งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบ ชุดคลัตช์แบบ สปริงหวีได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบ ชุดคลัตช์แบบ สปริงหวีได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 5 การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบ ชุดคลัตช์แบบ สปริงหวีได้ 3. ปฏิบัติการถอดตรวจและ ประกอบชุดคลัตช์แบบ สปริงขดได้ 4. ปฏิบัติการเตรียมประกอบ กระปุกเกียร์เข้ากับ เครื่องยนต์ได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการ ทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และตระหนักถึง ความปลอดภัย การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 43/2 5/2

4 1. ชุดควบคุมคลัตช์ 2. ส่วนประกอบ 1 8 2 3 4 5 6 7 ชุดคลัตช์รถยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 44/1 5/3

5 4 1 3 การถอดคลัตช์รถขับล้อหน้า หนังสือหน้า หมายเลข 44/2 5/4

6 2 1 9 6 A. 5 1 4 8 11 A 10 7 9 การถอดคลัตช์รถขับล้อหลัง หนังสือหน้า หมายเลข 44/3 5/5

7 การตรวจจานคลัตช์บิดงอ หนังสือหน้า หมายเลข 46 5/6

8 เครื่องย้ำหมุด หนังสือหน้า หมายเลข 47 5/7 1. แท่นย้ำหมุด 2. เดือยอัดหมุด เหล็กอัด เหล็ก รอง

9 1. ชุดกดคลัตช์ 1 2 2. ภาพแยกชิ้น ชุดนิ้วคลัตช์ สลัก สกรูและ ฝาครอบ ขา ลูกปืน เดือยจุดหมุน แผ่นกด ลูกปืนและปลอก สปริง ถอดชุดกดคลัตช์แบบสปริงขด หนังสือหน้า หมายเลข 51 5/8

10 เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตรวจสปริงชุดกด คลัตช์ตามหัวข้อต่อไปนี้ 1 วัดความยาวอิสระของสปริง กำหนดให้ ……………..……... มม. 2 วัดความเอียงของสปริง กำหนดให้ไม่เกิน …….………... มม. สปริงตัวที่ ผลการวัด สภาพ ( มม.) ( ดี / ไม่ดี ) 1 2 3 4 5 6 สปริงตัวที่ ความ ยาว A ความเอียง B ( มม.) ( มม.) 1 2 3 4 5 6 กิจกรรมี่ 5.1 หนังสือหน้า หมายเลข 52/1 5/9

11 3 วัดความแข็งของ สปริง กำหนดให้กดลง ……………..……... มม. สปริงตัวที่ ความแข็ง สภาพ ( กก.) ( ดี / ไม่ดี ) 1 2 3 4 5 6 กิจกรรมี่ 5.1 หนังสือหน้า หมายเลข 52/2 5/10

12 จานคลัตช์ ชุดกดลัตช์ น็อตท่อน้ำมัน คลัตช์ แม่ปั๊ม คลัตช์ กระบอกคลัตช์ ลูกปืนกดคลัตช์ ท่อยาง ยางกันฝุ่น ขาก้ามปู : หล่อลื่น : Nm (kg-m, ft-lb) สกรูไล่ลม ท่อน้ำมันคลัตช์ ( เหล็ก ) ท่อยาง สกรูไล่ลม การหล่อลื่นและการขันแน่นชุด ควบคุมคลัตช์ หนังสือหน้า หมายเลข 55 5/11

13 เรื่องการตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทดลองสภาพการส่งกำลังของคลัตช์ รถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 ชุด สภาพการต่างกัน ตามตารางต่อไปนี้ เพื่อหาสาเหตุคลัตช์ลื่นที่มีสัมพันธ์ต่อการ ตั้งคลัตช์ โดยใส่ชุดคลัตช์กับล้อช่วยแรง ทำหัวเพลาคลัตช์ 6 เหลี่ยม ขันด้วยประแจทอร์ก ทอร์กที่คลัตช์ ส่งกำลังได้ ลำดับคลัตช์ ( ขันด้วย ประแจทอร์ก ) ช่วงกด V ล้อช่วยแรงลึก ผ้า คลัตช์หนา ความสูงแป้นกด V T S A Nm V มม. T มม.S มม. A มม. 1 90 2 20 3 15 กิจกรรมที่ 5.2 หนังสือหน้า หมายเลข 56/1 5/12

14 ช่วง เหยียบ มม. คลัตช์ ( l ) จาน คลัตช์ดี จาน คลัตช์ บิดงอ ข้อสังเกต แรงกดผ้าคลัตช์ขึ้นอยู่กับความลึกล้อช่วยแรงและ ความหนาผ้าคลัตช์ ผ้าคลัตช์บางหรือเปื้อนน้ำมันส่งกำลังได้น้อย ผ้าคลัตช์สึกหรอทำให้ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ลดลง จานคลัตช์บิดงอมีผลกระทบต่อการทำงานของคลัตช์ ลำดับ คลัตช์ ปล่อย คลัตช์ 4 เหยียบคลัตช์

15 การตรวจซ่อม ชุดคลัตช์รถยนต์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การตรวจซ่อมชุดคลัตช์รถยนต์ จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. ปฏิบัติการถอดตรวจและประกอบ ชุดคลัตช์แบบ สปริงหวีได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google