งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสุขคือ อะไร ….. ความสุข คือ …… การ รู้จักพิศวงทุกวัย ของชีวิต ความสุขคือ …… การรู้จักหัวเราะกับเพื่อนที่น่ารัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสุขคือ อะไร ….. ความสุข คือ …… การ รู้จักพิศวงทุกวัย ของชีวิต ความสุขคือ …… การรู้จักหัวเราะกับเพื่อนที่น่ารัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความสุขคือ อะไร ….. ความสุข คือ …… การ รู้จักพิศวงทุกวัย ของชีวิต ความสุขคือ …… การรู้จักหัวเราะกับเพื่อนที่น่ารัก.

3 ความสุข คือ … การรู้จักพูด “ ฉัน รักเธอ ”.

4 ความสุขคือ ….. การรู้จักหาเวลาเพื่อแสดง ความอ่อนหวาน. ความสุขคือ ….. การรู้จักสังเกตสิ่งที่ท้าท้าย แม้ว่าเรารู้สึกกลัว. ความสุขคือ ….. การมีใจกว้างพอให้อภัย.

5 ความสุขคือ …… การถือโอกาสที่จะทำสิ่งที่ เราชอบ เวลาเรา อยู่ คนเดียว. ความสุขคือ.. การชมภาพยนตร์และ ยอมแสดงความรู้สึก ตามธรรมชาติ.

6 ความสุขคือ …. การมองดูสิ่งที่ฉันทำสำเร็จ มากกว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ. ความสุข คือ …… การคุมตัวเอง ไม่ใช่ คุมคนอื่น. ความสุข คือ ….. การมีอารมณ์ขันพอ ที่จะชนะ อุปสรรค ของชีวิต.

7 ความสุขคือ ….. การยอมรับว่า ด้านลบมีจริง แต่ ตัดสินใจ ไม่เปิดประตูให้ มันเข้า

8 เมื่อท่านมี ความสุข ในชีวิต อย่าลืมดูแลมัน เพื่อจะได้อยู่นานๆ ….....

9 จงมี ความสุ ข ใน วันนี้ Diapo réalisé par: Lise Tardif


ดาวน์โหลด ppt ความสุขคือ อะไร ….. ความสุข คือ …… การ รู้จักพิศวงทุกวัย ของชีวิต ความสุขคือ …… การรู้จักหัวเราะกับเพื่อนที่น่ารัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google