งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555

2 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนธันวาคม 2554 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 71 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 831 โครงการ กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ 9โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 4โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 31โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 27 โครงการ

3 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทชจ.ลพบุรี * 2 สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทชจ.ระยอง 3 สายแยก ทล บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 4 สายแยก ทล บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สทช.ที่8 5 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สทช.ที่8 6 สายแยก ทล บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10

4 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทชจ.ยะลา 8 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่15 9 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม สทช.ที่16

5 สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทชจ.ลพบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

6 สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทชจ.ระยอง ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

7 สายแยก ทล บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

8 สายแยก ทล บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

9 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

10 สายแยก ทล บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

11 สายแยก ทล บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทชจ.ยะลา ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สทช.ที่16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

14 สายแยก ทล บ.พุมะค่า อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (เสียหาย ม.ค. 55 ซ่อมแซมเสร็จแล้ว) ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ 2 สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 3 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ทชจ.นครสวรรค์ * 4 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

16 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

17 สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

18 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

19 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท. ก่อนการซ่อมแซมระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

20 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 2 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 3 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 4 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 5 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 6 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 7 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร *

21 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์ * 9 สาย บ.วังทอง - บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยทชจ.สุโขทัย * 10 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 11 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 12 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 13 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11* 14 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานีสทช.ที่11 *

22 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 18 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

23 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สาย บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 24 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 * 25 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 26 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 4) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 27 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 28 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. *

24 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 30 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. * 31 สายแยก ทล บ.ระนาม อ.อินทร์ จ.สิงห์บุรีสกท. *

25 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 5 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 6 สายแยก ทล จิกยาว (ตอนที่ 2) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 7 สายแยก ทล บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์

26 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 9 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 10 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 11 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 13 สายแยก ทล บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15

27 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 17 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่ สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 19 สายแยก ทล บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 20 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 21 สายแยก ทล.7 – แยก ทล.3138 (ตอนที่ 1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร.

28 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.สอง จ.แพร่ สบร. 23 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 24 สายแยก ทล.41 - บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร สบร. 25 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 26 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 27 สายแยก ทล. 202 – บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ. ร้อยเอ็ด

29 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มกราคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ ได้รับรายงานแล้ว จำนวน 902 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 722 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 8 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 86 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 94 โครงการ

30 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 93 (86%) 6 (7%) 8 (7%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 571 (78%) 77 (11%) 82 (11%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 58 (89%) 3 (5%) 4 (6%) รวม902 (100%) 722 (80%) 86 (10%) 94 (11%)

31 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 19 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 42 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 60 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ม.ค โครงการ ธันวาคม 54 เสียหาย เล็กน้อย 109 โครงการ ( ) มกราคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 86 โครงการ ( ) พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค โครงการ

32 ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 9 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 62 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ม.ค โครงการ ธันวาคม 54 เสียหายมาก 71 โครงการ (9 + 62) มกราคม 54 เสียหายมาก 94 โครงการ ( ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 16 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความเสียหายมาก ในเดือน ม.ค โครงการ

33 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ม.ค. 55 หมายเหตุ : เส้นกราฟที่เป็นเส้นประ หมายถึงเดือนที่ได้รับรายงานการตรวจสภาพไม่ครบ เนื่องจากอุทกภัย

34 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.9- วัดต้นเชือก ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นนทบุรี

35 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายบ.กระทุ่มมืด – บ.เจ้าเฟื่อง ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 1

36 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.32 – ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 1

37 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3064 – บ.บางหัก ความเสียหายผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อ่างทอง

38 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.สบ.4005 – บ.สวนมะเดื่อ ความเสียหายผิวจราจรและไหล่ทางแตกร้าว สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 2

39 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3034 – บ.เขาดิน ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าวแบบหนังจระเข้ สาเหตุความชื้นในชั้นโครงสร้างทางสูง การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.สระบุรี

40 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2224 – บ.หนองขันแตก ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าวทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 2

41 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก บ.โพธิ์หอม – บ.ห้วยชุมแสง ความเสียหายผิวจราจรทรุดตัวแตกร้าวไหล่ทางชำรุด สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.สิงห์บุรี

42 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2055 – บ.ห้วยกุ่ม ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สบร.

43 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.201 – บ.ห้วยบง ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สบร.

44 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.23 – บ.สังข์ ความเสียหายผิวจราจรหลุดร่อน สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อุบลราชธานี

45 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.115 – บ.โคนเหนือ ความเสียหายผิวจราจรเป็นหลุมบ่อร่องล้อ และรอยแตกร้าว สาเหตุน้ำไหลกัดเซาะรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กำแพงเพชร

46 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.1145 – บ.พุมะค่า ความเสียหายผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครสวรรค์

47 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3438 – บ.ซากุระพัฒนา ความเสียหายผิวทางหลุดร่อนยุบร่องล้อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่8

48 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.1141 – บ.ท่าวังมะพร้าว (ตอนที่ 2) ความเสียหายเกิดรอยแตกร้าวบนผิวจราจร สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่10

49 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครปฐม

50 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครปฐม

51 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล บ.โปร่งเชือก ความเสียหายผิวทางชำรุดรอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กาฬสินธุ์

52 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สาย บ.สะอาดไชยศรี – น้ำตกไทรย้อย ความเสียหายผิวทางเชื่อมชำรุดเสียหาย สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่16

53 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล บ.ห้วยยาง ความเสียหายหลักนำโค้ง ป้ายโครงการชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่16

54 การชี้แจง การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google