งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มสตรีและเด็ก(0-5ปี) (โครงการแก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และโครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบตามเกณฑ์ ) นำเสนอโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มสตรีและเด็ก(0-5ปี) (โครงการแก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และโครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบตามเกณฑ์ ) นำเสนอโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มสตรีและเด็ก(0-5ปี) (โครงการแก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และโครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบตามเกณฑ์ ) นำเสนอโดย นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานกลุ่มวัย สตรีและเด็กปฐมวัย

2 สรุปผลการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง พ.ค.2557
จว. เสี่ยง เม.ย. เสี่ยง พ.ค. HT DM Heart CA โรคเรื้อรัง 12/13 6/6 21/25 25/28 11/11 26/26 57/60 ตร พท สต สข ยล ปน นธ 15/15 68/68 10/11 105/105 51/54 60/60 146/154 5 1 6 8 2 4 26 4 2 8 6 3 14 - 1 2 4 - 4 2 9 13 6 19 16 455/467 158/169 52 39 9 - 69 7 จว. ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน

3 สรุปผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง พ.ค. 2557
สรุปผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง พ.ค. 2557 ระดับการดูแล ผลการรักษา จว. พบเสี่ยงสูง รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. ต่อเนื่อง ไม่ต่อเนื่อง ตร พท สต สข ยล ปน นธ 12/13 6/6 21/25 25/28 11/11 26/26 57/60 12 - 5 4 15 39 12 1 7 5 21 46 - 5 8 26 13 9 - 22 10 12 6 21 22 11 26 54 - 3 7 จว. 87 104 52 93 152 6 ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน

4 จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำนวนรายจังหวัด
จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำนวนรายจังหวัด ราย 158 57 25 26 21 12 6 11 จังหวัด ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน

5 จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำแนกรายโรค
จำนวนการพบภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เดือนพฤษภาคม 2557 จำแนกรายโรค จำนวน 40.83 30.77 23.08 5.33 รายโรค ที่มา : แบบสรุปรายงานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง รายเดือน

6 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มสตรีและเด็ก(0-5ปี) (โครงการแก้ไขปัญหากลุ่มวัยสตรีและเด็ก และโครงการ 7 จังหวัดร่วมใจ เร่งรัดงาน EPI ครบตามเกณฑ์ ) นำเสนอโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google