่าเข้ามานะ 7. เขาไม่ได้กินข้าวมา 5 วันเลยดูผอมแห้งแรง น้อยแบบนี้ 8. อ้อ ! นึกออกแล้ว 9. คนอ้วนจะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะ 10. อย่าลืมกินหยูกกินยาหล่ะเดี๋ยวไม่ หายโรคนะ


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับชนิดของคำ เรื่อง คำอุทาน โดย ด. ช. ณัชพล เลิศคชลักษณ์ - สรุปแผนผังความคิด เรื่องคำอุทาน - แบบฝึกหัดอักษรไขว้ พร้อมเฉลย ให้เพื่อนๆได้ทวนสอบกัน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google