งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 Dspace คืออะไร DSpace เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง HP (Hewlett Packard) และ MIT Libraries (Massachuesetts Institute of Technology Libraries) ระบบนี้สามารถที่จะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น ตัวอักษร ภาพ วิดีโอ เสียง และข้อมูล โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูล Metadata ระบบจัดทำดัชนีในการค้นหา (index) ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกใช้ ข้อมูล ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Web browser ได้ทั้งแบบ อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ระบบนี้จะเป็นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ ในการจัดการบริหารข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างเป็นระบบ KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3 ทำความรู้จักกับระบบ KIDS-D@SWU

4 มีอะไรในห้องสมุดดิจิทัลของ KIDS-D@SWU? ชุมชนหลัก (Community) ชุมชนย่อย (Sub community) กลุ่มข้อมูล (Collection) 1 2 3

5 ระบบคิดดี ประกอบด้วย ส่วนแสดงข้อมูล –ชุมชนหลัก(Community) –ชุมชนย่อย (Sub community) –กลุ่มข้อมูล (Collection) ส่วนการค้นหา ส่วนการเรียกดูข้อมูล ส่วนการเข้าสู่ระบบ KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6 ชุมชนในคิดดี (Community) KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7 การค้นหาอย่างง่ายในคิดดี KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิมพ์คำค้นที่ ต้องการลงใน กล่องข้อความ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

8 แสดงผลลัพธ์ของการค้นหา KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9 การค้นหาอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขของ การค้นหาได้ KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 การค้นหาที่คลังข้อมูลอื่น

11 ผลลัพธ์ของการค้นหา KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12 ตัวอย่างการเรียกดูผลลัพธ์จากคลังข้อมูลอื่น

13 USER GROUP มีกี่ประเภท ? ผู้ดูแลระบบ...........System Admin ผู้ดูแลชุมชน.........Community Admin ผู้ดูแลชุมชนย่อย...Sub Community Admin ผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล...Collection Admin ผู้นำเข้าข้อมูล.......Collection Submitter ผู้ตรวจสอบข้อมูล..Collection Auditor KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 USER เหล่านี้ ทำอะไรได้บ้าง ? KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 ผู้ดูแลชุมชน (Community Admin) ผู้ดูแลชุมชน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ –ปรับแก้ไขข้อมูล ได้แก่ ชื่อชุมชน รายละเอียด โดยสังเขป ข้อความกล่าวนำ (HTML) ข้อความลิขสิทธิ์ ข้อความในแถบด้านข้าง ใบอนุญาต แหล่งที่มา อัพโหลดโลโก้ของกลุ่มข้อมูล –สร้างและแก้ไขกลุ่มข้อมูล (Collection) –สร้างชุมชนย่อย แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการกำหนด ผู้ดูแลชุมชนย่อย (Sub Community Admin) ผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล (Collection Admin) และผู้ส่งผลงาน (Collection Submit) ของกลุ่มข้อมูลนั้น ต้องให้ ผู้ดูแลระบบ (System Admin) เป็น ผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้ดูแลชุมชนย่อย สร้างชุมชนย่อยภายในชุมชนย่อยอีก จะยังไม่มี สิทธิ์ในการเพิ่มกลุ่มข้อมูล จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ เป็นผู้ให้สิทธิ์ดังกล่าว KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16 หน้าจอหลักของผู้ดูแลชุมชน (Community Admin) เครื่องมือสำหรับ ผู้ดูแลระบบ

17 ผู้ดูแลชุมชนย่อย (Sub Community Admin) ผู้ดูแลชุมชนย่อย คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ดังนี้ –ปรับแก้ไขชุมชนย่อยนั้น –ได้รับสิทธิ์ในการสร้าง/แก้ไขกลุ่มข้อมูล –ได้รับสิทธิ์ในการสร้างชุมชนย่อยภายใน –แต่จะไม่มีสิทธิ์ในการกำหนด ผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล (Collection Admin) และผู้ส่งผล งาน (Collection Submitter) ของกลุ่มข้อมูลนั้น ต้องให้ ผู้ดูแลระบบ (System Admin) เป็นผู้ดำเนินการ –ในกรณีที่ผู้ดูแลชุมชนย่อย สร้างชุมชนย่อยภายในชุมชนย่อยอีก จะยังไม่มีสิทธิ์ ในการเพิ่มกลุ่มข้อมูล จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบ (System Admin) เป็นผู้ให้สิทธิ์ ดังกล่าว KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 หน้าจอหลักของผู้ดูแลชุมชนย่อย (Sub Community Admin) เครื่องมือสำหรับ ผู้ดูแลระบบ

19 ผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล (Collection Admin) ผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ ปรับแต่ง/แก้ไขกลุ่มข้อมูล ดังนี้ –ชื่อกลุ่มข้อมูล รายละเอียด โดยสังเขป –ข้อความกล่าวนำ (HTML) –ข้อความลิขสิทธิ์ –ข้อความในแถบด้านข้าง –ใบอนุญาต –แหล่งที่มา –อัพโหลดโลโก้ของกลุ่มข้อมูล แก้ไขผู้นำเข้าข้อมูล (Collection Submitter) คือ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ จากรายชื่อ บุคคลในระบบ (e-person) ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานที่นำเข้าระบบ KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20 หน้าจอหลักของผู้ดูแลกลุ่มข้อมูล (Collection Admin) เครื่องมือสำหรับ ผู้ดูแลระบบ

21 ผู้นำเข้าข้อมูล (Collection Submitter) ผู้นำเข้าข้อมูล คือ ผู้มีสิทธิ์ในการนำข้อมูลและสื่อดิจิทัลเข้าสู่ระบบได้ ดังนี้ –นำข้อมูลเข้าได้เฉพาะในกลุ่มข้อมูลที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้น –หลังจากนำข้อมูลไปแล้วสามารถเข้ามาแก้ไขได้ –หากข้อมูลรายการนั้นได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้นำเข้าข้อมูลจะไม่มี สิทธิ์เข้ามาทำการแก้ไขใด ๆ กับข้อมูลนั้นได้อีก ขั้นตอนการทำงาน มีดังนี้ 1.ตรวจดูสื่อดิจิทัล 2.กรอกข้อมูลเมทาดาทาลงบนแบบฟอร์มกระดาษตามประเภทของสื่อข้อมูลที่ ต้องการ 3.นำข้อมูลที่เขียนไว้บนแบบฟอร์มกระดาษป้อนเข้าสู่ระบบ พร้อมทั้งแนบไฟล์หรือ สื่อดิจิทัล 4.ส่งแบบฟอร์มกระดาษไปให้ผู้ตรวจสอบข้อมูล (..ทำหรือไม่ทำ ก็ได้ ) KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

22 หน้าจอผู้นำเข้าข้อมูล KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 ส่วนแสดงกลุ่มข้อมูล ที่ผู้นำเข้าข้อมูลมีสิทธิ์ป้อนข้อมูล

24 ผู้ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูล (Collection Auditor) ผู้ตรวจสอบ (Collection Auditor) จะได้รับเมลแจ้งเตือนให้เข้าระบบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีข้อมูลรายการนำส่งผลเข้ามาในระบบ แล้ว หากผู้ตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้เลือก “ปฏิเสธ” พร้อม ทั้งพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ผู้นำเข้าข้อมูลแก้ไข ลงในกล่องใส่ ข้อความ จากนั้นระบบจะทำการส่งเมลเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าว กลับไปยัง ผู้นำเข้าข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไข และส่งผลงานเข้ามาใหม่อีกครั้ง ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าไปแก้ไขเนื้อหาและเมทาดาทาได้เอง หากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกนำไปเก็บยัง แหล่งจัดเก็บถาวร และเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 ตัวอย่างอีเมลแจ้งเตือนให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูล

26 เลือกงานที่ต้องการตรวจสอบ

27 การแก้ไขและการอนุมัติผลงาน

28 ตัวอย่างกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลปฏิเสธการส่งผลงาน ผู้ตรวจสอบจะต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ผู้นำเข้าข้อมูลแก้ไข

29 แผนภาพอธิบายการทำงาน (Work Flow)  แก้ไข  อนุมัติ  ยกเลิก  แก้ไข  อนุมัติ  ยกเลิก  ปรับ/แก้ไขรายละเอียด ของกลุ่มข้อมูล  เพิ่ม/แก้ไขผู้นำเข้าข้อมูล  นำเข้าข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลนำเข้า  ปรับ/แก้ไขรายละเอียด ของกลุ่มข้อมูล  เพิ่ม/แก้ไขผู้นำเข้าข้อมูล  นำเข้าข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลนำเข้า Collection Admin  เตรียมข้อมูล  ตรวจดูสื่อดิจิทัล  กรอกข้อมูลลง ฟอร์มกระดาษ  เข้าสู่ระบบ  ป้อนข้อมูลลงฟอร์ม  เตรียมข้อมูล  ตรวจดูสื่อดิจิทัล  กรอกข้อมูลลง ฟอร์มกระดาษ  เข้าสู่ระบบ  ป้อนข้อมูลลงฟอร์ม Collection Submitter คลังข้อมูล Database สื่อดิจิทัล  แสดงข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  User Login  แสดงข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  User Login CollectionAuditor Viewers สื่อดิจิทัล KIDS-D@SWU สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ดาวน์โหลด ppt สำหนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google