งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี ผักกาดยักษ์ต้นหนึ่ง ได้ เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่าสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี ผักกาดยักษ์ต้นหนึ่ง ได้ เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่าสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี ผักกาดยักษ์ต้นหนึ่ง ได้ เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่าสัตว์

4 เจ้าหนูหนึ่งตัว วิ่งผ่านมา เห็นเข้า มันจึงเกิดอยากกิน ผักกาดยักษ์ขึ้นมาทันที

5 เจ้าหนูจึงตัดสินใจดึงหัวผักกาดยักษ์ แต่ ดึง อย่างไรก็ไม่ยอมออก.... อื๊ด..... มันเหนื่อย หอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วย หนู หนึ่ง ตัวด้วยจ้า ” 1 1

6 เจ้ากบ สาม ตัวกาลังกระโดดเล่นบนใบ บัว ได้ยินเสียงร้อง ขอความช่วยเหลือ จึงรีบไปช่วยทันที 3 3

7 แต่ ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก.... ฮื๊บ..... เจ้าหนู และ เจ้า กบเหนื่อยหอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยสัตว์ สี่ ตัวด้วยจ้า ” แต่ ดึงอย่างไรก็ไม่ยอมออก.... ฮื๊บ..... เจ้าหนู และ เจ้า กบเหนื่อยหอบมาก จึงร้องขอความช่วยเหลือว่า “ ช่วยสัตว์ สี่ ตัวด้วยจ้า ” 1+3 = 4

8 เจ้ากระต่าย สอง ตัวกาลังวิ่งเล่นอยู่ที่ ลานหญ้า ได้ยินเสียงร้อง ขอความ ช่วยเหลือจึงรีบไปช่วยทันที

9 ... ฮึบ.. ฮึบ.. ฮึบ. พรวด ! เย้... ในที่สุดก็ ทาสำเร็จ สัตว์ หก ตัว โห่ร้องดีใจ 1+2+3 = 6

10 เจ้าหนูขอบคุณสัตว์ต่าง ๆ ที่มาช่วย มัน จึงแบ่งใบผักกาดให้เพื่อน ๆได้กินกัน

11 แบ่งให้กบแล้ว เหลือใบผักกาด 6 ใบ แบ่งให้กบตัวละ 2 ใบ แบ่งให้กบแล้ว เหลือใบผักกาด 6 ใบ แบ่งให้กบตัวละ 2 ใบ 12- 3A=6

12 แบ่งให้กระต่ายแล้วเหลือผักกาด 2 ใบ แสดงว่า แบ่งให้กระต่าย ตัวละ 2 ใบ แบ่งให้กระต่ายแล้วเหลือผักกาด 2 ใบ แสดงว่า แบ่งให้กระต่าย ตัวละ 2 ใบ 6-2A = 2

13 มีอยู่สองใบเจ้าหนูกินเองสองใบ เหลืออยู่ศูนย์ใบ

14 หลังจากนั้นสัตว์ทั้งหลายก็กินหัว ผักกาดยักษ์ร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย และมีความสุข

15 ถ้าเจ้าหนูเอาใบผักกาดทั้งหมดไปขาย แล้ว ได้เงิน 300 บาท แสดงว่า ขายไปใบละ 25 บาท 12A = 300 A = 25 ถ้าเจ้าหนูเอาใบผักกาดทั้งหมดไปขาย แล้ว ได้เงิน 300 บาท แสดงว่า ขายไปใบละ 25 บาท 12A = 300 A = 25


ดาวน์โหลด ppt กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มี ผักกาดยักษ์ต้นหนึ่ง ได้ เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่าสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google