งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

2 Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ Apply DACUM / Job Analysis หลัก DACUM ความสัมพันธ์ระหว่างงาน/อาชีพ หน้าที่ และงานย่อย ลักษณะของหน้าที่และงานย่อย การวิเคราะห์งานโดยใช้เทคนิค DACUM

3 Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร
หลัก DACUM คนทำงานที่เชี่ยวชาญ สามารถที่จะกำหนดหรืออธิบายงานอาชีพของเขาได้ดีกว่าใครๆ คนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ สามารถกำหนดรูปลักษณะของงานย่อยต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียง ในแต่ละอาชีพ จะประกอบไปด้วยหลายๆ หน้าที่ และในแต่ละหน้าที่จะประกอบไปด้วยงานย่อย ที่จะต้องทำ

4 บริการระบบเชื้อเพลิง บำรุงรักษาเครื่องยนต์
ความสัมพันธ์ระหว่างงาน/อาชีพ หน้าที่ และงานย่อย หน้าที่ (DUTIES) งานซ่อมรถยนต์ (Job) เก็บประวัติลูกค้า บริการระบบไอเสีย บริการระบบจุดระเบิด บริการระบบเชื้อเพลิง บริการระบบความร้อน บริการเครื่องยนต์ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ บริการระบบเบรก งานย่อย (TASKS) ซ่อมจานเบรก ซ่อมหม้อลมเบรก ปรับระบบเบรก ไล่ลมเบรก ติดตั้งก้ามปูเบรก เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรก ตรวจเบรกมือ ตรวจแม่ปั๊มเบรก

5 หน้าที่ (DUTY) ลักษณะของ หน้าที่ และงานย่อย
การรวมกลุ่มงานย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ด้วยกัน โดยทั่วไป มี งานย่อย/หน้าที่ งานย่อย (TASKS) มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอน อิสระจากงานย่อยอื่น ๆ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนขึ้นไป เกิดผลผลิต บริการ หรือการตัดสินใจ ซ่อมจานเบรก ซ่อมหม้อลมเบรก ปรับระบบเบรก ไล่ลมเบรก ติดตั้งก้ามปูเบรก เปลี่ยนแม่ปั๊มเบรก ตรวจเบรกมือ ตรวจแม่ปั๊มเบรก เปิดฝากระโปรงรถ ตรวจนำมันเบรก ย้ำเบรก ขันสกรูไล่ลม คลายสกรูไล่ลม เหยีบเบรกค้างไว้ ตรวจน้ำมันเบรก ปิดฝากระโปรงรถ ส่งมอบงาน

6 สร้างความเข้าใจในการดำเนินการที่ตรงกัน ทบทวน กำหนดขอบเขตของงาน
การวิเคราะห์งานโดยใช้เทคนิค DACUM Workshop สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ Zero In กำหนดงานย่อย จัดกลุ่มงานย่อย ทบทวนผังองค์กร สร้างความเข้าใจในการดำเนินการที่ตรงกัน ทบทวน กำหนดขอบเขตของงาน ใช้เทคนิคการตั้งคำถาม (ทำอะไร) จดทุกคำตอบ รวบรวมและขัดเกลาคำพูด ทบทวนทีละงานย่อย (ทุกงานย่อย) จัดกลุ่มงานย่อยที่คล้ายคลึงกัน ทบทวนและตรวจสอบความสัมพันธ์

7 A1 A2 A3 A6 A7 B1 B2 B3 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D7 D8 A4 A5 B4 B5 B6 C4 D6

8 ตารางการรวบรวม และจัดกลุ่มงาน ย่อย
A1 A2 A3 A6 A7 B1 B2 B3 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D7 D8 A4 A5 B4 B5 B6 C4 D6 กำหนดงานย่อย ตารางการรวบรวม และจัดกลุ่มงาน ย่อย A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C C1 C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 หน้าที่ งานย่อย

9 ตารางการรวบรวมและจัดกลุ่มงานย่อย
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C C1 C2 C3 C4 C5 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 หน้าที่ งานย่อย ตารางการรวบรวมและจัดกลุ่มงานย่อย แผนผังการวิเคราะห์องค์กร


ดาวน์โหลด ppt Module 2 : จัดทำแผนผังการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google