งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่สนใจ โปรแกรม Winzip. โปรแกรม Winzip 1. สามารถใช้งานโปรแกรมไปได้เรื่อยๆ 2. เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่นักท่อง อินเตอร์เนตทั่วโลกนิยมดาวน์โหลดมาใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่สนใจ โปรแกรม Winzip. โปรแกรม Winzip 1. สามารถใช้งานโปรแกรมไปได้เรื่อยๆ 2. เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่นักท่อง อินเตอร์เนตทั่วโลกนิยมดาวน์โหลดมาใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่สนใจ โปรแกรม Winzip

2 โปรแกรม Winzip

3 1. สามารถใช้งานโปรแกรมไปได้เรื่อยๆ 2. เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่นักท่อง อินเตอร์เนตทั่วโลกนิยมดาวน์โหลดมาใช้งาน 3. สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ชั่ว ระยะเวลาหนึ่ง 4. มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในเรื่อง ของการอัดซิปและการคลายหรืออันซิปไฟล์ 5. สามารถใช้งานในลักษณะของการแดร๊ก แอนด์ดร็อป (Drag and Drop) เหตุผลที่ ชอบ

4 คุณสมบัติที่โดดเด่นของ โปรแกรม Winzip - สามารถทำการบีบอัดหรือซิปไฟล์ในขั้นตอน เดียว - สามารถทำการบีบอัดและคลายไฟล์ ที่มี นามสกุลเป็น.zip และ.arc.arj ได้ - สามารถทำการบีบอัดไฟล์ ที่สามารถคลาย ไฟล์ได้ด้วยตัวเองคือไฟล์ที่มี นามสกุลเป็น.exe ซึ่งทำให้คุณไม่จำเป็นต้องทำการคลาย ไฟล์ผ่านทางโปรแกรม Winzip

5 1. ให้คุณเข้าไปในเวบไซต์ http:// www.winzip.com หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอให้คุณคลิกเลือกที่ Download Evaluate Version แล้วให้คุณเลือกตามรูป ที่แสดง เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Winzip ลงมา 2. หลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่ง โปรมแกรม Reget Deluxe ก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์ลงมาที่เครื่องของคุณ 3. หลังจากนั้น ให้คุณดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิด โฟลเดอร์ปลายทางที่คุณใช้เก็บไฟล์นี้ ซึ่งเก็บไว้ใน c:\My Download แล้วให้คุณดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน setup 4. หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอเริ่มต้น การติดตั้งโปรแกรม Winzip ให้คุณคลิกที่ปุ่ม setup เพื่อ เริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม 5. เมื่อปรากฏหน้าจอให้คุณระบุโฟลเดอร์ ปลายทางที่ใช้เก็บโปรแกรมนี้ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิดที่ปุ่ม ok เพื่อไป ยังหน้าจอถัดไป การดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Winzip

6 6. เมื่อปรากฏหน้าจอให้คุณคลิกที่ปุ่ม Next> เพื่อไปยังหน้าจอ ถัดไป 7. เมื่อปรากฏหน้าจอให้คุณคลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อผ่านยังหน้าจอ ถัดไป 8. เมื่อปรากฏหน้าจอให้คุณคลิกที่ปุ่ม Next> เพื่อไปยัง หน้าจอถัดไป 9. หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้คุณคลิกเลือก รูปแบบของหน้าจอ Winzip ที่คุณจะใช้ว่าเป็นแบบ Wizard แล้วให้คุณคลิกที่ปุ่ม Next> เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป 10. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอเพ่อให้คุณเลือกรูปแบบของ การติดตั้งโปรแกรมให้คุณเลือกที่ตัวเลือก Express setup (recommended) หลังจากนั้นให้คุณคลิกที่ปุ่ม Next> เพื่อไปยัง หน้าจอถัดไป 11. เมื่อปรากฏหน้าจอ ให้คุณกำหนดการทำงานร่วมกับ โปรแกรมอื่น คือ ให้คุณเลือกว่าจะให้โปรแกม Winzip สามารถเปิด ไฟล์ต่างๆผ่านทาง My computer และ windows Explorer ได้ โดยถ้าหากคุณต้องการกำหนดประเภทของไฟล์ ที่จะให้โปรแกรม Winzip ปิดได้เองให้คุณคลิกที่ปุ่ม Associations เพื่อกำหนด ประเภทของไฟล์ แต่จริงๆแล้วไม่ต้องกำหนดก็ได้ เพราะโปรแกรม Winzip ก็จะเลือกประเภทของไฟล์ทุกชนิดที่สามารถเปิดได้อยู่แล้ว ก็ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Next> เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป 12. หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง ของคุณ หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ที่แสดงหน้าจอสุดท้ายของ การติดตั้งโปรแกรม ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Finish ก็เป็นอันเรียบร้อย

7 โปรแกรม Winzip เป็น โปรแกรม ประเภท Freew are

8 http://www.winzip.com สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีได้ที่


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่สนใจ โปรแกรม Winzip. โปรแกรม Winzip 1. สามารถใช้งานโปรแกรมไปได้เรื่อยๆ 2. เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่นักท่อง อินเตอร์เนตทั่วโลกนิยมดาวน์โหลดมาใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google