งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี)
บทความธรรมะ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) 

2 เรื่อง ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
เรื่อง   ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้ 

3 รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ก็เสื่อม

4 2. รู้เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน
แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข ก็เสื่อม

5 แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย
3. รู้ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม

6 4. รู้ตอบคำถาม แต่ไม่รู้ตอบคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม

7 5. รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ก็เสื่อม

8 6. รู้วัน เดือน ปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม

9 แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง
7. รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง ก็เสื่อม

10 8. รู้จักรวาลวิทยานภากาศ
แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ก็เสื่อม

11 9. รู้จักคนมากมายหลายวงการ
แต่ไม่รู้จักตนเอง ก็เสื่อม

12 10. รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจ
ก็เสื่อม

13 11. รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน
ก็เสื่อม

14 12. รู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูง ก็เสื่อม
13. รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย

15 แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา
14. รู้จักกติกามารยาท แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม ก็เสื่อม 15. รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา

16 แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะ ก็เสื่อม 17. รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ
16. รู้จักการเข้าสังคม แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะ ก็เสื่อม 17. รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูง

17 แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ
18. รู้ที่จะมีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก ก็เสื่อม 19. รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ

18 แต่ไม่รู้ที่จะนับถืออย่างไร
20. รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จักเห็น ก็เสื่อม 21. รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้ที่จะนับถืออย่างไร

19 แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูด
22. รู้ที่จะพูด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูด ก็เสื่อม 23. รู้ที่จะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ที่จะถอด

20 24. รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม
25. รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่


ดาวน์โหลด ppt โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google