งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 เริ่มต้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 เริ่มต้นด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 เริ่มต้นด้วย อินเทอร์เน็ต บท ที่

2 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 2 1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร ระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์หลาย ล้านเครื่องเข้าด้วยกัน จนเรียกกันได้ ว่าเป็น “ เครือข่ายที่ไร้พรมแดน ” ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ใน ลักษณะ “ ไคลเอนท์ - เซิร์ฟเวอร์ ” (Client-Server) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์คือ ” เครื่อง แม่ข่าย ” หรือ ผู้ให้บริการกับเครื่องที่ เป็นไคลเอนท์ คือ ” เครื่องลูกข่าย ”

3 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 3 “ ไอพี แอดเดรส ” (IP Address) เป็นเสมือนเลขที่บ้านใน อินเทอร์เน็ต เป็นตัวเลขล้วน ๆ 4 ชุด แต่ละชุด มีค่าระหว่าง 0-255 คั่นด้วยจุด เช่น 202.146.15.9

4 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 4 2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1. การติดต่อสื่อสาร รับ - ส่งจดหมายผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต 2. อินเทอร์เน็ตเหมือนเป็นห้องสมุดขนาด ใหญ่ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล 3. ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ทาง อินเทอร์เน็ต 4. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง 5. ใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์

5 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 5 3. ภัยจากอินเทอร์เน็ต 1. สื่อลามกผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ดลับ ส่งภาพหรือไฟล์ลามกผ่านทางอีเมล์ 2. การแชท (Chat) สนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต 3. การติดเกมส์ออนไลน์ 4. การกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่ เรียกกันว่า ” เว็บแคม ” (Webcam) หรือ โชว์สัดส่วนทางแคมฟร็อก (camfrog )

6 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 6 4. บริการต่าง ๆ ที่มีในอินเทอร์เน็ต 1. เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web หรือ WWW หรือ W3 หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ เว็บ ”) 2. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (Electronic Mail : E-mail) 3. การโอนย้ายไฟล์ข้อมูลด้วย FTP (File Transfer Protocol : FTP) เป็นโปรแกรมสำหรับรับ - ส่งไฟล์

7 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 7 5. ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับเว็บ 1. เว็บเพจ (Web Page) 2. เว็บไซต์ (Web Site) 3. โฮมเพจ (Homepage) 6. URL (Uniform Resource Locator) 4. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 5. เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 7. ลิงค์ (Link) 8. เว็บมาสเตอร์ (Web Master) 9. แบนเนอร์ ( ฺ Banner) 10. HTML (HyperText Markup Language)

8 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 8 6. อินทราเน็ต (Intranet) คำว่า “ อินทราเน็ต ” เป็นระบบการ สื่อสารภายใน หน่วยงาน เหมือนกับระบบ เครือข่ายข้อมูล ภายในองค์กร ที่เรียกว่า “ ระบบแลน ” (Local Area Network, LAN) 7. โปรแกรมเว็บ บราวเซอร์ (Web Browser Program) นิยมในปัจจุบัน คือ โปรแกรม -Microsoft Internet Explorer (IE) -Netscape Navigator โปรแกรม -Firefox โปรแกรม Opera

9 เรียบเรียงโดย อ. อำภา กุลธรรมโยธิน การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 9 บทที่ จบการ นำเสนอ เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 231/4 ซอยวัดสังข์กระจาย เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 Tel. 02- 4655061,02-4665367 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204-2201) 1 เริ่มต้นด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google