งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเรื่องเล่าเคล้าประสบการณ์ กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา ชุดข้อมูล TRANSPORT FGDS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเรื่องเล่าเคล้าประสบการณ์ กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา ชุดข้อมูล TRANSPORT FGDS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเรื่องเล่าเคล้าประสบการณ์ กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา ชุดข้อมูล TRANSPORT FGDS

2 ระบบงานบริหารพื้นที่ Space System

3 การบริหารจัดการพื้นที่ภายใน อาคารท่าอากาศยาน AUTO CAD โปรแกรม CADCROP โปรแกรม MAP FUSION ระบบ บริหารพื้นที่ แผนผังต้นแบบ เพิ่มข้อมูลพื้นที่ เช่า ลงไปในแผนผัง ข้อมูลพื้นที่ เช่า

4 แผนผังอาคาร

5 โปรแกรม Map Fusion เป็นโปรแกรมระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่เช่า โดยสามารถสืบค้นข้อมูล จากรหัสพื้นที่, ชื่อผู้เช่า, วันหมดสัญญา และขนาดพื้นที่ เป็น ต้น ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากฐานข้อมูล หรือจาก แผนผัง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หน้าจอค้นหาข้อมูลพื้นที่ หน้าจอรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เช่า หน้าจอแผนผัง โปรแกรม Map Fusion

6 ค้นหาข้อมูล ดูข้อมูลพื้นที่ เช่า ดูข้อมูลแผนผัง

7 หน้าจอค้นหาข้อมูลพื้นที่เช่า

8 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เช่า

9 แถบเครื่องมือ แผนผัง หน้าจอแผนผัง

10

11 ระบบบริหารพื้นที่ ระบบงานบริหารพื้นที่เป็นระบบสำหรับการบริหารพื้นที่ ภายในอาคารท่าอากาศยาน ระบบสนับสนุนการทำงาน ผ่านแผนผัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่

12 หน้าจอการบันทึกข้อมูลของโปรแกรม ส่วนรายละเอียด พื้นที่

13


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเรื่องเล่าเคล้าประสบการณ์ กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา ชุดข้อมูล TRANSPORT FGDS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google