งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

2 โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ ใช้เบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดกระดาษ สามารถดูรายงานการใช้วัสดุ และมูลค่าโดยรวมในแต่ละเดือน

3 โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
ความต้องการของระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ smartphone หรือ tablet ที่สามารถเข้าใช้งาน internet Web browser เช่น Internet explorer หรือ google chrome URL เว็บไซต์โรงพยาบาล (จากภายในโรงพยาบาล) (จากภายนอกโรงพยาบาล)

4 การใช้งานโปรแกรม เปิด web browser เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาล
คลิกที่เมนูโปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์ ด้านซ้ายมือ

5 การใช้งานโปรแกรม ระบบจะแสดงหน้าเพื่อให้เลือก
หน่วยงานของท่านเพื่อเบิกพัสดุ

6 การใช้งานโปรแกรม เมื่อเลือกหน่วยงาน แล้วระบบจะแสดงหน้า
เพื่อเลือกเดือนที่ต้องการ เบิกวัสดุ

7 การใช้งานโปรแกรม จากนั้นจะมี list รายการวัสดุเมื่อเจอ
รายการที่ต้องการแล้ว ให้ใส่จำนวนที่ต้องการ เบิกลงในช่องจำนวน

8 การใช้งานโปรแกรม เมื่อใส่จำนวนที่ต้องการเบิกครบถ้วนแล้ว ให้เลื่อน scoll bar ลงมาด้านล่างหน้าเพจเพื่อกดปุ่ม submit เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเบิก

9 การดูรายงานมูลค่ารวมพัสดุเบิกในแต่ละเดือน
เมนูจะอยู่ในหน้า เลือกเดือนที่ต้อง การเบิกวัสดุ ล่างสุดของหน้า

10 การดูรายงานมูลค่ารวมพัสดุเบิกในแต่ละเดือน
เมื่อคลิกเข้าไประบบจะแสดงรายการเบิก ราคาวัสดุ และราคารวมของแต่ละเดือน

11 จบ โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเบิกพัสดุคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google