งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนอัลกอริทึม การเขียนซูโดโค้ด และการเขียน โฟลชาร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนอัลกอริทึม การเขียนซูโดโค้ด และการเขียน โฟลชาร์ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนอัลกอริทึม การเขียนซูโดโค้ด และการเขียน โฟลชาร์ต

2 อัลกอริทึม (Algorithm)  คือ กลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะ นำพาไปสู่การแก้ปัญหา  คือ ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งเป็น ขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน และรับประกันว่าเมื่อได้ ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบก็จะได้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามต้องการ  คือ รูปแบบของการกำหนดการทำงานอย่าง เป็นขั้นตอน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และ แยกแยะ เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามลำดับ ขั้น อาจเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามความถนัด เพื่อนำเสนอขั้นตอนของ กิจกรรมก็ได้

3 รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code)  คือ รหัสลำลองที่ใช้เป็นตัวแทนของ อัลกอริทึม โดยมีถ้อยคำหรือประโยคคำสั่งที่ เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่ไม่ ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  คือ การแสดงขั้นตอนวิธีการที่ใช้ภาษาเขียน ที่เข้าใจได้ง่าย อาจใช้ภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของ ผู้เขียนและกิจกรรมที่จะนำเสนอ มักใช้ รูปแบบคล้ายประโยคภาษาอังกฤษเพื่อ อธิบายรายละเอียดของอัลกอริทึม

4 ผังงาน (Flowchart)  คือ การแสดงขั้นตอนวิธีการที่ใช้ สัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย แต่ให้ รายละเอียดได้น้อยกว่า

5 ความแตกต่างของ Algorithm และ Pseudo Code  คือ การแสดงความคิดที่ได้จากการ จินตนาการถึง ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่อยู่ใน ความคิดก็คือ Algorithm ที่ผ่านการแยก และจัดลำดับแล้ว เมื่อนำเสนอก็อาจใช้ภาษา ง่าย ๆ แต่หากนำเสนอด้วยการเขียนเป็น ภาษาที่สื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้ง่ายก็ คือ Pseudo Code นั้นเอง สำหรับหนังสือ หลายเล่มแสดง Algorithm ด้วย Pseudo Code ก็ยังเรียกว่า Algorithm ได้เช่นกัน

6 หลักการเขียนซูโดโค้ด  ถ้อยคำที่ใช้เขียน ใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจ ง่าย  ในหนึ่งบรรทัด ให้มีเพียงหนึ่งประโยคคำสั่ง  ใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ ในการแสดง การควบคุมอย่างเป็นสัดส่วน  แต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนจากบนลงล่าง และมีทางออกทางเดียว  กลุ่มของประโยคคำสั่งอาจรวมเป็น หมวดหมู่แล้วเรียกใช้เป็นโมดูล

7 โปรแกรมส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน 1. input 2. process 3. output

8 ตัวอย่าง อัลกอริทึมที่ 1 : ต้มมาม่า 1. หามาม่าไว้ 1 ซอง 2. ฉีกซองมาม่าและเทลงถ้วย เปล่า 3. ฉีกซองเครื่องปรุง แล้วเทลง ถ้วยเดิม 4. ต้มน้ำให้ร้อนได้ที่ แล้วเทลง ถ้วย 5. ปิดฝาไว้ 3 นาที 6. เปิดฝา แล้วรับประทาน

9 ตัวอย่าง อัลกอริทึม 3 : ต้มมาม่า 30 ถ้วย 1. ซื้อมาม่า 30 ซอง 2. ต้มน้ำ 7.5 ลิตรจนเดือด 3. ทำซ้ำ 30 ครั้ง 1. เตรียมถ้วยและฝาปิดถ้วย 2. ฉีกซองมาม่า แล้วเทลงถ้วย เปล่า 3. ฉีกเครื่องปรุง แล้วเทลงถ้วย เดิม 4. เทน้ำร้อนลงถ้วยแล้วปิดฝา 5. เรียกเพื่อนทั้ง 30 คน 6. เชิญทุกคนเปิด 30 ฝา แล้ว รับประทาน

10 ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/d atastructure/pseudocode. htm


ดาวน์โหลด ppt การเขียนอัลกอริทึม การเขียนซูโดโค้ด และการเขียน โฟลชาร์ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google