งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน กลุ่มสตรีและเด็ก (0-5 ปี ) ( โครงการ แก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และ โครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบ ตามเกณฑ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน กลุ่มสตรีและเด็ก (0-5 ปี ) ( โครงการ แก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และ โครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบ ตามเกณฑ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน กลุ่มสตรีและเด็ก (0-5 ปี ) ( โครงการ แก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และ โครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบ ตามเกณฑ์ ) นำเสนอโดย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานกลุ่มวัย สตรีและเด็กปฐมวัย

2 สรุปผลการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี ภาวะเสี่ยงสูง พ. ค.2557 จว. เสี่ยง เม. ย. HT DM HeartCA ตร พท สต สข ยล ปน นธ 7 จว. ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน 15/15 68/68 10/11 105/105 51/54 60/60 146/154 455/467 12/ 13 6/6 21/ 25 25/ 28 11/ 11 26/ 26 57/ 60 เสี่ยง พ. ค. โรคเรื้อรัง 5 1 6 8 2 4 26 4 2 8 6 2 3 14 -1211-4-1211-4 -------------- 4 2 9 13 6 19 16 158/16 9 52 3939 9 -69

3 จว. พบเสี่ยงสูง รพ. สต. รพ ช. รพ ท. รพศ. ต่อเนื่องไม่ ต่อเนื่อ ง ตร พท สต สข ยล ปน นธ 7 จว. ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน สรุปผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง พ. ค. 2557 ผลการรักษา ระดับการดูแล 12/ 13 6/6 21/ 25 25/ 28 11/ 11 26/ 26 57/ 60 12 - 12 5 4 15 39 12 1 12 7 5 21 46 9 - 22 10 - 5 8 - 26 13 12 6 21 22 11 26 54 ---3--3---3--3 87 104 52 931526

4 จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิง ตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำนวนราย จังหวัด ราย จังหวัด ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน 12 6 21 25 11 26 57 15 8

5 จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิง ตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำแนกราย โรค จำนวน รายโรค ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน 23.08 30.77 5.33 40. 83

6 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน กลุ่มสตรีและเด็ก (0-5 ปี ) ( โครงการ แก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และ โครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบ ตามเกณฑ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google