งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปริศนาสำนวน ไทย 3 ประกอบการสอนวิชา ภาษาไทย ผลิตโดย นางนิชรา พรมประไพ อาจารย์ 3 โรงเรียนนคร ไตรตรึงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปริศนาสำนวน ไทย 3 ประกอบการสอนวิชา ภาษาไทย ผลิตโดย นางนิชรา พรมประไพ อาจารย์ 3 โรงเรียนนคร ไตรตรึงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปริศนาสำนวน ไทย 3 ประกอบการสอนวิชา ภาษาไทย ผลิตโดย นางนิชรา พรมประไพ อาจารย์ 3 โรงเรียนนคร ไตรตรึงษ์

3 คำชี้แจง สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวน ไทย 25 สำนวน มีวิธีใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนทายสำนวนไทยจาก ภาพที่ปรากฏ ถ้าตอบถูกในทันทีโดยไม่ใช้ตัว ช่วยจะได้ 5 คะแนน 2. หากตอบไม่ได้จะมีตัวช่วย สำนวนละ 4 ตัวช่วย ถ้าตอบถูก คะแนนจะลดลงไป เรื่อย ๆ ตามจำนวนตัวช่วย ที่ใช้ไป คือ 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ ตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนน

4 สำนวนที่ 1

5 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 8 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ 3. ขึ้นต้นด้วย “ กำ ” 4. ระวังคำพูด เฉลย กำแพงมีหู ประตูมีตา หมายถึง พูดจาควร ระมัดระวัง อาจ มีคนรู้ความลับ

6 สำนวนที่ 2

7 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 5 พยางค์ 2. มีคำว่า “ น้ำ ” 3. มีคำที่ หมายถึงเอา ภาชนะช้อน ขึ้นมา 4. โอกาสดี เฉลย น้ำขึ้นให้รีบ ตัก หมายถึง มีโอกาสดีแล้ว ควรรีบทำ

8 สำนวนที่ 3

9 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่าโคน ไม้ที่ถูกตัด 3. ขึ้นต้นด้วย “ น้ำ ” 4. ความชั่วถูก เปิดเผย เฉลย น้ำลดตอผุด หมายถึง เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ ก็ถูกเปิดเผย

10 สำนวนที่ 4

11 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 6 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ 3. ขึ้นต้นด้วย คำว่าเขียน 4. สร้างแล้ว ทำลาย เฉลย เขียนด้วยมือลบ ด้วยเท้า หมายถึง ยกย่องแล้ว ทำลายภายหลัง

12 สำนวนที่ 18

13 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. สื่อสารด้วย วาจา 3. ทุบก้นหอย ขม 4. พูดไม่หยุด ปาก เฉลย พูดเป็น ต่อยหอย หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่ หยุดปาก

14 สำนวนที่ 19

15 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่า “ จับ ” 3. เป็นวิธีหา เลี้ยงชีพ 4. ทำทีเดียว สองอย่าง เฉลย จับปลาสอง มือ หมายถึง ทำงานหลาย อย่างในเวลา เดียวกันมัก ไม่ได้ดี

16 สำนวนที่ 20

17 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 3 พยางค์ 2. ส่วนหน้าของ เรือ 3. ไม่เล็ก 4. เกี่ยวข้องทุก เรื่อง เฉลย หัวเรือ ใหญ่ หมายถึง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตี เกี่ยวข้องทุก เรื่อง

18 สำนวนที่ 21

19 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. ทำให้เรือ เคลื่อนไป 3. มีภาชนะใส่ น้ำ 4. วกวน เฉลย พายเรือใน อ่าง หมายถึง คิด ทำ หรือ พูดวกวน

20 สำนวนที่ 22

21 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 3 พยางค์ 2. หาความยาว ของสิ่งของ 3. มีร่องรอยทิ้ง ไว้ 4. แข่งดีกับ ผู้ใหญ่ เฉลย วัดรอยเท้า หมายถึง พยายามทำ แข่งดีกับผู้ใหญ่

22 สำนวนที่ 23

23 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. ใช้ใส่กันแดด กันฝน 3. มีคำบอก จำนวน 4. หลาย ตำแหน่ง เฉลย สวมหมวก หลายใบ หมายถึง ผู้ที่มีตำแหน่ง หน้าที่ การ งานหลายอย่าง

24 สำนวนที่ 24

25 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 5 พยางค์ 2. มีส่วนที่ใช้ ขึ้นเรือน 3. เปียก ตลอดเวลา 4. คนมาหามาก เฉลย หัวกระไดไม่ แห้ง หมายถึง มีคนไปมาหาสู่ เป็นจำนวนมาก

26 สำนวนที่ 25

27 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 2 พยางค์ 2. พ่อ แม่ ………. 3. มีภาชนะใช้ ใส่อาหาร 4. ทำมานาน เฉลย ลูกหม้อ หมายถึง เป็นคนเก่า ทำงานที่เดิม มานาน จน เชี่ยวชาญ

28 เก่งมากทุกคน พบกัน ใหม่คราวหน้า สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ปริศนาสำนวน ไทย 3 ประกอบการสอนวิชา ภาษาไทย ผลิตโดย นางนิชรา พรมประไพ อาจารย์ 3 โรงเรียนนคร ไตรตรึงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google