งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความธรรมะ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) (ว วชิรเมธี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความธรรมะ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) (ว วชิรเมธี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทความธรรมะ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) (ว วชิรเมธี)

3 เรื่อง ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้ เรื่อง ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้

4 1.รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ก็เสื่อม

5 2. รู้เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข ก็เสื่อม ก็เสื่อม

6 3. รู้ภาษาต่างประเทศ 3. รู้ภาษาต่างประเทศแต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม ก็เสื่อม

7 4. รู้ตอบคำถาม แต่ไม่รู้ตอบคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม ก็เสื่อม

8 5. รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ก็เสื่อม ก็เสื่อม

9 6. รู้วัน เดือน ปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม ก็เสื่อม

10 7. รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงก็เสื่อม

11 8. รู้จักรวาลวิทยานภากาศ แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ก็เสื่อม ก็เสื่อม

12 9. รู้จักคนมากมายหลายวงการ แต่ไม่รู้จักตนเอง แต่ไม่รู้จักตนเอง ก็เสื่อม

13 10. รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจก็เสื่อม

14 11. รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงินก็เสื่อม

15 12. รู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูงก็เสื่อม 13. รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย ก็เสื่อม

16 14. รู้จักกติกามารยาท แต่ไม่รู้จักกฏแห่งกรรม ก็เสื่อม 15. รู้จักสวมนาฬิกาแพงๆ แต่ไม่รู้จักคุณค่าของเวลา ก็เสื่อม

17 16. รู้จักการเข้าสังคม แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะก็เสื่อม 17. รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูงก็เสื่อม

18 18. รู้ที่จะมีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก ก็เสื่อม 19. รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ ก็เสื่อม

19 20. รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จักเห็นก็เสื่อม 21. รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้ที่จะนับถืออย่างไรก็เสื่อม

20 22. รู้ที่จะพูด แต่ไม่รู้จักศิลปะการพูดก็เสื่อม 23. รู้ที่จะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ที่จะถอดก็เสื่อม

21 24. รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตายก็เสื่อม 25. รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็เสื่อม


ดาวน์โหลด ppt บทความธรรมะ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว วชิรเมธี) (ว วชิรเมธี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google