งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกคอบร้าโกลด์ 15. Cobra Gold Time line CDC IPC PC HCA STAFFEX FTX มี.ค.57มิ.ย.57 ก.ค. ส.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.-ก.พ.58 10-20 ก.พ.58 HCA SS PPM CDC มี.ค.58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกคอบร้าโกลด์ 15. Cobra Gold Time line CDC IPC PC HCA STAFFEX FTX มี.ค.57มิ.ย.57 ก.ค. ส.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.-ก.พ.58 10-20 ก.พ.58 HCA SS PPM CDC มี.ค.58."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกคอบร้าโกลด์ 15

2 Cobra Gold Time line CDC IPC PC HCA STAFFEX FTX มี.ค.57มิ.ย.57 ก.ค. ส.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.-ก.พ ก.พ.58 HCA SS PPM CDC มี.ค.58 ก.พ.58 CDC (10-14 มี.ค.57) กำหนดแนวทางในการฝึก ทั้ง FTX, STAFFEX, HCA HCA Site Survey (1-7 มิ.ย.57) ตรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนด สถานที่สำหรับโครงการ ช่วยเหลือประชาชน Initial Planning Conference การประชมวางแผนขั้นต้น ยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาทางการเมือง Planning Conference (16 ต.ค. – 1 พ.ย.57) การประชมวางแผนการฝึก เพื่อยืนยันรายละเอียดต่างๆ ในการฝึก สถานที่. บุคลากร ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ FSS, PC, TOW, Story board Cobra Gold Execution phase - ขั้นการฝึก FTX/CTX - การฝึกภาคสนามและการฝึกแลกเปลี่ยน STAFFEX การฝึกฝ่ายเสนาธิการ - Maritime Security/Counter Piracy - การรักษาความมั่นคงทางทะเล - การต่อต้านโจรสลัด HCA - ENCAP โครงการก่อสร้าง - CHE โครงการแพทย์ - Med Symposium การสัมมนาทางการแพทย์ - TTX การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ DV - Opening Ceremony - Amphibious Demonstration - HCA Dedication - Closing Ceremony

3 CG15 Planning Conference Time line 16 Oct – 1 Nov TOW Storyboard Workshop Bi-Lat Sync Meeting Bi-Lat Sync Meeting ตรวจภูมิประเทศ (13ต.ค.57) สำรวจพื้นที่จัดเลี้ยงที่ JUSMAG และพื้นที่ใช้สอยที่โรงแรมวินด์เซอร์สวีท Final Site Survey Planning Conference (16 ต.ค. – 1 พ.ย.57) การประชมวางแผนการฝึก เพื่อยืนยันรายละเอียดต่างๆ ในการฝึก สถานที่. บุคลากร, ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ประกอบด้วย Bi-Lat Sync Meeting (16-17 ต.ค.57)– การประชุมประสานงานแบบทวิภาคี ไทย-สหรัฐฯ FSS (20-25 ต.ค.57)– การตรวจภูมิประเทศขั้นสุดท้าย TOW (24-25 ต.ค.57)– การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึก FPC (27-31 ต.ค.57)– การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย Story board Workshop (31 ต.ค. -1 พ.ย.57)– การกำหนดลำดับเหตุการณ์หลักในการฝึก Final Planning Conference ตรวจภูมิประเทศ

4 Bi-Lat Synchronization Meeting 16 – 17 Oct 14 สถานที่: ห้องประชุม COBRA GOLD ณ จัสแมกไทย ผู้เข้าร่วม: PACOM, EA, JESG, AND COMPONENT PLANNERS (40 นาย) RTARF CG PLANNERS (40 นาย) - ทบ. 6 นาย (ยก.ทบ./ทภ.๑/พล.๑ รอ./ร.๓๑ รอ./นสศ./พล.รพศ.๑) - ทร. 9 นาย (ทร.๔/นย.๔/นสร.ทร.๑) - ทอ. 5 นาย (ทอ.๔/นสร.ทอ.๑) การสนับสนุน: ที่พัก 6 (ห้อง ทบ.2/ ทร.3/ ทอ.1) อาหารกลางวัน 40 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน = 3,200 บาท ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย เบี้ยเลี้ยง – ตจว. 9 นาย = 3,660 บาท น.5 จำนวน 1 นาย – 270 X 2 = 540 – 80 = 460 น.4 จำนวน 8 นาย – 240 X 2 = 480 – 80 = 400 X 8 = 3200 บาท

5 Bi-Lat Synchronization Meeting 16 – 17 Oct 14 at JUSMAGTHAI ตารางการปฏิบัติ 16 ต.ค CG15 SYNC BRIEF แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) LUNCH แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW) 17 ต.ค ประชุมติดตามผล แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) แถลงผล

6 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 สถานที่: JUSMAGTHAI ผู้เข้าร่วม: US (40 นาย) THAI (40 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 7 (ห้อง ทบ.3/ ทร.4) อาหารกลางวัน 40 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย

7 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 20 ต.ค.57 นทพ. -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.หนองปล้อง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO5 Bednarcik ศูนย์การบินทหารบก,ร.๓๑ พัน.๑ รอ. จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch รพ.อานันทมหิดล,รพ.เมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia ทร. -สนามฝึก ทร. หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Murray James Bolt สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO2 Farmer GySgt Sartin

8 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 20 ต.ค.57 ทอ. -บน.1 จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ Mr Spencer,MGySgt Barnthouse ต.ค.57 ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO5 Bednarcik โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.หนองปล้อง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ทร. -พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia

9 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 21 ต.ค.57 ทอ. -บน.1 จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ฝ่ายสหรัฐ Maj Kashuba CWO3 Brennan -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ้านซับพริก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ต.ค.57 ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Rafael Martinez, SFC Jake Cheever

10 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 22 ต.ค.57 ทร. -พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Murray ท่าเรือทุ่งโปรง อาคารม้าแดง กบร.กร. ฝ่ายสหรัฐ Pat Quinn,Joe Peck, Jay Peterson ทอ. -บน.1 รพ.ใน บน.1 รพ.กรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ CDR Ricklefs, LCDR Singaraju 23 ต.ค.57 วันหยุดราชการ ไม่มีการตรวจพื้นที่

11 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 24 ต.ค.57 ทร. -บ้านจันทเขลม สนามยิง ป. อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมเทียน กบร.กร. จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO2 Farmer Gysgt Sartin -อาคาร A B ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Chapman,J4 Deputy -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.ปล้องเกตุ บ.จันทเขลม จ.จันทบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ต.ค.57 -บรรยายสรุป ณ รร.วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท20 กทม.

12 Training Objective Workshop(TOW) 24 – 25 Oct 14 at JUSMAGTHAI ตารางการปฏิบัติ 24 ต.ค TOW WORK GROUP LUNCH WORK GROUP MEETING สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW) 25 ต.ค WORK GROUP MEETING แถลงผล(OUT BRIEF)

13 Training Objective Workshop 24 – 25 Oct 14 สถานที่: JUSMAGTHAI ผู้เข้าร่วม: US (20 นาย) THAI (20 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 7 (ห้อง ทบ.3/ ทร.4) อาหารกลางวัน 20 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย

14 Final Planning Conference(FPC) 27– 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel ตารางการปฏิบัติ 27 ต.ค FPC Final Registration DV Pre-Conference Coord Meeting DVs Enter,Opening Event All Participants CG15 Planning Updates Thai only Orientation Lunch Multinational WG/SWG Meetings Ice Breaker Social Event Thai Hosted Dinner&Gift Exchange

15 Final Planning Conference(FPC) 27 – 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel ตารางการปฏิบัติ ต.ค Country Only Meetings Multinational WG/SWG Meetings Lunch Multinational WG/SWG Meetings WG Lead Progress Review to EWG 31 ต.ค Multinational WG/SWG Meetings All WG Pre-Brief to EWG(Main Venue) Lunch 1300-UTC Multinational WG/SWG Meetings FPC DV Outbrief,Closing Event

16 Final Planning Conference(FPC) 27 – 31 Oct 14 สถานที่: Winsor Suite Hotel สุขุมวิท20 ผู้เข้าร่วม: US (200 นาย) THAI (200 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 100 ห้อง (กอฝ.10/ทบ.35/ ทร.25/ทอ.20 จ่ายเอง 10) อาหารกลางวัน 250 นาย แบบ Buffet; 180บาท/คน

17 Storyboard Workshop 31 Oct – 1 Nov 14 at Winsor Suite Hotel ตารางการปฏิบัติ 31 ต.ค Country Only Meetings MSEL Development Work Group Lunch Work Group Meetings In Progress Review 1 พ.ย MSEL Development Work Group Lunch Work Group Meetings OUT BRIEF

18 Storyboard Workshop 31 Oct – 1 Nov 14 สถานที่: Winsor Suite Hotel สุขุมวิท20 ผู้เข้าร่วม: US (20 นาย) THAI (20 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 10 ห้อง (กอฝ. /ทบ. / ทร. /ทอ. ) อาหารกลางวัน 20 นาย แบบ Buffet; 180บาท/คน

19 Draft CG15 Time line Opening Ceremony SLS HCA Dedication Closing Ceremony AAR Amphib CALFEX 21 Sports Day TJNO/NEO รอง ผบ. ทสส. รอง ผอ. สวฝ. เสธ. ทหารผบ. ทสส.

20 MULTINATIONAL FORCE (MNF) HQ MNF NATIONS NATIONAL COMMANDS THA / SGP / ROK / USA / IDN / MYS/JPN MNF NATIONS NATIONAL COMMANDS THA / SGP / ROK / USA / IDN / MYS/JPN CAFFOR CMARFOR CARFOR CNAVFOR CJSOTF SUBORDINATE UNITS SUBORDINATE UNITS SUBORDINATE UNITS SUBORDINATE UNITS SUBORDINATE UNITS โครงสร้างการจัด กกล.ร่วม/ผสม นานาชาติ

21 CDR MNF C1 L D C5 L D C4 L D SURGEON L D COS SJA L D DCOS C7/CMO L D C2 L D C6 L D C3 L D PA L D ACDR DCDR MNF ACDR Draft MNF Hq C2 Total 163 USA42 THA54 SGP21 MYS12 RGK10 JPN?? IDN14 MPAT10

22 THบก.ทท.ทบ.ทร.ทอ.อื่นรวม C C C กกล./FTX C C C C HCA รวม อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ

23 DIRECTORATEBRD/CELL/WGSECTBILLET TITLE C1ADMIN - บก.ทท. CEC1 CHIEF C1 - ทบ. PERSONNEL/MANNING C1 - ทบ. PERSONNEL/MANNING C1 - ทร. PERSONNEL/MANNING C1 - ทอ. PERSONNEL/MANNING C1 - ธน.บก. ทท. SJA C1SJA - ทร. SJA C1SJA - ทอ. SJA C1 C1 (9)

24 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C2 C2 (5) DIRECTORATEBRD/CELL/WGSECTBILLET TITLE C2INTEL - บก.ทท. INTELC2 DEPUTY C2INTEL - บก.ทท. INTELINTEL PLNR C2INTEL - ทบ. INTELINTEL PLNR C2INTEL - ทร. INTELINTEL PLNR C2INTEL - ทอ. INTELINTEL PLNR

25 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C3 C3 (15) DIREC TORATEBRD/CELL/WGSECTBILLET TITLE C3- บก.ทท. OPSCEC3 CHIEF C3- บก.ทท. C2SPEC STFIM/KM PLNR C3- บก.ทท. C2C3/C5RFI MANAGER C3- ทบ. LNO CARFOR LNO TO MNF/CTF C3- ทบ. LNO CSOF LNO MNF/CTF - รพศ. C3- นย. LNO MARINE LNO C3- ทร. LNO NAVAL LNO C3- บก.ทท. OPT PLNR C3- ทอ. AIR PLNR C3- ทร. SEA / NAVAL PLNR C3/C5- บก.ทท. OPT PLNR C3/C5- บก.ทท. OPT PLNR C3/C5- บก.ทท. OPT PLNR C3/C5- บก.ทท. OPT PLNR C3/C5- บก.ทท. OPT PLNR

26 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C4 C4 (5) DIREC TORATE BRD/CELL/ WGSECTBILLET TITLE C4- บก.ทท. SUSTLOGC4 DEPUTY C4- บก.ทท. SUSTLOGLOGISTICS PLNR C4- ทบ. SUSTLOGLOGISTICS PLNR C4- ทร. SUSTLOGLOGISTICS PLNR C4- ทอ. SUSTLOGLOGISTICS PLNR

27 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C5 C5 (4) Draft จาก CG 13 DIREC TORATE BRD/CELL/ WGSECTBILLET TITLE C5- บก.ทท. OPSCEC5 CHIEF C5- บก.ทท. MANUEVERPLANSPLNR C5- ทบ. MANUEVERPLANSPLNR C5- ทร. MANUEVERPLANSPLNR C5- ทอ. MANUEVERPLANSPLNR * Marines ไม่มี C5

28 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C6 C6 (4) DIREC TORATE BRD/CELL/ WGSECTBILLET TITLE C6- บก.ทท. OPSCOMMC6 DEPUTY C5- ทบ. C2COMMCOMM PLNR C6- ทร. C2COMMCOMM PLNR C6- ทอ. C2 COMM PLNR

29 อัตรากำลังพล บก. กกล. ร่วม / ผสม นานาชาติ C7 C7 (4) DIREC TORATE BRD/CELL/ WGSECTBILLET TITLE C7- บก.ทท. MANUEVERPLANSPAO CHIEF C7- ทบ. PAO PLNR C7- ทร. PAO PLNR C7- ทอ. PAO PLNR

30 อัตรากำลังพล กกล. ผสม นานาชาติ COMPONENT COMPONENT (20) DIREC TORATE BRD/CELL/ WGAmountNotes CARFOR5 CNAVFOR5 CMARFOR5 CAFFOR5 CJSOFT5

31 THบก.ทท.ทบ.ทร.ทอ.รวม ส่วนบังคับบัญชา42219 ฝสธ กอฝ.ฯ30--- ส่วนควบคุมการฝึก (ECG)13--- ส่วนประสานงานเหล่าทัพ-1214 ส่วนประสานงานสหรัฐฯ (กบ.)21216 Force Protection11114 ประชาสัมพันธ์21115 Protocol11114 สื่อสาร41117 รวม อัตรากำลังพล Real World

32 THบก.ทท.ทบ.ทร.ทอ.อื่นรวม ผู้รับการฝึก Real World รวม อัตรากำลังพลในการประชุม FPC * อื่นๆ - การบินพลเรือน


ดาวน์โหลด ppt การฝึกคอบร้าโกลด์ 15. Cobra Gold Time line CDC IPC PC HCA STAFFEX FTX มี.ค.57มิ.ย.57 ก.ค. ส.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.-ก.พ.58 10-20 ก.พ.58 HCA SS PPM CDC มี.ค.58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google