งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำโตนเลสาป ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำโตนเลสาป ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำโตนเลสาป ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

2 จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์ ลุ่มน้ำระยองตะวันออก ลุ่มน้ำระยองตะวันตก ลุ่มน้ำพังราด ลุ่มน้ำประแสร์ ลุ่มน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ 210/248 85% อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 37/40 93% อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 137/164 84% อ่างเก็บน้ำดอกกราย 59/72 82% 7 กันยายน 2550 ลุ่มน้ำคลองใหญ่ เฉลี่ย 85% ลุ่มน้ำประแสร์ เฉลี่ย 85% อ่างเก็บน้ำระโอก 18/20 94%

3 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมปริมาณน้ำจัดสรรทั้งหมด 283 ล้าน ลบ. ม. (2550) ประปา 60 ล้าน ลบ. ม.

4 โอกาสขาดแคลนน้ำ ประชุมร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำปัจจุบัน ปี 2550 มาตรการแก้ไขระยะ เร่งด่วน

5 16.5 ล้าน ลบ. ม. 6.5 ล้าน ลบ. ม. 18 ส. ค. 48 16.69 30 ก. ค. 48 10 ก. ย. 48 20.21 น้ำก้นอ่าง มาตรการแก้ไขลดการ ใช้น้ำจากอ่าง

6 โรจนะ ประปาเหลมฉบัง ประปาพัทยา นิคมฯมาบตาพุด หนองค้อ ประปาระยอง TPI ประปาชลบุรี ประปาสัตหีบ ประปาบ้านฉาง น้ำหู ทับมา บ่อวิน อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯดอกกราย อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯประแสร์ ลำน้ำ ชลประทาน 2 3 4 6 5 1 สูบกลับวัดละหาร ใหญ่ - อ่างหนอง ปลาไหล สูบกลับ คลอง ควายขุดบ่อ - อ่าง ดอกกราย ผันน้ำคลองน้ำ เย็น - เสริมสันฝาย บ้านค่าย ทรบ. นาตาขวัญ กลุ่มอุตสาหกรรม RIP ใช้น้ำคลอง หนองหว้า บ. TPI ใช้น้ำท้าย ฝายบ้านค่าย 7 ทรบ. คลองจิก ประปาระยอง นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์ 27 มิ. ย. 2550

7 นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย มาตรการจัดหาแหล่งน้ำสำรองที่ สำคัญ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯดอกกราย อ่างฯประแสร์ อ่างฯระโอก อ่างฯคีรีธาร อ่างฯห้วยแร้ง อ่างฯคลองสียัด อ่างฯคลองศาลทราย อ่างฯห้วยพระปรง อ่างฯคลองท่าด่าน อ่างฯบางพระ อ่างฯหนองค้อ เขื่อนบ่างปะกง ฝายท่าลาด ฝายยางจันทบุรี ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ผันน้ำบางปะกง-อ่างฯบางพระ อ่างฯห้วยไข่เน่า อ่างฯมาบหวายโสม อ่างฯหนองปลาไหล ฝายบ้านค่าย แนวระบบผันน้ำเชื่อมโยง 1.อ่างฯประแสร์-อ่างคลองใหญ่ 2.อ่างฯคลองใหญ่-อ่าฯหนองปลาไหล 3.อ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนองปลาไหล ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ผันน้ำคลองวังโตนด -อ่างฯระโอก-อ่างฯประแสร์ ผันน้ำแม่น้ำเมืองตราด -พื้นที่เก็บน้ำระยอง ผันน้ำพระองค์ไชยานุชิต - อ่างบางพระ แผนงาน ปี 2551-2552 ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ. ม. ระบบท่อผันน้ำอ่างประแสร์ - อ่าง คลองใหญ่ แผนงาน ปี 2549-2550 ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ. ม. อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำ ระยอง แผนงาน ปี 2551-2552 ปริมาณน้ำปีละ 12 ล้าน ลบ. ม. ระบบผันน้ำคลองวังโตนด - อ่างประแสร์ แผนงาน ปี 2552-2553 ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ. ม. ระบบท่อผันน้ำอ่างดอกกราย - อ่าง หนองปลาไหล แผนงาน ปี 2550-2551 ปริมาณน้ำปีละ 16 ล้าน ลบ. ม.

8 ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนจากการพัฒนาตาม แผนดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำจาก ผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. กรณีสภาพปี พ. ศ. 2548 2. ก่อสร้างระบบผันน้ำจากบางปะกง ไปอ่างฯบางพระ 3. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯคลอง ใหญ่ - อ่างฯหนองปลาไหล 4. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯประ แสร์ - อ่างฯคลองใหญ่ 1 3 2 4 ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จ. ชลบุรี และ ระยอง 5 5. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯดอก กราย - อ่างฯหนองปลาไหล และเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างฯ ดอกกราย 0.50 เมตร 6. ก่อสร้างระบบผันน้ำคลองวัง โตนด - อ่างฯประแสร์ 6 7 7. ก่อสร้างระบบผันน้ำจากคลอง พระองค์ไชยานุชิตไปลง อ่างฯบางพระ 8 8. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำใน แม่น้ำระยอง 9 9. ก่อสร้างอ่างฯมาบหวายโสมและ อ่างฯห้วยไข่เน่า พร้อมระบบผันน้ำเชื่อมโยง


ดาวน์โหลด ppt นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ลุ่มน้ำโตนเลสาป ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google