งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนวนที่แปลว่าสบายดีมีหลายสำนวนเช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนวนที่แปลว่าสบายดีมีหลายสำนวนเช่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนวนที่แปลว่าสบายดีมีหลายสำนวนเช่น
Fine. สบายดี Just fine. สบายดี Very well. สบายดี Pretty well. สบายดี Splendid. สบายดี I’m fine. ฉันสบายดี I’m very well. ฉันสบายดี

2 คำทักทายสำหรับคนที่เราไม่รู้จัก
1. คำทักทายสำหรับคนที่เราไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิท Good morning. Good afternoon. Good evening. * Hi และ Hello ใช้ทักทายอย่างไม่เป็นทางการ ( informal )

3 2. คำทักทายสำหรับคนที่เรารู้จักดี หรือเป็นเพื่อนสนิท
2. คำทักทายสำหรับคนที่เรารู้จักดี หรือเป็นเพื่อนสนิท Hi และ Hello = สวัสดี * Hi และ Hello ใช้ทักทายอย่างไม่เป็นทางการ ( informal )

4 3. สำนวนถามทุกข์ สุข 3. สำนวนถามทุกข์ สุข How are you? Fine, thank you. Fine, thanks.

5 ข้อสังเกตุ *ในการแนะนำตนเอง ควรให้ข้อมูลที่จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสนทนากันต่อ *ไป ซึ่งควรจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปเช่น อาชีพ เมือง และประเทศที่อยู่ * Nice to meet you . ใช้เมื่อพบกันครั้งแรก ครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะเติมคำว่า again ต่อท้าย หรือใช้ Nice to meet you again. ตามมาด้วย How are you? เพื่อแสดงความห่วงใยไต่ถามทุกข์ สุข ถือเป็นมรรยาทที่ดีในการสนทนากับผู้อื่น *******.

6 ตัวอย่างบทสนทนา A. Teacher : Good ( morning , afternoon. ) My name's Tassanee Nice to meet all of you. Students : Nice to meet you too. B. A : Hello , I'm Linda . I come from America. B : Nice to meet you. I'm Tony . I come from Netherland . I'm Dutch.

7 สำนวนที่ใช้พูดในการกล่าวลา
1. คำที่ใช้พูดกับคนที่ไม่ใช้เพื่อนสนิทหรือคนที่ไม่รู้จัก \ a. Goodbye. ลาก่อนครับ / ค่ะ b. Good night ราตรีสวัสดิ์ (ใช้กล่าวเวลากลางคืน ) 2. คำอำลาที่ใช้พูดกับเพื่อนสนิท หรือคนที่เรารู้จักดี c. Bye-bye ลาก่อน d. Cheers. ลาก่อน e. So long ลาก่อน f. See you แล้วพบกันใหม่ g. See you again แล้วพบกันอีก h. See you soon. แล้วพบกันใหม่ i. See you tomorrow แลล้วพบกันพรุ่งนี้ J. See you around แล้วพบกันพรุ่งนี้


ดาวน์โหลด ppt สำนวนที่แปลว่าสบายดีมีหลายสำนวนเช่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google