งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ – สกุลพระสัมพันธ์ สิริสุวณฺโณ ( พอก๊ะ ) ชื่อผู้ให้กำเนิดนายโรจน์พอก๊ะ บิดา นางศรีพอก๊ะ มารดา วัน เดือน ปีเกิด 27 กันยายน 2534 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ – สกุลพระสัมพันธ์ สิริสุวณฺโณ ( พอก๊ะ ) ชื่อผู้ให้กำเนิดนายโรจน์พอก๊ะ บิดา นางศรีพอก๊ะ มารดา วัน เดือน ปีเกิด 27 กันยายน 2534 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ – สกุลพระสัมพันธ์ สิริสุวณฺโณ ( พอก๊ะ ) ชื่อผู้ให้กำเนิดนายโรจน์พอก๊ะ บิดา นางศรีพอก๊ะ มารดา วัน เดือน ปีเกิด 27 กันยายน 2534 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 2/6 หมู่ 9 บ้านทับ เดื่อ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 188 หมู่ 7 วัดสุรินทราษฎร์ ( บ้านป่าแง ) ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

3 ประวัติการศึกษา พ. ศ. 2551 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ พ. ศ. 2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดแม่ริม วิทยา พ. ศ. 2551 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด แม่ริมวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาอุดมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ สาขาเอกการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

4 คติประจำใจอย่ากลัวพลาด ทั้งๆที่ยังไม่ได้ เริ่มต้น เบอร์โทรศัพท์ 082-028-3668 E.mail p_pan1596@hotmail. com Facebook http://www.faceboo k.com/sirisuwanno.pik u หรือ pankung kubphom http://www.faceboo k.com/sirisuwanno.pik u หรือ

5 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ครูผู้สอน โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนบ้านสันคะยอม ต. ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พระธรรมวิทยากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ – สกุลพระสัมพันธ์ สิริสุวณฺโณ ( พอก๊ะ ) ชื่อผู้ให้กำเนิดนายโรจน์พอก๊ะ บิดา นางศรีพอก๊ะ มารดา วัน เดือน ปีเกิด 27 กันยายน 2534 ภูมิลำเนาบ้านเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google