งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นางสาวเขมณัฏฐ์ เอี่ยม มัจฉา ชื่อเล่น เมย์ เกิด วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2535 อายุ 20 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นางสาวเขมณัฏฐ์ เอี่ยม มัจฉา ชื่อเล่น เมย์ เกิด วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2535 อายุ 20 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ นางสาวเขมณัฏฐ์ เอี่ยม มัจฉา ชื่อเล่น เมย์ เกิด วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2535 อายุ 20 ปี

3 ที่อยู่ 129/36 ซอยวัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 E-mail g-sting_m@hotmail.com Facebook Slomlim May เบอร์โทรศัพท์ 083-986-9628

4 ระดับอนุบาล โรงเรียนศุภวรรณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5 คณะ อุตสาหกรรมเกษตร ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOT) ชั้นปี 2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นางสาวเขมณัฏฐ์ เอี่ยม มัจฉา ชื่อเล่น เมย์ เกิด วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2535 อายุ 20 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google