งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. โปรแกรมเบิกพัสดุ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ ใช้เบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. โปรแกรมเบิกพัสดุ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ ใช้เบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

2 โปรแกรมเบิกพัสดุ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ ใช้เบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษ สามารถดูรายงานการใช้วัสดุ และมูลค่า โดยรวมในแต่ละเดือน

3 โปรแกรมเบิกพัสดุ คอมพิวเตอร์ ความต้องการของระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ smartphone หรือ tablet ที่ สามารถเข้าใช้งาน internet Web browser เช่น Internet explorer หรือ google chrome URL เว็บไซต์โรงพยาบาล http://192.168.1.100 ( จากภายในโรงพยาบาล ) http://192.168.1.100 http://km10.org ( จากภายนอกโรงพยาบาล ) http://km10.org

4 การใช้งานโปรแกรม เปิด web browser เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาล คลิกที่เมนูโปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์ ด้านซ้ายมือ

5 การใช้งานโปรแกรม ระบบจะแสดงหน้าเพื่อให้เลือก หน่วยงานของท่านเพื่อเบิกพัสดุ

6 การใช้งานโปรแกรม เมื่อเลือกหน่วยงาน แล้วระบบจะแสดงหน้า เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการ เบิกวัสดุ

7 การใช้งานโปรแกรม จากนั้นจะมี list รายการวัสดุเมื่อเจอ รายการที่ต้องการแล้ว ให้ใส่จำนวนที่ต้องการ เบิกลงในช่องจำนวน

8 การใช้งานโปรแกรม เมื่อใส่จำนวนที่ต้องการเบิกครบถ้วนแล้ว ให้ เลื่อน scoll bar ลงมาด้านล่างหน้าเพจเพื่อกด ปุ่ม submit เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเบิก

9 การดูรายงานมูลค่ารวมพัสดุเบิก ในแต่ละเดือน เมนูจะอยู่ในหน้า เลือกเดือนที่ต้อง การเบิกวัสดุ ล่างสุดของหน้า

10 การดูรายงานมูลค่ารวมพัสดุเบิก ในแต่ละเดือน เมื่อคลิกเข้าไประบบจะแสดงรายการเบิก ราคาวัสดุ และราคารวมของแต่ละเดือน

11 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10. โปรแกรมเบิกพัสดุ คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ ใช้เบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google