งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนความละเอียดของ หน้าจอ จัดทำโดย นางสาว กานต์ธิดา ช้องน้อย เลขที่ 4 นางสาว ศรุตา นาคปรีชา เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนความละเอียดของ หน้าจอ จัดทำโดย นางสาว กานต์ธิดา ช้องน้อย เลขที่ 4 นางสาว ศรุตา นาคปรีชา เลขที่ 26."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนความละเอียดของ หน้าจอ จัดทำโดย นางสาว กานต์ธิดา ช้องน้อย เลขที่ 4 นางสาว ศรุตา นาคปรีชา เลขที่ 26

2 วัตถุประสงค์ เพื่อสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพื่อการแสดงข้อความหรือ รูปภาพให้ชัดเจนมากขึ้น

3 ขั้นตอนการปรับความละเอียดหน้าจอ ( SCREEN RESOLUTION ) 1. คลิกขวาบน Desktop แล้วเลือกคำสั่ง Screen Resolution

4 2. คลิกลากปรับความละเอียดของหน้าจอให้ตรงตามความต้องการ

5 3. ห้วข้อ Orientation เลือการแสดงจอภาพในแนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape)

6 4. กรณีที่ใช้หลายจอภาพ เราสามารถเรียกรูปแบบการแสดง ได้เช่น ให้หลายๆ จอภาพต่างหน้าจอเหมือนกัน ให้เลือก Duplicate these display ใช้หลายๆ จอภาพ เชื่อมต่อกัน ให้เลือก Extend these display ( หากต้องการเปลี่ยนหน้าจออีกอันเป็นหน้าจอหลักนั้น ให้ เลือกหน้าจออีกอันด้านบยแล้วติ๊กถูกที่ Make this my main display) แสดงจอภาพที่ 1 เท่านั้น ให้เลือก Show desktop only on 1 แสดงจอภาพที่ 2 เท่านั้น ให้เลือก Show desktop only on 2

7 ความละเอียดมาตราฐาน หน้าจอขนาด 19 นิ้ว ( อัตราส่วนมาตรฐาน ): 1280 x 1024 พิกเซล หน้าจอขนาด 20 นิ้ว ( อัตราส่วนมาตรฐาน ): 1600 x 1200 พิกเซล หน้าจอขนาด 22 นิ้ว ( จอกว้าง ): 1680 x 1050 พิกเซล หน้าจอขนาด 24 นิ้ว ( จอกว้าง ): 1900 x 1200 พิกเซล

8 resolution ให้เหมาะสมกับขนาดของหน้า จอคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญในด้าน การลดภาระการทำงานของ PC ลงได้ใน ระดับหนึ่ง และยังช่วยในเรื่องการถนอม สายตาของผู้ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนความละเอียดของ หน้าจอ จัดทำโดย นางสาว กานต์ธิดา ช้องน้อย เลขที่ 4 นางสาว ศรุตา นาคปรีชา เลขที่ 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google