งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ Restart ระบบเมื่อเกิดการ ขัดข้อง ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำชีตอนบน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการ Restart PLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ Restart ระบบเมื่อเกิดการ ขัดข้อง ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำชีตอนบน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการ Restart PLC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ Restart ระบบเมื่อเกิดการ ขัดข้อง ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำชีตอนบน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการ Restart PLC

2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon โปรแกรม B&R Automation Studio

3 โปรแกรมจะเริ่มต้นการทำงานดังรูป

4 เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม B&R Automation Studio

5 เลือกโปรแกรมที่ถูกเรียกใช้งาน ล่าสุด

6 จะปรากฏหน้าจอแสดงโปรแกรมที่ได้ พัฒนาไว้ ดังรูป

7 เลือกคำสั่ง Cold Restart

8 จะปรากฏหน้าจอยืนยัน การ Restart ให้เลือก OK

9 PLC จะหยุดการทำงานชั่วขณะ สังเกตุที่ด้านล่างจะแสดงข้อความ OFFLINE

10 PLC จะกลับมาเริ่มต้นการทำงานใหม่ อีกครั้ง ที่ด้านล่างจะแสดงข้อความ CP476 V2.32 RUN


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ Restart ระบบเมื่อเกิดการ ขัดข้อง ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำชีตอนบน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการ Restart PLC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google