งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fine. สบายดี Just fine. สบายดี Very well. สบายดี Pretty well. สบายดี Splendid. สบายดี I’m fine. ฉันสบายดี I’m very well. ฉัน สบายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fine. สบายดี Just fine. สบายดี Very well. สบายดี Pretty well. สบายดี Splendid. สบายดี I’m fine. ฉันสบายดี I’m very well. ฉัน สบายดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fine. สบายดี Just fine. สบายดี Very well. สบายดี Pretty well. สบายดี Splendid. สบายดี I’m fine. ฉันสบายดี I’m very well. ฉัน สบายดี

2 คำทักทายสำหรับคนที่เราไม่รู้จัก  1. คำทักทายสำหรับคน ที่เราไม่รู้จัก หรือคนที่ ไม่ใช่เพื่อนสนิท Good morning. Good afternoon. Good evening. * Hi และ Hello ใช้ทักทายอย่างไม่เป็น ทางการ ( informal )

3 2. คำทักทายสำหรับคนที่เรารู้จักดี หรือ เป็นเพื่อนสนิท  2. คำทักทายสำหรับคนที่เรารู้จักดี หรือเป็น เพื่อนสนิท Hi และ Hello = สวัสดี * Hi และ Hello ใช้ทักทายอย่างไม่เป็นทางการ ( informal )

4 3. สำนวนถามทุกข์ สุข 3. สำนวนถามทุกข์ สุข How are you? Fine, thank you. Fine, thanks. 3. สำนวนถามทุกข์ สุข How are you? Fine, thank you. Fine, thanks.

5 ข้อสังเกตุ * ในการแนะนำตนเอง ควรให้ข้อมูลที่จะ เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสนทนากันต่อ * ไป ซึ่งควรจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปเช่น อาชีพ เมือง และประเทศที่อยู่ * Nice to meet you. ใช้เมื่อพบกันครั้ง แรก ครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะเติมคำว่า again ต่อท้าย หรือใช้ Nice to meet you again. ตามมาด้วย How are you? เพื่อ แสดงความห่วงใยไต่ถามทุกข์ สุข ถือเป็น มรรยาทที่ดีในการสนทนากับผู้อื่น *******. * ในการแนะนำตนเอง ควรให้ข้อมูลที่จะ เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะสนทนากันต่อ * ไป ซึ่งควรจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไปเช่น อาชีพ เมือง และประเทศที่อยู่ * Nice to meet you. ใช้เมื่อพบกันครั้ง แรก ครั้งต่อ ๆ ไป อาจจะเติมคำว่า again ต่อท้าย หรือใช้ Nice to meet you again. ตามมาด้วย How are you? เพื่อ แสดงความห่วงใยไต่ถามทุกข์ สุข ถือเป็น มรรยาทที่ดีในการสนทนากับผู้อื่น *******.

6 ตัวอย่างบทสนทนา A. Teacher : Good ( morning, afternoon. ) My name's Tassanee Nice to meet all of you. Students : Nice to meet you too. B. A : Hello, I'm Linda. I come from America. B : Nice to meet you. I'm Tony. I come from Netherland. I'm Dutch.

7 สำนวนที่ใช้พูดในการกล่าวลา  1. คำที่ใช้พูดกับคนที่ไม่ใช้เพื่อนสนิทหรือคนที่ไม่รู้จัก \\ a. Goodbye. ลาก่อนครับ / ค่ะ b. Good night ราตรีสวัสดิ์ ( ใช้กล่าวเวลากลางคืน )  2. คำอำลาที่ใช้พูดกับเพื่อนสนิท หรือคนที่เรารู้จักดี c. Bye-bye ลาก่อน d. Cheers. ลาก่อน e. So long ลาก่อน f. See you แล้วพบกันใหม่ g. See you again แล้วพบกันอีก h. See you soon. แล้วพบกันใหม่ i. See you tomorrow แลล้วพบกันพรุ่งนี้ J. See you around แล้วพบกันพรุ่งนี้


ดาวน์โหลด ppt Fine. สบายดี Just fine. สบายดี Very well. สบายดี Pretty well. สบายดี Splendid. สบายดี I’m fine. ฉันสบายดี I’m very well. ฉัน สบายดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google