งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Midterm outline Object-oriented programming Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Midterm outline Object-oriented programming Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Midterm outline Object-oriented programming Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 บทที่ 1  OOP Concept บทที่ 2  Construction and destruction  Overloading method บทที่ 3  Data hiding  Encapsulation  Inheritance  Polymorphism บทที่ 4  Exception

3  คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน (5/30 -> 5/30)  multiple choice 10 ข้อ 5 คะแนน ( คล้ายๆ โยงเส้น แต่ 1 คำตอบสามารถเลือกใช้ตอบคำถามซ้ำกันได้ )  เช่น คำตอบ a. เป็นคำตอบของข้อ 1 2 และ 10  ตัวเลือกทั้งหมด 12 ตัวเลือก  คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับนิยามศัพท์แต่ละคำหมายถึงอะไร เช่น คำถาม การทำลายคลาส คำตอบคือ destruction  เนื้อหา ทั้ง 4 บท

4  คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน (6/30->11/30)  กากบาท 12 ข้อ 6 คะแนน  4 ตัวเลือก  เนื้อหา ทั้ง 4 บท  ประกอบด้วย  ความเข้าใจในหลักการเชิงวัตถุ การตั้งชื่อคลาส ความเข้าใจเรื่องคลาสและ แพคเกจ properties&attributes คุณสมบัติหลักการเชิงวัตถุทั้ง 4 ข้อ  อ่าน class main และคลาสที่ถูกเรียกใช้งานผ่าน class main โดยตอบคำถาม เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้

5  คะแนนทั้งหมด 30 คะแนน (19/30->30/30)  เติมคำและเขียนโปรแกรมอธิบาย ข้อ 19 คะแนน  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 คะแนน  เขียนผลลัพธ์ที่ได้จาก class main ข้อกากบาท 2 คะแนน  ยกตัวอย่างคลาส ( โดยการเขียนคลาส ) ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ที่ โจทย์กำหนด เช่น overloading data-hiding encapsulation inheritance(is-a has-a) polymorphism overriding shadowing super 12 คะแนน  แก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรม โดยวิธีการดักจับข้อผิดพลาด ( การบ้าน ) 4 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Midterm outline Object-oriented programming Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google