งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกอบรมการใช้ งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy. ลงทะเบียน หรือ ทดสอบก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกอบรมการใช้ งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy. ลงทะเบียน หรือ ทดสอบก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกอบรมการใช้ งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy

2 ลงทะเบียน http://www.osccthailand.go.th/app-test/register/ หรือ http://164.115.24.48/Register/ ทดสอบก่อน - หลังการฝึกอบรม http://164.115.24.48/Exam/ ระบบใช้ฝึกอบรมการใช้งาน http://www.osccthailand.go.th/app-test/ หรือ http://164.115.24.48/ ระบบใช้ปฏิบัติงานจริง http://www.osccthailand.go.th/app/ หรือ http://osccserver.ega.or.th/ URL ในระบบ OSCC

3 ลงทะเบียน http://www.osccthailand.go.th/app- test/register/ หรือ http://164.115.24.48/Register/ ระบบลงทะเบียนก่อนฝึกอบรม

4 Username/Password หลังจากลงทะเบียน Username = อีเมลล์, Password = โทรศัพท์มือถือ

5 http://164.115.24.48/Exam/ ระบบทดสอบก่อน / หลังฝึกอบรม ท่านจะต้องทำแบบทดสอบทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม จึงจะถือว่าผ่านการอบรมโดยสมบูรณ์ ( มีการส่งรายชื่อและ ผลคะแนนให้ พม.)

6 ระบบทดสอบและอบรมระบบใช้ปฏิบัติงานจริง

7 หลังจากเข้าสู่ระบบ

8 ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบระดับ หน่วยงานหลัก ผู้ดูแลระบบระดับ หน่วยงาน ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ผู้จัดการข้อมูล

9 เริ่มกระบวนการให้บริการ

10 ประเภทการติดต่อ

11 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นสอบถามข้อมูล

12 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นไม่ใช่บริการ

13 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นบริการ

14 กรณีเลือกประเภทการติดต่อเป็นบริการ - เปิดบริการใหม่

15

16 ส่วนประกอบหลักของเรื่องในระบบ ข้อมูลการติดต่อ Contact ข้อมูลผู้ประสบปัญหา Account ( สามารถเพิ่มได้ ในภายหลัง ) ข้อมูลปัญหา Case/Service – จำเป็นต้องระบุพื้นที่เกิดเหตุของปัญหา – จำเป็นต้องเลือกประเภทปัญหา หลังจากบันทึกเรื่องเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งเรื่องไปยัง Front Line 2 ทันที โดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่เกิดเหตุและประเภทปัญหา

17 อยู่ ระหว่าง คัดกรอง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยุติ สถานะของเรื่อง / ปัญหา บันทึกเรื่องเข้า สู่ระบบ เมื่อมีผู้เปิด / รับ เรื่อง เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการ ช่วยเหลือ

18 การรับ / ส่ง ตามโครงสร้างแบบหน่วยงานและบุคคล ระบบ OSCC หน่วยงาน ก. หน่วยงาน กก. เจ้าหน้าที่ กกก. เจ้าหน้าที่ กกข. เจ้าหน้าที่ กก. เจ้าหน้าที่ กข. หน่วยงาน ข. หน่วยงาน ขก. หน่วยงาน ขข. เจ้าหน้าที่ ขขก. เจ้าหน้าที่ ขขข.

19 ประเภทการปฏิบัติงาน

20 ระดับชั้นความลับ ปกติ ( ทุกคนที่มีส่วนร่วมในเรื่อง ) ลับ ( เฉพาะผู้อยู่หน่วยงานเดียวกันกับผู้สร้างการปฏัติงานนั้น ) ลับมาก ( เฉพาะผู้อยู่หน่วยงานเดียวกันกับผู้สร้างการปฏิบัติงาน และมี สิทธิ์เข้าถึงชั้นความลับ ) ลับที่สุด ( เฉพาะตัวผู้สร้างการปฏิบัติงานนั้น )

21 ระดับชั้นความลับ ปกติ ลับ ลับมาก ลับที่สุด

22 การค้นหา

23 ระบบรายงาน

24 หากพบปัญหาการใช้งานระบบ Helpdesk บมจ. ทีโอที 02-554-1195

25 Q A


ดาวน์โหลด ppt ฝึกอบรมการใช้ งาน OSCC Aplication ณ TOT Academy. ลงทะเบียน หรือ ทดสอบก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google