งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 TURBO C++ 4.5 เป็นของบริษัท BORLAND แหล่งดาวน์โหลดที่ขอ แนะนำเพื่อนำมาใช้ศึกษา ให้ดาวน์โหลดได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 TURBO C++ 4.5 เป็นของบริษัท BORLAND แหล่งดาวน์โหลดที่ขอ แนะนำเพื่อนำมาใช้ศึกษา ให้ดาวน์โหลดได้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 TURBO C++ 4.5 เป็นของบริษัท BORLAND แหล่งดาวน์โหลดที่ขอ แนะนำเพื่อนำมาใช้ศึกษา ให้ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.triam-ne.ac.th/triam- ne/download/TURBO C++ V4.5.rar แฟ้มที่ดาวน์โหลดลงมา มีขนาด 24.8 MB. ถูกบีบอัด ในรูปของ winrare ต้อง ทำการคลายออกด้วยชุดคำสั่ง Winrare อีกครั้งหนึ่ง

2 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ลักษณะของแฟ้ม TURBO C++ V4.5.rar จะเหมือน แฟ้มบีบอัดทั่วไป

3 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ที่แฟ้ม TURBO C++ V4.5.rar คลิกขวา เลือกคลิก ซ้ายที่ Extract Here

4 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 แฟ้ม TURBO C++ V4.5.rar ที่ถูกคลายจะได้เป็น กลุ่มแฟ้ม TURBO C++ V4.5

5 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ในกลุ่มแฟ้ม TURBO C++ V4.5 เลือกคลิก Open จากเมนูคลิกขวาที่ INSTALL

6 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 เลือกคลิกซ้ายที่ Skip เพื่อข้ามการอ่านคำอธิบายใน INSTALL.txt

7 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 หากคลิกซ้ายที่ Continue จะเข้าสู่ INSTALL.txt ให้ คลิกซ้ายเพื่อปิดหน้าต่างนั้น

8 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 หากคลิกซ้ายที่ Continue จะเข้าสู่ INSTALL.txt ให้ คลิกซ้ายเพื่อปิดหน้าต่างนั้น

9 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 เลือก Full เพื่อติดตั้งแบบสมบูรณ์ และเลือกไดรฟ์ที่ ติดตั้ง คือ ไดรฟ์ C

10 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 เลือกสารบบที่จะติดตั้ง - สารบบของชุดคำสั่งอ่านแฟ้ม ช่วยเหลือ และ Continue

11 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ที่หน้ารายงานปริมาณเนื้อที่ฮาร์ดดิสค์ เลือกคลิกที่ Install

12 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 เข้าสู่หน้าเริ่มการติดตั้ง หากต้องการยกเลิก ให้คลิกที่ Cancel

13 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ที่หน้าชักชวนอ่านคำแนะนำ ให้คลิกข้ามการอ่านที่ Skip

14 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ที่หน้าคำเตือนแหล่งต้นฉบับและแหล่งเก็บเอกสาร คู่มือ ให้คลิกที่ OK

15 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงแฟ้มระบบต่างๆ ให้คลิกที่ OK

16 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 แจ้งเตือนเกี่ยวกับการลงทะเบียนกับผู้ผลิตชุดคำสั่ง ให้คลิกที่ OK

17 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 เลือกคลิก Other สำหรับประเทศของผู้ใช้ แล้วคลิก ที่ Continue

18 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ให้ข้ามไปคลิกที่ Cancel

19 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 คลิกที่ Yes เพื่อยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน

20 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 คลิกที่ OK ที่หน้าคำเตือนว่าจะต้องถูกเตือนให้ ลงทะเบียนในอีก 14 วันต่อมา

21 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 สิ้นสุดการติดตั้ง เข้าสู่หน้ากลุ่มแฟ้มที่ติดตั้งทั้งหมด เลือกคลิกปิดหน้าต่าง

22 การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 ตรวจสอบที่เมนูโปรแกรมของวินโดว์ จะพบเมนูแสดง ว่าพร้อมที่จะใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง TURBO C++ 4.5 TURBO C++ 4.5 เป็นของบริษัท BORLAND แหล่งดาวน์โหลดที่ขอ แนะนำเพื่อนำมาใช้ศึกษา ให้ดาวน์โหลดได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google