งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กรมทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555

2 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก
ของเดือนธันวาคม 2554 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 71 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 831 โครงการ กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 4 โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 31 โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม โครงการ

3 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทชจ.ลพบุรี * 2 สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทชจ.ระยอง 3 สายแยก ทล บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 4 สายแยก ทล บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สทช.ที่8 5 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน 6 สายแยก ทล บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10

4 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ)
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทชจ.ยะลา 8 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่15 9 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม สทช.ที่16

5 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.ลพบุรี สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

6 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.ระยอง สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

7 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.225 - บ.จิกยาว (ตอนที่ 1)
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

8 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สายแยก ทล บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

9 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่ 8 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

10 สทช.ที่10 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่10 สายแยก ทล บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

11 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.ยะลา สายแยก ทล บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

12 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่15 สายแยก ทล บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

13 กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม สทช.ที่16 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

14 ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม
กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม ทชจ.นครสวรรค์ สายแยก ทล บ.พุมะค่า อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (เสียหาย ม.ค. 55 ซ่อมแซมเสร็จแล้ว)

15 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ 2 สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 3 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ * 4 สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

16 ทชจ.ศรีสะเกษ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.ศรีสะเกษ สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

17 ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.กำแพงเพชร สายแยก ทล บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

18 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม ทชจ.นครสวรรค์ สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

19 กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา
กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม สกท. สายแยก ทล บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

20 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 2 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด * 3 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 4 สายแยก ทล บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี 5 สายแยก ทล บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 6 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 7 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง ทชจ.พิจิตร *

21 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์ * 9 สาย บ.วังทอง - บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทชจ.สุโขทัย * 10 สายแยก ทล บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 11 สายแยก ทล บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย 12 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 13 สายแยก ทล บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี สทช.ที่11* 14 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี

22 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม 18 สายแยก ทล บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล ทชจ.นครศรีธรรมราช*

23 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 22 สาย บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ 24 สายแยก ทล บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 * 25 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 26 สายแยก ทล บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 4) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 27 สายแยก ทล โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 28 สายแยก ทล บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. *

24 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง
กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 30 สายแยก ทล บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 31 สายแยก ทล บ.ระนาม อ.อินทร์ จ.สิงห์บุรี สกท. *

25 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 3 สายแยก ทล บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ 4 สายแยก ทช.พบ บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 5 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 6 สายแยก ทล จิกยาว (ตอนที่ 2) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 7 สายแยก ทล บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า ทชจ.นครสวรรค์

26 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 9 สายแยก ทล บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 10 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 11 สายแยก ทล บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 13 สายแยก ทล บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 14 สายแยก ทล บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย

27 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 16 สายแยก ทล บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 17 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่ 16 18 สายแยก ทล บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก ทชจ.นครพนม 19 สายแยก ทล บ.ดอนแดง อ.นาหว้า 20 สายแยก ทล บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 21 สายแยก ทล.7 – แยก ทล.3138 (ตอนที่ 1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร.

28 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ)
กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ ชื่อสายทาง หน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.สอง จ.แพร่ สบร. 23 สายแยก ทล บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 24 สายแยก ทล.41 - บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร 25 สายแยก ทล บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 26 สายแยก ทล บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 27 สายแยก ทล. 202 – บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ. ร้อยเอ็ด

29 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น
สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มกราคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ ได้รับรายงานแล้ว จำนวน 902 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 722 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว จำนวน โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 86 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 94 โครงการ

30 แยกตามประเภทของผิวทาง
ชนิดของผิวทาง ทั้งหมด ปกติ เสียหาย เล็กน้อย มาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 93 (86%) 6 (7%) 8 ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 571 (78%) 77 (11%) 82 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 58 (89%) 3 (5%) 4 (6%) รวม 902 722 (80%) 86 (10%) 94

31 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ธ. ค
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 ธันวาคม 54 เสียหายเล็กน้อย 109 โครงการ ( ) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 42 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 60 โครงการ มกราคม 55 เสียหายเล็กน้อย 86 โครงการ ( ) เสียหายเล็กน้อยในเดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 19 โครงการ พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความเสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ

32 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ธ. ค
สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 ธันวาคม 54 เสียหายมาก 71 โครงการ (9 + 62) ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 9 โครงการ มกราคม 54 เสียหายมาก 94 โครงการ ( ) ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 62 โครงการ เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 16 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็นเสียหายมากในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความเสียหายมากในเดือน ม.ค. 55 9 โครงการ

33 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ม.ค. 55
หมายเหตุ : เส้นกราฟที่เป็นเส้นประ หมายถึงเดือนที่ได้รับรายงานการตรวจสภาพไม่ครบ เนื่องจากอุทกภัย

34 ทชจ.นนทบุรี ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.9- วัดต้นเชือก ความเสียหาย ผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

35 สทช.ที่ 1 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายบ.กระทุ่มมืด – บ.เจ้าเฟื่อง ความเสียหาย ผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

36 สทช.ที่ 1 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.32 – ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ความเสียหาย ผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

37 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.อ่างทอง สายแยก ทล.3064 – บ.บางหัก ความเสียหาย ผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

38 สทช.ที่ 2 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทช.สบ.4005 – บ.สวนมะเดื่อ ความเสียหาย ผิวจราจรและไหล่ทางแตกร้าว สาเหตุ เกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

39 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.สระบุรี สายแยก ทล.3034 – บ.เขาดิน ความเสียหาย ผิวจราจรแตกร้าวแบบหนังจระเข้ สาเหตุ ความชื้นในชั้นโครงสร้างทางสูง การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

40 สทช.ที่ 2 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.2224 – บ.หนองขันแตก ความเสียหาย ผิวจราจรแตกร้าวทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ เกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

41 ทชจ.สิงห์บุรี ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก บ.โพธิ์หอม – บ.ห้วยชุมแสง ความเสียหาย ผิวจราจรทรุดตัวแตกร้าวไหล่ทางชำรุด สาเหตุ เกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

42 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สบร. สายแยก ทล.2055 – บ.ห้วยกุ่ม ความเสียหาย ผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

43 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สบร. สายแยก ทล.201 – บ.ห้วยบง ความเสียหาย ผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

44 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.อุบลราชธานี สายแยก ทล.23 – บ.สังข์ ความเสียหาย ผิวจราจรหลุดร่อน สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

45 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.กำแพงเพชร สายแยก ทล.115 – บ.โคนเหนือ ความเสียหาย ผิวจราจรเป็นหลุมบ่อร่องล้อ และรอยแตกร้าว สาเหตุ น้ำไหลกัดเซาะรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

46 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
ทชจ.นครสวรรค์ สายแยก ทล.1145 – บ.พุมะค่า ความเสียหาย ผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

47 สทช.ที่8 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.3438 – บ.ซากุระพัฒนา ความเสียหาย ผิวทางหลุดร่อนยุบร่องล้อ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

48 สทช.ที่10 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.1141 – บ.ท่าวังมะพร้าว (ตอนที่ 2) ความเสียหาย เกิดรอยแตกร้าวบนผิวจราจร สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

49 ทชจ.นครปฐม ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) ความเสียหาย ผิวจราจรชำรุด สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

50 ทชจ.นครปฐม ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) ความเสียหาย ผิวจราจรชำรุด สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

51 ทชจ.กาฬสินธุ์ ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สายแยก ทล บ.โปร่งเชือก ความเสียหาย ผิวทางชำรุดรอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

52 สทช.ที่16 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สาย บ.สะอาดไชยศรี – น้ำตกไทรย้อย ความเสียหาย ผิวทางเชื่อมชำรุดเสียหาย สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

53 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม
สทช.ที่16 สายแยก ทล บ.ห้วยยาง ความเสียหาย หลักนำโค้ง ป้ายโครงการชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อม แจ้งซ่อมแล้ว

54 การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา
การชี้แจง การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google