งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน กรวด วิทยากรประจำจุด นางประพัฒน์ ปุรินทราภิบาล สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ตำบล ปรางหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน กรวด วิทยากรประจำจุด นางประพัฒน์ ปุรินทราภิบาล สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ตำบล ปรางหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน กรวด วิทยากรประจำจุด นางประพัฒน์ ปุรินทราภิบาล สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ตำบล ปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลปรางหมู่

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ห้วยไก่ วิทยากรประจำจุด นางสาวศรีรัตน์ จันทร์ดำ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 6 ต. ปรางหมู่ อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ – ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลปรางหมู่

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นางสาวอโนชา ชูเกลี้ยง สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 104/2 หมู่ที่ 7 ต. ปราง หมู่ อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ 074-620157 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลปรางหมู่

4 ชื่อจุดถ่ายทอด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นางสุพร ชมเชย สถานที่ทำการ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 8 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 081-7670938 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงเวลาศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลปรางหมู่

5 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านควน กรวด วิทยากรประจำจุด นายธวัชชัย คงรัตน์ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ ม. 5 ต. ปรางหมู่ อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ 085-9512850 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลปรางหมู่


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควน กรวด วิทยากรประจำจุด นางประพัฒน์ ปุรินทราภิบาล สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ตำบล ปรางหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google