งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแสงสว่างทางทันตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแสงสว่างทางทันตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแสงสว่างทางทันตกรรม
โดย….ทพ.บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 มาตรฐานของแสงทางทันตกรรม
1. ไม่มีความร้อนและ รังสี Infra-red 2. ความเข้มของแสง 13, ,000 Lux 3. ระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 4. อุณหภูมิของแสง (Color temperature) ควรมากกว่า 4,000 0K (Kalvin)

3

4

5 หลอดไฟแบบ Halogen-Tungsten Bulb
แก็ส ฮาโลเจน แก้วคริสตอล ขดลวดทังสะเตน หลอดไฟแบบ Halogen-Tungsten Bulb

6 หลอดไฟของ ยูนิตทำฟัน

7 ขนาดของหลอดไฟ - 12V 55W - 12V 50W - 24V 60W - 24V 150W
( ตามที่ผู้ผลิตออกแบบ )

8

9

10 จุด โฟกัส

11 Illumination Pattern [ISO 9680:1993(E)]
< 1200 lux < 1200 lux 75% Lmax 60 mm. 75% ของLmax (50-75)% ของ Lmax 50 mm. < 1200 lux < 1200 lux Illumination Pattern [ISO 9680:1993(E)]

12 มาตรฐานแสงสว่างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 1. งานที่ใช้ความละเอียดปานกลางต้อง >200 lux 2. งานที่ใช้ความละเอียดสูงกว่าข้อ 1 ต้อง >300 lux 3. งานที่ต้องใช้ความละเอียดมากและใช้เวลาทำงาน ต้อง >1,000 lux

13

14 การทำสะอาดด้านหน้าของโคมไฟ
1. ที่กระจก Reflector - ใช้ผ้าก็อส ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกออก จากนั้นใช้ผ้าก็อสสะอาดเช็ดให้แห้ง 2. ที่แผ่นพลาสติกใส - ถอดออกมาล้างน้ำ โดยใช้นิ้วลูบเช็ดคราบสกปรกออก และทำให้แห้งด้วยการเป่าลมจากTriple Syringe

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 ตัวอย่างการเลือกใช้โคมไฟ

25 การบำรุงรักษา 1. ด้านหลัง Reflector 1.1. ห้ามขัดหรือถู
1.2. ห้ามไม่ให้สัมผัสกับ ละอองน้ำหรือ ละอองน้ำมัน 2. เปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อครบอายุใช้งาน

26 การบำรุงรักษา (ต่อ) 3. ใช้หลอดไฟที่มี Q.C. เท่านั้น
4. กรณีที่ปรับความเข้มแสงได้หลายระดับ - ใช้ความเข้มแสงระดับต่ำสุดก่อน 5. ห้ามใช้มือจับหลอดไฟเด็ดขาด

27


ดาวน์โหลด ppt ระบบแสงสว่างทางทันตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google