งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง

2 1. คลิก New Project

3 2. ป้อนชื่อ Project name ( ในที่นี่ตั้งชื่อว่า meow ) แล้วคลิก OK

4 4. คลิกช่อง Images ของ properties เพื่อนำภาพ แมวเข้ามา 3. ลากปุ่ม Button มาวางบน Screen1

5 5. คลิก Upload File 6. คลิก เลือก ไฟล์ 7. คลิกไฟล์ Kitty และ ปุ่ม Open 8. คลิก OK

6 9. ลบข้อความในช่อง text ของ Properties

7 10. เพิ่มข้อความ โดยลากปุ่ม Label มาวางบน Screen1 11. เลือกสีพื้น Background Color 12. ปรับขนาด Font size เป็น เปลี่ยนข้อความเป็น Pet The Kitty! 14. เปลี่ยนสีข้อความ Textcolor

8 15. คลิก Media แล้วลาก Sound มาวางบน Screen1 16. คลิก Upload File และเลือกไฟล์เสียง meow แล้ว Open และ OK

9 17. คลิก Source แล้วเลือก meow.wav แล้วคลิกปุ่ม OK

10 18. คลิกปุ่ม Blocks เพื่อเปิดหน้าต่าง กำหนดการทำงาน

11 19. คลิกปุ่ม Button1 แล้วลาก When button click มาวางพื้นที่ ด้านขวา 1 2 3

12 20. คลิกปุ่ม Sound1 แล้วลาก call1 sound1 play มาวางต่อกับ when button1 click ให้สนิทพอดี กรณีที่ลากมาผิดอัน ให้ลากลงถังยะ หรือคลิก ขวา Delete เพื่อลบได้

13 21. คลิกปุ่ม Designer เมื่อต้องการกลับมาหน้า Screen1 และคลิกปุ่ม Blocks เพื่อเปิดหน้าต่าง กำหนดการทำงาน สลับกันไปมาได้

14 22. ติดต่อเครื่อง tablet จำลอง คลิกเมนู connect > Emulator

15 23. รอจนหน้าต่าง Connect หายไป แล้วคลิกไอคอน Tablet

16 24. Tablet จำลอง 25. คลิกที่รูปแมว เพื่อทดสอบ

17 25. คลิก Project > Save Project

18 26. นำออกไฟล์มาเก็บที่เครื่อง คลิกที่ My Project

19 27. คลิกที่หน้าชื่อ Project ในที่นี้คือ meow แล้วคลิก Project > Export selected project (aia) to my computer 1 2 3

20 28. ไฟล์ meow.aia ที่ส่งออกมายังเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา

21 29. การนำไฟล์เข้ามาใช้งาน 1 2 3

22 เลือกไฟล์เข้ามาใช้งาน

23 31. การลบโปรเจค 1. คลิกเลือกโปรเจค 2. Delete Project 3. ตก ลง 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt Lesson01 แมวเหมียว การแสดงภาพและเสียง. 1. คลิก New Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google