งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวนไทย 25 สำนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวนไทย 25 สำนวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปริศนาสำนวนไทย 3 ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ผลิตโดย นางนิชรา พรมประไพ อาจารย์ 3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

2 คำชี้แจง สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวนไทย 25 สำนวน
สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวนไทย 25 สำนวน มีวิธีใช้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ให้นักเรียนทายสำนวนไทยจากภาพที่ปรากฏ ถ้าตอบถูกในทันทีโดยไม่ใช้ตัวช่วยจะได้ 5 คะแนน 2. หากตอบไม่ได้จะมีตัวช่วย สำนวนละ 4 ตัวช่วย ถ้าตอบถูก คะแนนจะลดลงไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนตัวช่วย ที่ใช้ไป คือ 4, 3, 2, 1 ตามลำดับ ตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนน

3 สำนวนที่ 1

4 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 8 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ
1. มี 8 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ 3. ขึ้นต้นด้วย “กำ” 4. ระวังคำพูด เฉลย กำแพงมีหูประตูมีตา หมายถึง พูดจาควรระมัดระวัง อาจมีคนรู้ความลับ

5 สำนวนที่ 2

6 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 5 พยางค์ 2. มีคำว่า “น้ำ”
1. มี 5 พยางค์ 2. มีคำว่า “น้ำ” 3. มีคำที่หมายถึงเอาภาชนะช้อนขึ้นมา 4. โอกาสดี เฉลย น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึง มีโอกาสดีแล้วควรรีบทำ

7 สำนวนที่ 3

8 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่าโคนไม้ที่ถูกตัด
1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่าโคนไม้ที่ถูกตัด 3. ขึ้นต้นด้วย “น้ำ” 4. ความชั่วถูกเปิดเผย เฉลย น้ำลดตอผุด หมายถึง เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ถูกเปิดเผย

9 สำนวนที่ 4

10 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 6 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ
1. มี 6 พยางค์ 2. มีอวัยวะ 2 คำ 3. ขึ้นต้นด้วยคำว่าเขียน 4. สร้างแล้วทำลาย เฉลย เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า หมายถึง ยกย่องแล้วทำลายภายหลัง

11 สำนวนที่ 18

12 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. สื่อสารด้วยวาจา
1. มี 4 พยางค์ 2. สื่อสารด้วยวาจา 3. ทุบก้นหอยขม 4. พูดไม่หยุดปาก เฉลย พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก

13 สำนวนที่ 19

14 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่า “จับ”
1. มี 4 พยางค์ 2. มีคำว่า “จับ” 3. เป็นวิธีหาเลี้ยงชีพ 4. ทำทีเดียวสองอย่าง เฉลย จับปลาสองมือ หมายถึง ทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันมักไม่ได้ดี

15 สำนวนที่ 20

16 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 3 พยางค์ 2. ส่วนหน้าของเรือ 3. ไม่เล็ก
1. มี 3 พยางค์ 2. ส่วนหน้าของเรือ 3. ไม่เล็ก 4. เกี่ยวข้องทุกเรื่อง เฉลย หัวเรือใหญ่ หมายถึง ผู้เป็นตัวตั้งตัวตี เกี่ยวข้องทุกเรื่อง

17 สำนวนที่ 21

18 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. ทำให้เรือเคลื่อนไป
1. มี 4 พยางค์ 2. ทำให้เรือเคลื่อนไป 3. มีภาชนะใส่น้ำ 4. วกวน เฉลย พายเรือในอ่าง หมายถึง คิด ทำ หรือพูดวกวน

19 สำนวนที่ 22

20 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย เฉลย 1. มี 3 พยางค์ วัดรอยเท้า
1. มี 3 พยางค์ 2. หาความยาวของสิ่งของ 3. มีร่องรอยทิ้งไว้ 4. แข่งดีกับผู้ใหญ่ เฉลย วัดรอยเท้า หมายถึง พยายามทำแข่งดีกับผู้ใหญ่

21 สำนวนที่ 23

22 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 4 พยางค์ 2. ใช้ใส่กันแดดกันฝน
1. มี 4 พยางค์ 2. ใช้ใส่กันแดดกันฝน 3. มีคำบอกจำนวน 4. หลายตำแหน่ง เฉลย สวมหมวกหลายใบ หมายถึง ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ การงานหลายอย่าง

23 สำนวนที่ 24

24 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 5 พยางค์ 2. มีส่วนที่ใช้ขึ้นเรือน
1. มี 5 พยางค์ 2. มีส่วนที่ใช้ขึ้นเรือน 3. เปียกตลอดเวลา 4. คนมาหามาก เฉลย หัวกระไดไม่แห้ง หมายถึง มีคนไปมาหาสู่เป็นจำนวนมาก

25 สำนวนที่ 25

26 ตัวช่วยและเฉลย ตัวช่วย 1. มี 2 พยางค์ 2. พ่อ แม่ ……….
1. มี 2 พยางค์ 2. พ่อ แม่ ………. 3. มีภาชนะใช้ใส่อาหาร 4. ทำมานาน เฉลย ลูกหม้อ หมายถึง เป็นคนเก่าทำงานที่เดิม มานาน จนเชี่ยวชาญ

27 เก่งมากทุกคน พบกันใหม่คราวหน้า
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง สื่อการสอนนี้ประกอบด้วยสำนวนไทย 25 สำนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google