งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง

2 1. คลิก New Project

3 2. ป้อนชื่อ Project name ( ในที่นี่ตั้งชื่อว่า meow ) แล้วคลิก OK

4 4. คลิกช่อง Images ของ properties เพื่อนำภาพ แมวเข้ามา 3. ลากปุ่ม Button มาวางบน Screen1

5 5. คลิก Upload File 6. คลิก เลือก ไฟล์ 7. คลิกไฟล์ Kitty และ ปุ่ม Open 8. คลิก OK

6 9. ลบข้อความในช่อง text ของ Properties

7 10. เพิ่มข้อความ โดยลากปุ่ม Label มาวางบน Screen1 11. เลือกสีพื้น Background Color 12. ปรับขนาด Font size เป็น 30 13. เปลี่ยนข้อความเป็น Pet The Kitty! 14. เปลี่ยนสีข้อความ Textcolor

8 15. คลิก Media แล้วลาก Sound มาวางบน Screen1 16. คลิก Upload File และเลือกไฟล์เสียง meow แล้ว Open และ OK 1 2 3 4 5 6 7

9 17. คลิก Source แล้วเลือก meow.wav แล้วคลิกปุ่ม OK

10 18. คลิกปุ่ม Blocks เพื่อเปิดหน้าต่าง กำหนดการทำงาน

11 19. คลิกปุ่ม Button1 แล้วลาก When button click มาวางพื้นที่ ด้านขวา 1 2 3

12 20. คลิกปุ่ม Sound1 แล้วลาก call1 sound1 play มาวางต่อกับ when button1 click ให้สนิทพอดี 1 2 3 กรณีที่ลากมาผิดอัน ให้ลากลงถังยะ หรือคลิก ขวา Delete เพื่อลบได้

13 21. คลิกปุ่ม Designer เมื่อต้องการกลับมาหน้า Screen1 และคลิกปุ่ม Blocks เพื่อเปิดหน้าต่าง กำหนดการทำงาน สลับกันไปมาได้

14 22. ติดต่อเครื่อง tablet จำลอง คลิกเมนู connect > Emulator

15 23. รอจนหน้าต่าง Connect หายไป แล้วคลิกไอคอน Tablet

16 24. Tablet จำลอง 25. คลิกที่รูปแมว เพื่อทดสอบ

17 25. คลิก Project > Save Project

18 26. นำออกไฟล์มาเก็บที่เครื่อง คลิกที่ My Project

19 27. คลิกที่หน้าชื่อ Project ในที่นี้คือ meow แล้วคลิก Project > Export selected project (aia) to my computer 1 2 3

20 28. ไฟล์ meow.aia ที่ส่งออกมายังเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา

21 29. การนำไฟล์เข้ามาใช้งาน 1 2 3

22 4 5 6 7 30. เลือกไฟล์เข้ามาใช้งาน

23 31. การลบโปรเจค 1. คลิกเลือกโปรเจค 2. Delete Project 3. ตก ลง 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google