งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
นครนายก ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ลุ่มน้ำโตนเลสาป ลุ่มน้ำบางปะกง ชลบุรี ราชอาณาจักรกัมพูชา ระยอง จันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก อ่าวไทย ตราด

2 จังหวัดระยอง 7 กันยายน 2550 ลุ่มน้ำคลองใหญ่ เฉลี่ย 85%
นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์ อ่างเก็บน้ำดอกกราย 59/ % อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 137/ % อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ 37/ % อ่างเก็บน้ำประแสร์ 210/ % อ่างเก็บน้ำระโอก 18/ % ลุ่มน้ำคลองใหญ่ ลุ่มน้ำประแสร์ ลุ่มน้ำระยองตะวันตก ลุ่มน้ำพังราด ลุ่มน้ำระยองตะวันออก 7 กันยายน 2550 ลุ่มน้ำคลองใหญ่ เฉลี่ย 85% ลุ่มน้ำประแสร์ เฉลี่ย 85%

3 รวมปริมาณน้ำจัดสรรทั้งหมด 283 ล้าน ลบ.ม. (2550)
ประปา 60 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำจัดสรรทั้งหมด 283 ล้าน ลบ.ม. (2550) ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

4 ประชุมร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ปริมาณน้ำปัจจุบัน ปี 2550 โอกาสขาดแคลนน้ำ ประชุมร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ำ มาตรการแก้ไขระยะเร่งด่วน

5 มาตรการแก้ไขลดการใช้น้ำจากอ่าง
16.5 ล้าน ลบ.ม. 6.5 ล้าน ลบ.ม. 18 ส.ค. 48 16.69 30 ก.ค. 48 10 ก.ย. 48 20.21 น้ำก้นอ่าง มาตรการแก้ไขลดการใช้น้ำจากอ่าง

6 2 1 3 6 5 7 4 หนองค้อ นิคมฯมาบตาพุด ประปาชลบุรี ประปาเหลมฉบัง
บ่อวิน อ่างฯประแสร์ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯหนองปลาไหล ประปาเหลมฉบัง ประปาพัทยา อ่างฯดอกกราย สูบกลับวัดละหารใหญ่-อ่างหนองปลาไหล โรจนะ สูบกลับ คลองควายขุดบ่อ-อ่างดอกกราย 2 1 ผันน้ำคลองน้ำเย็น-เสริมสันฝายบ้านค่าย TPI 3 ประปาระยอง 6 5 กลุ่มอุตสาหกรรม RIPใช้น้ำคลองหนองหว้า บ. TPI ใช้น้ำท้ายฝายบ้านค่าย ทับมา ชลประทาน ประปาบ้านฉาง ทรบ.นาตาขวัญ 7 4 ประปาระยอง ลำน้ำ นิคมฯมาบตาพุด น้ำหู ทรบ.คลองจิก ประปาสัตหีบ นายสมศักดิ์ ศรีจันทร์ 27 มิ.ย. 2550

7 มาตรการจัดหาแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญ
ผันน้ำพระองค์ไชยานุชิต-อ่างบางพระ แผนงาน ปี ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. ระบบท่อผันน้ำอ่างดอกกราย-อ่างหนองปลาไหล แผนงาน ปี ปริมาณน้ำปีละ 16 ล้าน ลบ.ม. นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่าวไทย ระบบท่อผันน้ำอ่างประแสร์-อ่างคลองใหญ่ แผนงาน ปี ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. อ่างฯคลองท่าด่าน อ่างฯห้วยพระปรง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ระบบผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างประแสร์ แผนงาน ปี ปริมาณน้ำปีละ 70 ล้าน ลบ.ม. ฝายท่าลาด เขื่อนบ่างปะกง อ่างฯคลองสียัด ผันน้ำบางปะกง-อ่างฯบางพระ แนวระบบผันน้ำเชื่อมโยง 1.อ่างฯประแสร์-อ่างคลองใหญ่ 2.อ่างฯคลองใหญ่-อ่าฯหนองปลาไหล 3.อ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯบางพระ อ่างฯหนองค้อ ผันน้ำคลองวังโตนด -อ่างฯระโอก-อ่างฯประแสร์ อ่างฯคลองใหญ่ อ่างฯห้วยไข่เน่า อ่างฯมาบหวายโสม อ่างฯประแสร์ อ่างฯคลองศาลทราย อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯคีรีธาร อ่างฯระโอก อ่างฯดอกกราย ฝายบ้านค่าย ฝายยางจันทบุรี ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ผันน้ำแม่น้ำเมืองตราด -พื้นที่เก็บน้ำระยอง อ่างฯห้วยแร้ง อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง แผนงาน ปี ปริมาณน้ำปีละ 12 ล้าน ลบ.ม. มาตรการจัดหาแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญ

8 ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนจากการพัฒนาตามแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 8
ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จ.ชลบุรี และ ระยอง 9 ศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนจากการพัฒนาตามแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 8 7 6 5 4 3 แนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 1. กรณีสภาพปี พ.ศ. 2548 2. ก่อสร้างระบบผันน้ำจากบางปะกงไปอ่างฯบางพระ 3. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯคลองใหญ่-อ่างฯหนองปลาไหล 4. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯประแสร์-อ่างฯคลองใหญ่ 6. ก่อสร้างระบบผันน้ำคลองวังโตนด-อ่างฯประแสร์ 7. ก่อสร้างระบบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตไปลง อ่างฯบางพระ 8. ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง 5. ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างฯดอกกราย-อ่างฯหนองปลาไหล และเพิ่มระดับเก็บกักน้ำของอ่างฯดอกกราย 0.50 เมตร 9. ก่อสร้างอ่างฯมาบหวายโสมและอ่างฯห้วยไข่เน่า พร้อมระบบผันน้ำเชื่อมโยง


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google