งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนกรวด วิทยากรประจำจุด นางประพัฒน์ ปุรินทราภิบาล สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 5 ตำบล ปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่ ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไก่ วิทยากรประจำจุด นางสาวศรีรัตน์ จันทร์ดำ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 6 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ – ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด นางสาวอโนชา ชูเกลี้ยง สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 104/2 หมู่ที่ 7 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่
ชื่อจุดถ่ายทอด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นางสุพร ชมเชย สถานที่ทำการ บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 8 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงเวลาศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านควนกรวด วิทยากรประจำจุด นายธวัชชัย คงรัตน์ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ ม.5 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง โทรศัพท์ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลปรางหมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google