งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแสงสว่างทาง ทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแสงสว่างทาง ทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแสงสว่างทาง ทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 มาตรฐานของแสง ทางทันตกรรม 2 1. ไม่มีความร้อนและ รังสี Infra-red 2. ความเข้มของแสง 13,000 - 25,000 Lux 3. ระยะโฟกัส ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 4. อุณหภูมิของแสง (Color temperature) ควรมากกว่า 4,000 0 K (Kalvin)

3 3

4 4

5 5 ขดลวดทังสะเตน แก็ส ฮาโลเจน แก้วคริสตอล หลอดไฟแบบ Halogen-Tungsten Bulb

6 6 หลอดไฟของยูนิตทำฟัน

7 7 ขนาดของหลอดไฟ - 12V 55W - 12V 50W - 24V 60W - 24V 150W ( ตามที่ผู้ผลิตออกแบบ )

8 8

9 9

10 10 จุดโฟกัส

11 11 75% L max 75% ของ L max (50-75)% ของ L max Illumination Pattern [ISO 9680:1993(E)] < 1200 lux 60 mm. 50 mm.

12 12 มาตรฐานแสงสว่างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 1. งานที่ใช้ความละเอียดปานกลางต้อง >200 lux 2. งานที่ใช้ความละเอียดสูงกว่าข้อ 1 ต้อง >300 lux 3. งานที่ต้องใช้ความละเอียดมากและใช้เวลาทำงาน ต้อง >1,000 lux ต้อง >1,000 lux

13 13

14 การทำสะอาด ด้านหน้าของโคมไฟ 14 1. ที่กระจก Reflector - ใช้ผ้าก็อส ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกออก จากนั้นใช้ผ้าก็อสสะอาดเช็ดให้แห้ง - ใช้ผ้าก็อส ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดคราบสกปรกออก จากนั้นใช้ผ้าก็อสสะอาดเช็ดให้แห้ง 2. ที่แผ่นพลาสติกใส - ถอดออกมาล้างน้ำ โดยใช้นิ้วลูบเช็ดคราบสกปรกออก และทำให้แห้งด้วยการเป่าลมจาก Triple Syringe - ถอดออกมาล้างน้ำ โดยใช้นิ้วลูบเช็ดคราบสกปรกออก และทำให้แห้งด้วยการเป่าลมจาก Triple Syringe

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 ตัวอย่างการ เลือกใช้โคมไฟ 24

25 การ บำรุงรักษ า 25 1. ด้านหลัง Reflector 1.1. ห้ามขัดหรือถู 1.1. ห้ามขัดหรือถู 1.2. ห้ามไม่ให้สัมผัสกับ ละอองน้ำหรือ 1.2. ห้ามไม่ให้สัมผัสกับ ละอองน้ำหรือ ละอองน้ำมัน ละอองน้ำมัน 2. เปลี่ยนหลอดไฟ เมื่อครบอายุ ใช้งาน

26 การบำรุงรักษา ( ต่อ ) 26 3. ใช้หลอดไฟที่มี Q.C. เท่านั้น 4. กรณีที่ปรับความเข้มแสงได้หลายระดับ - ใช้ความเข้มแสงระดับต่ำสุดก่อน - ใช้ความเข้มแสงระดับต่ำสุดก่อน 5. ห้ามใช้มือจับหลอดไฟเด็ดขาด

27 27


ดาวน์โหลด ppt ระบบแสงสว่างทาง ทันตกรรม 1 โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณ โนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google