งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ แสงสว่างนำทาง ชีวิต ” ทำธุรกิจที่คุณคิดว่ายาก ให้ กลายเป็นเรื่องง่าย เพราะเราเข้าใจธุรกิจ เข้าใจ เครือข่าย เข้าใจคนทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ แสงสว่างนำทาง ชีวิต ” ทำธุรกิจที่คุณคิดว่ายาก ให้ กลายเป็นเรื่องง่าย เพราะเราเข้าใจธุรกิจ เข้าใจ เครือข่าย เข้าใจคนทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ แสงสว่างนำทาง ชีวิต ” ทำธุรกิจที่คุณคิดว่ายาก ให้ กลายเป็นเรื่องง่าย เพราะเราเข้าใจธุรกิจ เข้าใจ เครือข่าย เข้าใจคนทำงาน

2

3 เพราะเรามองเห็นความ เหมือนที่แตกต่าง ทุกคนอยากสำเร็จ อยากมีรายได้ แต่มีวิธีการแตกต่างกัน

4 หลายคนกำลังมอง หางานทำ ถ้าเรามีเงิน มากพอ บางคนมองหาช่อง ทางการทำเงิน เราจะยังทำงานหนัก อีกต่อไปหรือไม่

5 เพื่อเงิน คนทำ เงิน ขาย เวลา คนทำงา น ใช้เงินซื้อเวลา ตัวเองไป หาความสุข

6 คนทำงาน ลงมือทำด้วยตัวเอง จน ไม่เหลือเวลา คนทำเงิน ใช้ระบบและคน อื่นทำแทน

7

8 สารปรับปรุงดินดาว เหนือ ดินดำ ขนาด 1,000 ซีซี 650 บาท 75 pv. ขนาด 1,000 ซีซี 350 บาท 50 pv. ดาวเหนือ นาโนไคโต ซาน ดาวเหนือ นาโนเอ็นไซม์ ขนาด 1,000 ซีซี 650 บาท 100 pv. ตราดาวเหนือ โนนิ น้ำลูกยอผสมกระชายดำ และน้ำผึ้ง ขนาด 750 ซีซี 390 บาท 50 pv. เอ็น แอล 2000 ผลิตภัณฑ์ 30 แค็ปซูล 550 บาท 75 pv.

9 1234

10

11 1 2 3123 44

12 รายได้ ลูก รายได้ หลาน รายได้ เหลน 123 4 4 รายได้ โหลน

13 โตข้างเดียงก็รวยได้ ลูก 1 หลาน 2 เหลน 4 ลูก 1 คน ลูก 1 คน หลาน 2 คน หลาน 2 คน เหลน 4 คน เหลน 4 คน ประกันรายได้ 100, 200, 300, 400 PV ตามตำแหน่ง ประกันรายได้ 100, 200, 300, 400 PV ตามตำแหน่ง 4 Star โหลน 8 คน โหลน 8 คน

14 ตำแหน่ง เกียรติยศ สะสมรายได้ในรอบ 6 เดือน 300,000 บาท The Star All Sale 5% The Star All Sale 5% สะสมรายได้ในรอบ 6 เดือน 600,000 บาท Super Star All Sale 3% สะสมรายได้ในรอบ 6 เดือน 1,200,000 คะแนน Crown Star All Sale 2% Crown Star All Sale 2% All Sale สูงสุด 10% All Sale สูงสุด 10%

15 ศูนย์จำหน่ายประจำ อำเภอ Center ลงทุน 200,000 รับสินค้า 220,000 แจงยอดได้ 200,000 รับป้ายตกแต่งหน้าร้าน ตามแบบบริษัท รับเงินปันผลจากรายได้ของ บริษัท All Sale 5% pv. 1 ปี All Sale 5% pv. 1 ปี ค่าบริการ แจงยอดผ่าน Center 10% pv. ค่าบริการ แจงยอดผ่าน Center 10% pv. รับนามบัตร 200 ใบ

16 โมบาย Mobile หน่วยบริการ เคลื่อนที่ โมบาย Mobile หน่วยบริการ เคลื่อนที่ ลงทุน 50,000 รับสินค้า 55,000 แจงยอดได้ 50,000 รับป้ายไว นิล All Sale 2% pv. 1 ปี All Sale 2% pv. 1 ปี ค่าบริการ แจงยอดผ่าน โม บาย 5% pv. ค่าบริการ แจงยอดผ่าน โม บาย 5% pv. รับนามบัตร 100 ใบ สะสมยอดครบ 250,000 บาท ได้รับ การเลื่อนชั้นเป็นเซ็นเตอร์ บริษัท ตกแต่งป้ายหน้าร้านให้ตามความ เหมาะสม สะสมยอดครบ 250,000 บาท ได้รับ การเลื่อนชั้นเป็นเซ็นเตอร์ บริษัท ตกแต่งป้ายหน้าร้านให้ตามความ เหมาะสม ค่าบริการ แจงยอดผ่าน Mobile 5% pv. ค่าบริการ แจงยอดผ่าน Mobile 5% pv.

17 ขยายงานในภูมิภาค 5 จังหวัดภาคอีสาน พบผู้นำ ทำแปลงสาธิต ทำ ประชุมกลุ่มย่อย ทำ 0pp สัญจรในจังหวัดที่มี ความพร้อม ขยายเซ็นเตอร์ สาขา ส่ง วิทยากรลงพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ ให้เด่นชัด ทำสื่อโฆษณา พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความแข็งแกร่ง เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อ ปลุกกระแสองค์กร มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ ให้กับสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt “ แสงสว่างนำทาง ชีวิต ” ทำธุรกิจที่คุณคิดว่ายาก ให้ กลายเป็นเรื่องง่าย เพราะเราเข้าใจธุรกิจ เข้าใจ เครือข่าย เข้าใจคนทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google