งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555

2 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนธันวาคม 2554 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 71 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 831 โครงการ กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ 9โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 4โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 31โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 27 โครงการ

3 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทชจ.ลพบุรี * 2 สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทชจ.ระยอง 3 สายแยก ทล.225 - บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 4 สายแยก ทล.1286 - บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สทช.ที่8 5 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สทช.ที่8 6 สายแยก ทล.1001 - บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10

4 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.3015 - บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทชจ.ยะลา 8 สายแยก ทล.212 - บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่15 9 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม สทช.ที่16

5 สายแยก บ.ท่าควาย - บ.ไผ่แหลม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ทชจ.ลพบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

6 สาย มาบข่า – กระเฉด หมู่ 5,3,1 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทชจ.ระยอง ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

7 สายแยก ทล.225 - บ.จิกยาว (ตอนที่ 1) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

8 สายแยก ทล.1286 - บ.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

9 สาย บ.หนองพระ - บ.หนองโสน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

10 สายแยก ทล.1001 - บ.เมืองวะ (ตอนที่ 5) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สทช.ที่10 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

11 สายแยก ทล.3015 - บ.เจาะกาดง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทชจ.ยะลา ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทล.212 - บ.นาขาม อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย สทช.ที่15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล.212 – ท่าเทียบเรือบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สทช.ที่16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

14 สายแยก ทล.1145 - บ.พุมะค่า อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (เสียหาย ม.ค. 55 ซ่อมแซมเสร็จแล้ว) ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ 2 สายแยก ทล.1280 - บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร 3 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ทชจ.นครสวรรค์ * 4 สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

16 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทชจ.ศรีสะเกษ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

17 สายแยก ทล.1280 - บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

18 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

19 สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท. ก่อนการซ่อมแซมระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

20 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 2 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 3 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 4 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 5 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 6 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 7 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร *

21 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์ * 9 สาย บ.วังทอง - บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัยทชจ.สุโขทัย * 10 สายแยก ทล.105 - บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 11 สายแยก ทล.108 - บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 12 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 13 สายแยก ทล.4016 - บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11* 14 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานีสทช.ที่11 *

22 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 18 สายแยก ทล.4013 - บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 19 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 20 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช*

23 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สาย บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 23 สายแยก ทล.4265 - สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 24 สายแยก ทล.3461 - บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 * 25 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 * 26 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 4) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 27 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17 * 28 สายแยก ทล.329 - บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. *

24 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล.3454 - บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 30 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. * 31 สายแยก ทล.311 - บ.ระนาม อ.อินทร์ จ.สิงห์บุรีสกท. *

25 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3196 - บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 2 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 3 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทช.พบ.4002 - บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 5 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 6 สายแยก ทล.225 - จิกยาว (ตอนที่ 2) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 7 สายแยก ทล.1145 - บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์

26 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 9 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 10 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 11 สายแยก ทล.3013 - บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 12 สายแยก ทล.323 - บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี 13 สายแยก ทล.2095 - บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 14 สายแยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15

27 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 16 สายแยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 17 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่ 16 18 สายแยก ทล.2033 - บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 19 สายแยก ทล.2177 - บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 20 สายแยก ทล.4156 - บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 21 สายแยก ทล.7 – แยก ทล.3138 (ตอนที่ 1) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร.

28 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.สอง จ.แพร่ สบร. 23 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 24 สายแยก ทล.41 - บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร สบร. 25 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 26 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 27 สายแยก ทล. 202 – บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ. ร้อยเอ็ด

29 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 27 มกราคม 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ ได้รับรายงานแล้ว จำนวน 902 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 722 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 8 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 86 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 94 โครงการ

30 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 93 (86%) 6 (7%) 8 (7%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 571 (78%) 77 (11%) 82 (11%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 58 (89%) 3 (5%) 4 (6%) รวม902 (100%) 722 (80%) 86 (10%) 94 (11%)

31 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 19 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 42 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 60 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ ธันวาคม 54 เสียหาย เล็กน้อย 109 โครงการ (42+ 60 +7) มกราคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 86 โครงการ (60 + 19 +7) พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ

32 ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 9 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 62 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ธ.ค. 54 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ม.ค. 55 7 โครงการ ธันวาคม 54 เสียหายมาก 71 โครงการ (9 + 62) มกราคม 54 เสียหายมาก 94 โครงการ (62 + 16 + 7 +9) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 16 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ธ.ค. 54 กับ ม.ค. 55 พื้นที่อุทกภัย (สทช.ที่1) รายงานความเสียหายมาก ในเดือน ม.ค. 55 9 โครงการ

33 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ม.ค. 55 หมายเหตุ : เส้นกราฟที่เป็นเส้นประ หมายถึงเดือนที่ได้รับรายงานการตรวจสภาพไม่ครบ เนื่องจากอุทกภัย

34 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.9- วัดต้นเชือก ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นนทบุรี

35 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายบ.กระทุ่มมืด – บ.เจ้าเฟื่อง ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 1

36 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.32 – ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ความเสียหายผิวทางเป็นหลุมบ่อ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 1

37 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3064 – บ.บางหัก ความเสียหายผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อ่างทอง

38 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทช.สบ.4005 – บ.สวนมะเดื่อ ความเสียหายผิวจราจรและไหล่ทางแตกร้าว สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 2

39 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3034 – บ.เขาดิน ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าวแบบหนังจระเข้ สาเหตุความชื้นในชั้นโครงสร้างทางสูง การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.สระบุรี

40 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2224 – บ.หนองขันแตก ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าวทรุดตัวเป็นหลุมบ่อ สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 2

41 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก บ.โพธิ์หอม – บ.ห้วยชุมแสง ความเสียหายผิวจราจรทรุดตัวแตกร้าวไหล่ทางชำรุด สาเหตุเกิดจากการหดตัวของคันทางเก่าคันทางใหม่ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.สิงห์บุรี

42 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2055 – บ.ห้วยกุ่ม ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สบร.

43 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.201 – บ.ห้วยบง ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สบร.

44 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.23 – บ.สังข์ ความเสียหายผิวจราจรหลุดร่อน สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อุบลราชธานี

45 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.115 – บ.โคนเหนือ ความเสียหายผิวจราจรเป็นหลุมบ่อร่องล้อ และรอยแตกร้าว สาเหตุน้ำไหลกัดเซาะรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กำแพงเพชร

46 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.1145 – บ.พุมะค่า ความเสียหายผิวจราจรแตกลายหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครสวรรค์

47 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3438 – บ.ซากุระพัฒนา ความเสียหายผิวทางหลุดร่อนยุบร่องล้อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่8

48 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.1141 – บ.ท่าวังมะพร้าว (ตอนที่ 2) ความเสียหายเกิดรอยแตกร้าวบนผิวจราจร สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่10

49 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครปฐม

50 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.3233 – บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) ความเสียหายผิวจราจรชำรุด สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นครปฐม

51 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.227 - บ.โปร่งเชือก ความเสียหายผิวทางชำรุดรอยแตกหนังจระเข้ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.กาฬสินธุ์

52 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สาย บ.สะอาดไชยศรี – น้ำตกไทรย้อย ความเสียหายผิวทางเชื่อมชำรุดเสียหาย สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่16

53 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.2289 - บ.ห้วยยาง ความเสียหายหลักนำโค้ง ป้ายโครงการชำรุด สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่16

54 การชี้แจง การตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ก่อนคืนค้ำประกันสัญญา


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google