งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EXERCISE การฝึกคอบร้าโกลด์ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EXERCISE การฝึกคอบร้าโกลด์ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EXERCISE การฝึกคอบร้าโกลด์ 15

2 Cobra Gold Time line HCA SS STAFFEX CDC PC HCA CDC IPC FTX PPM
มี.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค. ส.ค.57 ต.ค.57 ม.ค.-ก.พ.58 ก.พ.58 มี.ค.58 10-20 ก.พ.58 CDC (10-14 มี.ค.57) กำหนดแนวทางในการฝึก ทั้ง FTX, STAFFEX, HCA Planning Conference (16 ต.ค. – 1 พ.ย.57) การประชมวางแผนการฝึก เพื่อยืนยันรายละเอียดต่างๆ ในการฝึก สถานที่. บุคลากร ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ FSS, PC, TOW, Story board Cobra Gold Execution phase - ขั้นการฝึก FTX/CTX - การฝึกภาคสนามและการฝึกแลกเปลี่ยน STAFFEX การฝึกฝ่ายเสนาธิการ - Maritime Security/Counter Piracy - การรักษาความมั่นคงทางทะเล - การต่อต้านโจรสลัด HCA - ENCAP โครงการก่อสร้าง - CHE โครงการแพทย์ - Med Symposium การสัมมนาทางการแพทย์ - TTX การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ DV - Opening Ceremony - Amphibious Demonstration - HCA Dedication - Closing Ceremony HCA Site Survey (1-7 มิ.ย.57) ตรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนด สถานที่สำหรับโครงการ ช่วยเหลือประชาชน การประชุมเตรียมการ ต.ค.57 การตรวจภูมิประเทศ ต.ค.57 การกำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ต.ค.57 การประชุมวางแผนการฝึก ต.ค.57 การกำหนดลำดับเหตุการณ์หลัก 31 ต.ค. - 1 พ.ย.57 Initial Planning Conference การประชมวางแผนขั้นต้น ยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาทางการเมือง

3 CG15 Planning Conference Time line Final Planning Conference
16 Oct – 1 Nov 14 8 9 10 13 14 15 16 17 20 24 25 27 31 1 ตรวจภูมิประเทศ Bi-Lat Sync Meeting Final Site Survey Final Planning Conference ตรวจภูมิประเทศ (13ต.ค.57) สำรวจพื้นที่จัดเลี้ยงที่ JUSMAG และพื้นที่ใช้สอยที่โรงแรมวินด์เซอร์สวีท Storyboard Workshop TOW Planning Conference (16 ต.ค. – 1 พ.ย.57) การประชมวางแผนการฝึก เพื่อยืนยันรายละเอียดต่างๆ ในการฝึก สถานที่. บุคลากร, ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ประกอบด้วย Bi-Lat Sync Meeting (16-17 ต.ค.57)– การประชุมประสานงานแบบทวิภาคี ไทย-สหรัฐฯ FSS (20-25 ต.ค.57)– การตรวจภูมิประเทศขั้นสุดท้าย TOW (24-25 ต.ค.57)– การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึก FPC (27-31 ต.ค.57)– การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย Story board Workshop (31 ต.ค. -1 พ.ย.57)– การกำหนดลำดับเหตุการณ์หลักในการฝึก

4 Bi-Lat Synchronization Meeting
16 – 17 Oct 14 สถานที่: ห้องประชุม COBRA GOLD ณ จัสแมกไทย ผู้เข้าร่วม: PACOM, EA, JESG, AND COMPONENT PLANNERS (40 นาย) RTARF CG PLANNERS (40 นาย) - ทบ. 6 นาย (ยก.ทบ./ทภ.๑/พล.๑ รอ./ร.๓๑ รอ./นสศ./พล.รพศ.๑) - ทร. 9 นาย (ทร.๔/นย.๔/นสร.ทร.๑) - ทอ. 5 นาย (ทอ.๔/นสร.ทอ.๑) การสนับสนุน: ที่พัก 6 (ห้อง ทบ.2/ ทร.3/ ทอ.1) อาหารกลางวัน 40 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน = 3,200 บาท ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย เบี้ยเลี้ยง – ตจว. 9 นาย = 3,660 บาท น.5 จำนวน 1 นาย – 270 X 2 = 540 – 80 = 460 น.4 จำนวน 8 นาย – 240 X 2 = 480 – 80 = 400 X 8 = 3200 บาท

5 Bi-Lat Synchronization Meeting
16 – 17 Oct 14 at JUSMAGTHAI ตารางการปฏิบัติ 16 ต.ค. 57 CG15 SYNC BRIEF แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) LUNCH แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW) 17 ต.ค. 57 ประชุมติดตามผล แยกกลุ่มประชุม (FTX, HCA) แถลงผล

6 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 สถานที่: JUSMAGTHAI
ผู้เข้าร่วม: US (40 นาย) THAI (40 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 7 (ห้อง ทบ.3/ ทร.4) อาหารกลางวัน 40 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย

7 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 20 ต.ค.57 นทพ.
-โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.หนองปล้อง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO5 Bednarcik -ศูนย์การบินทหารบก,ร.๓๑ พัน.๑ รอ. จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch -รพ.อานันทมหิดล,รพ.เมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia ทร. -สนามฝึก ทร. หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Murray James Bolt -สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO2 Farmer GySgt Sartin

8 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 20 ต.ค.57 ทอ.
-บน.1 จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ Mr Spencer ,MGySgt Barnthouse 21 ต.ค.57 ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO5 Bednarcik -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.หนองปล้อง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag ทร. -พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia

9 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 21 ต.ค.57 ทอ.
-บน.1 จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch -สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ฝ่ายสหรัฐ Maj Kashuba CWO3 Brennan -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ้านซับพริก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag 22 ต.ค.57 ทบ. -สนามฝึกทางยุทธวิธี ม่วงค่อม จ.ลพบุรี ฝ่ายสหรัฐ Rafael Martinez, SFC Jake Cheever

10 23 ต.ค.57 วันหยุดราชการ ไม่มีการตรวจพื้นที่
Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 22 ต.ค.57 ทร. -พัน.ลว. พัน.นรบ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Mr Dante Garcia -ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ท่าเรือศรีราชา จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Murray -ท่าเรือทุ่งโปรง อาคารม้าแดง กบร.กร. ฝ่ายสหรัฐ Pat Quinn ,Joe Peck, Jay Peterson ทอ. -บน.1 รพ.ใน บน.1 รพ.กรุงเทพราชสีมา จ.นครราชสีมา ฝ่ายสหรัฐ CDR Ricklefs, LCDR Singaraju 23 ต.ค.57 วันหยุดราชการ ไม่มีการตรวจพื้นที่

11 Final Site Survey 20 – 25 Oct 14 VAN MATRIX 24 ต.ค.57 ทร.
-บ้านจันทเขลม สนามยิง ป. อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Keisch -ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมเทียน กบร.กร. จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ CWO2 Farmer Gysgt Sartin -อาคาร A B ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชลบุรี ฝ่ายสหรัฐ MGySgt Chapman,J4 Deputy -โครงการช่วยเหลือประชาชน บ.ปล้องเกตุ บ.จันทเขลม จ.จันทบุรี ฝ่ายสหรัฐ Maj Buniag 25 ต.ค.57 -บรรยายสรุป ณ รร.วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท20 กทม.

12 Training Objective Workshop(TOW)
24 – 25 Oct 14 at JUSMAGTHAI ตารางการปฏิบัติ 24 ต.ค. 57 TOW WORK GROUP LUNCH WORK GROUP MEETING สรุปผลประจำวัน (IN PROGRESS REVIEW) 25 ต.ค. 57 WORK GROUP MEETING แถลงผล(OUT BRIEF)

13 Training Objective Workshop
24 – 25 Oct 14 สถานที่: JUSMAGTHAI ผู้เข้าร่วม: US (20 นาย) THAI (20 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 7 (ห้อง ทบ.3/ ทร.4) อาหารกลางวัน 20 นาย แบบ Buffet; 80บาท/คน ยานพานะเดินทางจากโรงแรมที่พักไป-กลับ จัสแมกไทย

14 Final Planning Conference(FPC) 27– 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel
ตารางการปฏิบัติ 27 ต.ค. 57 FPC Final Registration DV Pre-Conference Coord Meeting DVs Enter,Opening Event All Participants CG15 Planning Updates Thai only Orientation Lunch Multinational WG/SWG Meetings Ice Breaker Social Event Thai Hosted Dinner&Gift Exchange

15 Final Planning Conference(FPC) 27 – 31 Oct 14 at Winsor Suite Hotel
ตารางการปฏิบัติ 28-30 ต.ค. 57 Country Only Meetings Multinational WG/SWG Meetings Lunch Multinational WG/SWG Meetings WG Lead Progress Review to EWG 31 ต.ค. 57 Multinational WG/SWG Meetings All WG Pre-Brief to EWG(Main Venue) Lunch 1300-UTC Multinational WG/SWG Meetings FPC DV Outbrief,Closing Event

16 Final Planning Conference(FPC)
27 – 31 Oct 14 สถานที่: Winsor Suite Hotel สุขุมวิท20 ผู้เข้าร่วม: US (200 นาย) THAI (200 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 100 ห้อง (กอฝ.10/ทบ.35/ ทร.25/ทอ.20 จ่ายเอง 10) อาหารกลางวัน 250 นาย แบบ Buffet; 180บาท/คน

17 31 Oct – 1 Nov 14 at Winsor Suite Hotel
Storyboard Workshop 31 Oct – 1 Nov 14 at Winsor Suite Hotel ตารางการปฏิบัติ 31 ต.ค. 57 Country Only Meetings MSEL Development Work Group Lunch Work Group Meetings In Progress Review 1 พ.ย. 57 MSEL Development Work Group Lunch Work Group Meetings OUT BRIEF

18 Storyboard Workshop 31 Oct – 1 Nov 14
สถานที่: Winsor Suite Hotel สุขุมวิท20 ผู้เข้าร่วม: US (20 นาย) THAI (20 นาย) การสนับสนุน: ที่พัก 10 ห้อง (กอฝ. /ทบ. / ทร. /ทอ. ) อาหารกลางวัน 20 นาย แบบ Buffet; 180บาท/คน

19 Draft CG15 Time line 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 รอง ผบ.ทสส.
Opening Ceremony Sports Day SLS HCA Dedication AAR Closing Ceremony CALFEX Amphib TJNO/NEO รอง ผบ.ทสส. รอง ผอ.สวฝ. เสธ.ทหาร ผบ.ทสส.

20 โครงสร้างการจัด กกล.ร่วม/ผสม นานาชาติ
MNF NATIONS NATIONAL COMMANDS THA / SGP / ROK / USA / IDN / MYS/JPN MULTINATIONAL FORCE (MNF) HQ CAFFOR CMARFOR CARFOR CNAVFOR CJSOTF SUBORDINATE UNITS

21 Draft MNF Hq C2 Total 163 USA 42 THA 54 SGP 21 MYS 12 RGK 10 JPN ??
CDR MNF Total USA 42 THA 54 SGP 21 MYS 12 RGK 10 JPN ?? IDN 14 MPAT 10 DCDR MNF ACDR ACDR ACDR COS DCOS C1 L D C2 L D C3 L D CDR: 3 Star or equivalent DCDR: 3 Star or equivalant ACDR: FO/GO COS: FO/GO C4 C5 L D C6 L D L D C7/CMO L D SURGEON PA L D L D SJA L D

22 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
TH บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. อื่น รวม C1 2 +1 2 1+1 - 9 C2 1 5 C3 3 15 กกล./FTX 10 22 C4 C5 C6 4 C7 HCA 24 16 79

23 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C1 (9) DIRECTORATE BRD/CELL/WG SECT BILLET TITLE C1 ADMIN - บก.ทท. CE C1 CHIEF  - ทบ. PERSONNEL/MANNING    - ทบ.  - ทร.    - ทอ.   ธน.บก.ทท. SJA SJA  - ทร. SJA   ทอ. SJA = Staff Judge Advocate (นธน.)

24 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C2 (5) DIRECTORATE BRD/CELL/WG SECT BILLET TITLE C2 INTEL - บก.ทท. INTEL C2 DEPUTY INTEL PLNR INTEL - ทบ. INTEL - ทร. INTEL - ทอ.

25 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C3 (15) DIREC TORATE BRD/CELL/WG SECT BILLET TITLE C3- บก.ทท. OPS CE C3 CHIEF C2 SPEC STF IM/KM PLNR C3/C5 RFI MANAGER C3- ทบ. LNO CARFOR LNO TO MNF/CTF CSOF LNO MNF/CTF - รพศ. C3- นย. MARINE LNO C3- ทร. NAVAL LNO OPT PLNR C3- ทอ. AIR PLNR SEA / NAVAL PLNR C3/C5- บก.ทท. มียอดต่างๆ กัน 4 นาย ตาราง24 ยอดรวม 20

26 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C4 (5) DIREC TORATE BRD/CELL/ WG SECT BILLET TITLE C4- บก.ทท. SUST LOG C4 DEPUTY LOGISTICS PLNR C4- ทบ. C4- ทร. C4- ทอ.

27 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C5 (4) DIREC TORATE BRD/CELL/ WG SECT BILLET TITLE C5- บก.ทท. OPS CE C5 CHIEF MANUEVER PLANS PLNR C5- ทบ. C5- ทร. C5- ทอ. * Marines ไม่มี C5 Draft จาก CG 13

28 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C6 (4) DIREC TORATE BRD/CELL/ WG SECT BILLET TITLE C6- บก.ทท. OPS COMM C6 DEPUTY C5- ทบ. C2 COMM PLNR C6- ทร. C6- ทอ.

29 อัตรากำลังพล บก.กกล.ร่วม / ผสม นานาชาติ
C7 (4) DIREC TORATE BRD/CELL/ WG SECT BILLET TITLE C7- บก.ทท. MANUEVER PLANS PAO CHIEF C7- ทบ. PAO PLNR C7- ทร. C7- ทอ.

30 อัตรากำลังพล กกล.ผสม นานาชาติ
COMPONENT (20) DIREC TORATE BRD/CELL/ WG Amount Notes CARFOR 5 CNAVFOR CMARFOR CAFFOR CJSOFT

31 อัตรากำลังพล Real World
TH บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. รวม ส่วนบังคับบัญชา 4 2 1 9 ฝสธ. 6 กอฝ.ฯ 30 - ส่วนควบคุมการฝึก (ECG) 13 ส่วนประสานงานเหล่าทัพ ส่วนประสานงานสหรัฐฯ (กบ.) Force Protection ประชาสัมพันธ์ 5 Protocol สื่อสาร 7 58 10 12 8 88

32 อัตรากำลังพลในการประชุม FPC
TH บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. อื่น รวม ผู้รับการฝึก 23 14 17 12 2 68 Real World 58 10 8 - 88 81 24 27 20 156 * อื่นๆ- การบินพลเรือน


ดาวน์โหลด ppt EXERCISE การฝึกคอบร้าโกลด์ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google