งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นที่ 1 20% 1,000X5 คน = เราจะมีรายได้ 1,000 บาท ชั้นที่ 2 10% 1,000X25 คน = 2,500 บาท ชั้นที่ 3 10% 1,000X125 คน = 12,500 บาท ชั้นที่ 4 10% 1,000X625.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นที่ 1 20% 1,000X5 คน = เราจะมีรายได้ 1,000 บาท ชั้นที่ 2 10% 1,000X25 คน = 2,500 บาท ชั้นที่ 3 10% 1,000X125 คน = 12,500 บาท ชั้นที่ 4 10% 1,000X625."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นที่ 1 20% 1,000X5 คน = เราจะมีรายได้ 1,000 บาท ชั้นที่ 2 10% 1,000X25 คน = 2,500 บาท ชั้นที่ 3 10% 1,000X125 คน = 12,500 บาท ชั้นที่ 4 10% 1,000X625 คน = 62,500 บาท ชั้นที่ 5 10% 1,000X3,125 คน = 312,500 บาท ชั้นที่ 9 10% 1,000X1,953,125 คน = 195,312,500 บาท รวมแม็ทชิ่งโบนัส คำนวณตามสายงานตรง 9 ชั้น 244,141,000 บาท ชั้นที่ 7 10% 1,000X78,125 คน = 7,812,500 บาท ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5 คน และมีรายได้ เพียง คนละ 1,000/ คน 9 ชั้นจะมีรายได้ดังต่อไปนี้ ชั้นที่ 6 10% 1,000X15,625 คน = 1,562,500 บาท ชั้นที่ 8 10% 1,000X390,625 คน = 39,062,500 บาท

2 คุ ณ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 ชั้นทึ่ 9 แม็ชชิ่ง 9 ชั้น Roll UP ถ้าคนไหนไม่มีรายได้ ไม่นับเป็น 1 ชั้น จะนับเฉพาะคนที่มีรายได้เท่านั้น ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น X X ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 1 ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 2 ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น X ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 3 นับคนที่มีรายได้จนกว่าจะครบ ตามชั้น

3 รายได้ทางที่ 5 กองทุนมหากุศลและกองทุน สุขภาพ 20% กองทุนมหากุศล 10% กองทุนสุขภาพ 10% เพื่อช่วยเหลือสังคม และสมาชิก บริษัทฯจะจ่ายเพิ่ม สะสมให้กับกองทุน จาก pv ที่เกิดขึ้นจาก สมาชิกทุกๆคน ถือ เป็นการร่วมกันทำบุญ ทำกุศล ร่วมกัน

4 รายได้ทางที่ 6 i-Stockits 5-20% สำหรับผู้ที่เปิดเป็นโมบาย หรือศูนย์ ของบริษัท • 50,000B ได้ 5% จากยอด PV • 150,000B ขึ้นไป ได้ 10% จากยอด PV • 350,000 บาท ( เซ็นเตอร์ ) ได้ 20% จาก ยอด PV

5 การรับ รายได้ รับรายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ทุกวันศุกร์ รับหลังจากปิดยอดแล้ว 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ ( รับ 2 ศุกร์ ถัดไป ) เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 รายได้รอบที่ 1 รายได้รอบที่ 2 รายได้รอบที่ 3 รายได้รอบที่ 4 การโอนเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ถ้าไม่ถึงจะเก็บไว้ให้

6 จังหวะเวลา.... ในการเข้าสู่ธุรกิจนั้นๆ Formulation / Pioneering Critical Mass Momentum Stabilization 80% of distributor force joins Timing ถูกที่...ถูกจังหวะ... ถูกทีม ความสำเร็จ...อยู่ไม่ ไกล

7 “ ธุรกิจ JDK เอ็กซ์ เซ็ลเล้นท์ คุณคือเจ้าของ ธุรกิจ ” - เราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไม่ใช่ลูกจ้าง - อัพไลน์เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการทำธุรกิจ - แต่เนื้องานเราต้องลงมือทำเองให้ได้ เช่น การเรียนรู้ - การทำ House Meeting เองได้ เป็นต้น - ดาวไลน์ คือคนในองค์กรที่เราต้องดูแล พัฒนา และทำงานเป็นทีม เพื่อพิชิต ความสำเร็จร่วมกัน

8


ดาวน์โหลด ppt ชั้นที่ 1 20% 1,000X5 คน = เราจะมีรายได้ 1,000 บาท ชั้นที่ 2 10% 1,000X25 คน = 2,500 บาท ชั้นที่ 3 10% 1,000X125 คน = 12,500 บาท ชั้นที่ 4 10% 1,000X625.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google