งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ. ศ. 2533 ปัจจุบันอายุ 24 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ. ศ. 2533 ปัจจุบันอายุ 24 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ - นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ. ศ. 2533 ปัจจุบันอายุ 24 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 70/2 หมู่ 6 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120 ที่อยู่ปัจจุบัน 343/47 หมู่ 6 ต. เหมืองง่า อ. เมือง จ. ลำพูน 51000 เบอร์โทรติดต่อ 091-4798672 E-mail wa.ew.micky@hotmail.comwa.ew.micky@hotmail.com

3 ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พ. ศ. 2551 จบการศึกษาแผนการเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ ลำพูน จังหวัด ลำพูน ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2557 จบการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราช ภัฎเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน ทดลองสอนพ. ศ. 2556- พ. ศ. 2557 โรงเรียน วารี เชียงใหม่ พ. ศ. 2557 - พ. ศ. 2557 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ. ศ. 2533 ปัจจุบันอายุ 24 ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google