งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบเลขฐาน ณัฐ กาญจนศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบเลขฐาน ณัฐ กาญจนศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบเลขฐาน ณัฐ กาญจนศิริ kanjanasiri@msn.com

2 ระบบเลขฐาน ระบบเลขฐานต่างๆ ( เน้น ฐาน 2 ฐาน 8 และ ฐาน 16) – การแปลงเลขฐาน – ความสัมพันธ์ของเลขฐาน 2 ฐาน 8 และฐาน 16 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐาน การแทนรหัสข้อมูลในระบบ BCD, EBCDIC, ASCII การแทนรหัสข้อมูลของจำนวนเลข จำนวนเต็ม จำนวนจริง

3 ระบบเลขฐาน Place Value: ระบบเลขที่แต่ละหลักมีค่าประจำ หลัก ค่าประจำหลัก คือ ค่าของเลขฐานนั้นๆ ยกกำลัง ตามตำแหน่งหลักเริ่ม จาก ศูนย์ Least significant digit (LSD): เลขที่มีค่าประจำหลักน้อย Most significant digit (MSD): เลขที่มีค่าประจำหลักสูง การเขียนเลขฐานต้องมีค่าฐานกำกับ ยกเว้นฐาน 10

4 ระบบเลขฐาน ฐาน 2 มีเลข 0, 1 ฐาน 8 มีเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ฐาน 10 มีเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ฐาน 16 มีเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

5 เลขฐาน 2 ระบบเลขฐาน 2 มีตัวเลขอยู่ 2 ตัว คือ 0 1 การเขียนเลขฐาน 2 เปรียบเทียบกับเลขฐาน 10 000 0 000 1 001 0 001 1 010 0 010 1 011 0 011 1 100 0 100 1 101 0 012345678910 เลขฐาน 2 เลขฐาน 10

6 การแปลงเลขฐานใดๆเป็นฐาน 10 อาศัยค่าประจำหลัก คูณตัวเลขแต่ละหลัก นำผลคูณที่ได้มารวมกัน

7 ตัวอย่าง 1101 2 = ( ) 10 ค่าประจำหลัก คือ 2 3 2 2 2 1 2 0 (1 x 8)+(1 x 4)+(0 x 2)+(1 x 1) = 13

8 ตัวอย่าง 111011 2 มีค่าเท่าไร ในเลขฐาน 10 (1 x 2 5 ) + (1 x 2 4 ) + (1 x 2 3 ) + (0 x 2 2 ) + (1 x 2 1 ) + (1 x 2 0 ) (1 x 32) + (1 x 16) + (1 x 8) + (0 x 4) + (1 x 2) + (1 x 1) 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 59

9 การแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐานใดๆ กรณี เลขจำนวนเต็ม ใช้หลัก MODULO คือ – เลขฐาน 10 เป็นตัวตั้ง หารด้วยเลขฐานที่กำลังจะ แปลง – ให้เก็บเศษจากการหาร – หารเลขต่อไปจนกระทั้งไม่สามารถหารได้ – นำเศษของการหารมาวางต่อกัน เศษตัวสุดท้ายเป็น Most significant

10 ตัวอย่าง 10 เลขจำนวนเต็ม 132 2 6 1 2 3 0 1 13 10 = ( ) 2 ตอบ 1101 2 13 10 = ( ) 4 4 13 3 1 ตอบ 31 4

11 ตัวอย่าง 23 10 มีค่าเท่ากับ 10111 2

12 การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 ฐาน 16 หลักการใช้การจัดกลุ่มบิท เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 จัดกลุ่มละ 3 บิท เลขฐาน 2 เป็น ฐาน 16 จัดกลุ่มละ 4 บิท

13 ตัวอย่างการแปลง เลขฐาน 2 เป็นฐาน 8 11111 2 = 37 8 0 1 1 (0*4)+(1*2)+(1*1) 37 1 1 1 (1*4)+(1*2)+(1*1)

14 ตัวอย่างการแปลง เลขฐาน 2 เป็นฐาน 16 เลขจำนวนจริง 11011 2 = 1B 16 1 0 1 1 (1*8)+(0*4)+(1*2)+(1*1)(0*8)+(0*4)+(0*2)+(1*1) 1 11 B 0 0 0 1

15 การแปลงเลขฐาน 8 ฐาน 16 เป็นฐาน 2 ใช้หลักการกระจายเลขแต่ละหลักออกเป็น บิท 3 บิท เลขฐาน 8 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลขฐาน 2 ได้ 3 บิท 4 บิท เลขฐาน 16 หนึ่งหลัก กระจายเป็นเลขฐาน 2 ได้ 4 บิท

16 ตัวอย่าง 73 8 =( ) 2 7 3 1 1 1 0 1 1 A3 16 = ( ) 2 10 3 1 0 0 0 1 1 Ans: 111011 2 Ans: 10100001 2

17 โจทย์ จงแปลงเลขฐานต่อไปนี้ 1.56 8 = ? 2 2.F8 16 = ? 8 3.56 10 = ? 16


ดาวน์โหลด ppt ง 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ระบบเลขฐาน ณัฐ กาญจนศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google