งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,652 23,754 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,889.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,652 23,754 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,889."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,652 23,754 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,889 28,019 ทานตะวัน 3,8605,4283,7482,754 1,525 ยูโนแคล 36,99830,64328,28129,816 24,518 จัสมิน 13,86812,76210,40810,478 9,605 บัวหลวง 8,3277,6417,20012,317 11,370 สงขลา 7,9269,78719,88320,322 15,032 ลันตา 7,0192,6546,6714,331 6,145 อื่นๆ 26,70321,02518,92415,922 17,760 รวมในประเทศ 153,174139,991148,977149,481 137,728 นำเข้า 816,201794,226860,211868,040 799,746 รวมทั้งหมด 969,375934,2171,009,188 1,017,521 937,474 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 1 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

3 http://www.eppo.go.th การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต หน่วย : ล้านลิตร - 2 - 25532554255525562557* สัดส่วน (%) 2557* ตะวันออกกลาง34,39735,72537,460 37,57223,08367 - สหรัฐเอมิเรตส์16,74918,050 20,297 20,501 11,303 33 - ซาอุดิอาระเบีย9,0159,178 9,159 8,893 6,568 19 - โอมาน4,6583,409 3,240 2,816 1,803 5 - กาตาร์2,5482,196 2,125 2,711 1,813 6 - อื่นๆ1,4272,893 2,6392,6511,5964 ตะวันออกไกล4,2503,716 4,0224,3703,0339 - มาเลเซีย3,3353,094 2,614 2,387 1,530 4 - อินโดนีเซีย549292 656 1,120 764 2 - บูรไน244186 487 614 567 2 - อื่นๆ122144 2652491721 แหล่งอื่นๆ8,7186,6488,575 8,4318,59624 - สหภาพโซเวียต4,0363,411 3,370 2,651 3,078 9 - ออสเตรเลีย2,1591,489 1,411 1,347 1,482 4 - อื่นๆ2,5231,748 3,7944,4334,03611 รวม47,36546,09050,056 50,37434,712 100 * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

4 http://www.eppo.go.th 2554255525562557* Growth Rate (%) 255525562557* ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 7948608688008.30.97.3 มูลค่า (พันล้านบาท) 9771,1191,07277614.5-4.2 ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) 110.19113.94109.69109.103.4-3.70.1 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 7.3% - 3 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

5 http://www.eppo.go.th การผลิตคอนเดนเสท 25532554255525562557* บงกช19,56820,55627,35932,48029,439 เอราวัณ11,18010,5319,0255,8636,925 ไพลิน22,43518,04811,86111,23410,369 ฟูนานและจักรวาล6,7335,5087,8427,6715,793 อาทิตย์17,50815,81110,5489,2309,255 อื่นๆ11,20313,68223,00424,681 32,815 รวม88,62784,13689,63991,15994,596 หน่วย:บาร์เรล/วัน - 4 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

6 http://www.eppo.go.th โรงกลั่นความสามารถในการกลั่น (บาร์เรล/วัน) น้ำมันดิบ ใช้ในโรงกลั่น* (บาร์เรล/วัน) สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) ไทยออยล์ 275,000272,80099 บางจาก 120,00080,89667 เอสโซ่ 177,000 140,74380 ไออาร์พีซี 215,000170,95880 พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด 280,000189,21168 สตาร์ปิโตรเลียมฯ 155,000156,272101 ระยองเพอริไฟเออร์ 17,000-- รวม 1,239,0001,010,88082 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557 - 5 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

7 http://www.eppo.go.th การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ ปี 2557 - 6 - BBL/D * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

8 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 8,325.99,150.19,853.37,325.07,291.8-4.79.87.6-0.4 ธรรมดา 5,699.76,646.84,786.73,512.03,588.47.416.6-27.92.1 พิเศษ 2,626.22,503.35,066.63,813.03,703.4-23.5-4.6102.3-2.8 -แก๊สโซฮอล์ 2,349.82,325.94,135.53,080.73,246.9-16.477.85.3 -95 276.4177.4931.1732.3456.5-55.6-35.8424.7-37.6 ก๊าด 151.875.9687.1369.9765.3-67.4-50.0805.8106.8 ดีเซล 23,098.625,124.625,518.218,599.118,248.7-0.88.71.5-1.8 เครื่องบิน 6,292.75,857.86,680.14,844.74,791.11.5-6.914.0-1.1 น้ำมันเตา 5,815.86,138.15,911.24,486.14,180.8-3.05.5-3.6-6.8 LPG 10,041.510,530.110,087.17,557.67,503.822.74.8-4.2-0.7 รวม 53,726.356,876.558,737.043,182.442,781.51.55.83.2-0.9 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป - 7 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

9 http://www.eppo.go.th การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร ** รวมโพรเพน และบิ วเทน ชนิด255425552556 ม.ค.-ก.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 7,331.17,705.08,194.96,127.36,257.6-1.15.06.32.1 ธรรมดา 4,936.85,328.93,445.82,581.22,640.49.47.9-35.32.2 พิเศษ 2,394.32,376.04,749.13,546.13,617.2-17.6-0.799.82.0 -แก๊สโซฮอล์ 2,352.72,333.94,132.93,077.43,239.7-16.8-0.877.05.2 -95 41.642.2616.2468.7377.5-45.61.31,360.5-19.4 ก๊าด 13.013.411.08.28.0-14.93.6-18.2-2.1 ดีเซล 19,192.120,564.620,891.915,660.315,781.73.87.11.50.7 เครื่องบิน 5,076.55,091.45,562.44,097.44,060.37.70.29.2-0.9 น้ำมันเตา 2,455.92,363.32,154.91,641.21,577.5-6.0-3.7-8.8-3.8 LPG** 12,758.913,678.113,933.210,353.010,370.515.07.21.80.1 รวม 46,827.649,415.850,748.237,887.438,055.65.65.52.60.4 - 8 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

10 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-ก.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 34.1305.0262.2219.2784.8n/a 795.2-14.0258.0 ดีเซล 56.015.3196.7 317.7-8.6-72.61,185.361.5 เครื่องบิน 10.82.816.215.33.4231.4-74.4484.1-77.9 น้ำมันเตา 331.7362.5268.4207.7311.6227.79.2-25.950.0 LPG** 2,661.23,204.13,609.62,614.42,845.9-9.720.412.68.8 รวม 3,093.73,889.64,353.13,253.24,263.3-0.625.711.931.0 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ** รวมโพรเพน และบิวเทน - 9 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

11 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร ชนิด255425552556 ม.ค.-ก.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255625572554255525562557* เบนซิน 968.71,569.61,634.41,228.2966.2-27.862.04.1-21.3 ธรรมดา 730.31,468.21,369.5995.5859.2-8.9101.0-6.7-13.6 พิเศษ 95 238.4101.4264.9232.6107.0-55.8-57.4161.2-53.9 ดีเซล 4,705.55,371.34,874.33,281.62,979.9-14.514.1-9.2-9.1 ก๊าด 106.831.519.26.713.1-74.9-70.4-39.194.6 เครื่องบิน 1,201.5752.51,536.6964.3738.0-14.4-37.3104.2-23.4 น้ำมันเตา 3,482.93,854.23,774.32,837.52,748.77.610.6-2.0-3.1 LPG 29.918.411.29.915.8-34.6-38.2-39.159.9 รวม 10,495.111,597.511,850.08,328.17,461.6-12.210.52.1-10.4 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป - 10 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

12 http://www.eppo.go.th หน่วย: ล้านลิตร การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ - 11 - * อื่นๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ฯลฯ ประเทศ25532554255525562557* สัดส่วน (%) 2557* สิงคโปร์4,2294,2814,5434,0042,23730 มาเลเซีย1,9361,4222,1252,4431,86625 ลาว71774182692174710 ฟิลิปปินส์1,0175556173252654 กัมพูชา4485007136525147 เวียดนาม6396555383174957 เมียนมาร์3884094595103645 อินโดนีเซีย866358138 - - จีน8963241731,147961 อื่นๆ*1,6021,547 1,39487811 รวม11,95710,49511,59811,8507,462100 * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.

13 http://www.eppo.go.th อุปทานและอุปสงค์ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 2554255525562557* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 25562557* อุปทาน (การผลิต+นำเข้า) 6,8597,4167,3965,589-0.31.7100.0 - การผลิต 5,4225,6865,4474,052-4.2-0.772.5 โรงแยกก๊าซ 3,4283,7163,5242,654-5.2-0.747.5 โรงกลั่นน้ำมัน 1,9941,9711,9231,398-2.4-0.825.0 - นำเข้า 1,4371,7301,9491,53712.78.927.5 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,9067,3967,5305,6091.80.2 - การใช้ 6,8907,3867,5245,6001.90.2100.0 ครัวเรือน 2,6563,0472,4091,639-20.9-9.629.3 อุตสาหกรรม 718614601429-2.0-5.57.7 รถยนต์ 9201,0611,7751,47767.312.626.4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,1131,2851,3271,1623.318.620.8 ใช้เอง 4831,3801,4128932.4-13.616.0 - Feed Stock 3531,2701,3148163.5-15.014.6 - Energy 1311109877-10.66.11.4 - ส่งออก 161069-39.259.9 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -4720-134-20 หน่วย : พันตัน - 12 - * ข้อมูลเดือน ม. ค. – ก. ย.


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาน้ำมันดิบ 25532554255525562557* เบญจมาศ 26,66527,07725,43920,652 23,754 สิริกิติ์ 21,80822,97428,42332,889.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google