งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
ยา-สารเคมี ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

2 วิธีการใช้ยา-สารเคมี
5 วิธี ~ จุ่ม-ไหลผ่าน- แช่-ฉีด-ผสมอาหาร 1) จุ่ม (Dip) สารเข้มข้นสูง-ใช้เวลาสั้น (นาที) ปลาน้อยตัว… อาจตาย 2) ไหลผ่าน (Flush) บ่อ-อ่างเล็ก; ใช้น้ำพอควร ใช้เวลาเป็นชั่วโมง…อาจเป็นพิษ-ตาย

3 3) แช่ (Bath) บ่อ-อ่างใหญ่ ความเข้มข้นต่ำ-ปลอดภัย 4) ผสมอาหาร (Oral) ใช้เวลารักษา; ยาที่ปลาได้รับ ค่าใช้จ่ายสูง; ประสิทธิภาพ 5) ฉีด (injection) ค่าใช้จ่ายสูง; เฉพาะทำวัคซีน ประสิทธิภาพ-ข้อมูล

4 * การคำนวณ- ตวง-วัด 1 cc = 1g = 1 ml 1 L = 1000 ml
1000 L = 1000 kg = 1 ton = 1 m3 (คิว) ppm = mg/L = g/1000L (ppm* = Parts per million) 1 % = 10 g/ L = 10 4 =10,000 ppm**

5 * การคำนวณ- ตวง-วัด 1 ไร่ = 400 ตรว. = 4 งาน = 1600 ตรม.
1 ไร่ = 400 ตรว. = 4 งาน = 1600 ตรม. 1 Hectre = 2.47 Acre = 10,000 m2 ปริมาตร = กว้าง x ยาว x ลึก

6 วา = 2 เมตร 1 ไร่ = 400 ตารางวา = 40 เมตร X 40 เมตร

7 ชนิดยา-สารเคมีที่มักใช้
คลอแรมเฟนิคอล แอมพิซิลลิน อะมอกซีซิลลิน ซัลฟา นอร์ฟลอกซาซิน เอนโรฟลอกซาซิน ฟูราโซลิโดน อีริโทรมัยซิน มีเบนดาโซล ยาเหลือง (Acriflavin) ปูนขาว (Ca (OH) 2) เกลือ (NaCl) จุนสี (CuSO4) ดิพทีเร็กซ์ ฟอร์มาลิน มาลาไคท์กรีน ด่างทับทิม (KMnO4)

8 ชนิดยา-สารเคมีที่มักใช้
ยาเหลือง (Acriflavin) ผงสีเหลือง ละลายน้ำ ขนส่ง 1-3 ppm ป้องกัน ~ 10 ppm, 2-12 hrs

9 ปูนขาว (Calcium hydroxide ) Hydrated lime, Lime water
ผงสียาว, ละลายน้ำได้ pH Alkalinity Plankton kg/ไร่ คลอรีน ฆ่าจุลชีพ 6-10 ppm, 30 min อาจใช้สูงถึง 20 ppm

10 ดิพทีเร็กซ์ ผงสีขาว, ละลายน้ำได้ pH … พิษ # ปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ
จุนสี ฆ่าโปรโตซัว-สาหร่าย ความกระด้าง … พิษ ppm โปรโตซัว/ 3-4 ppm สาหร่าย ดิพทีเร็กซ์ ผงสีขาว, ละลายน้ำได้ pH … พิษ # ปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ ปลอดภัย 0.25 ppm

11 # Protozoa, Nematode, Fungi ไข่ @ 1500-2000 ppm, 15 min
ฟอร์มาลิน Drop O2 # Protozoa, Nematode, Fungi ppm, 15 min ไหลผ่าน ppm, 1 hr แช่ยาว ppm มาลาไคท์กรีน ก่อมะเร็ง พิษต่อเด็ก-ภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยต่ำ (# Fungi, Ich.) 5 ppm, 15 min แช่ยาว ppm

12 เกลือ (NaCl) ด่างทับทิม (KMnO4) ความปลอดภัยต่ำ # Protozoa, Nematode,
Fungi, Bacteria แช่ 2-4 ppm 2-4 นาที เกลือ (NaCl) ขนส่ง % NH3, NO2- kg / Rai เห็บปลา 3 %, โปรโตซัว %

13 อัลดีไฮน์-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ไอโอดีน ความปลอดภัยสูงต่อกุ้ง ไข่ปลากุ้ง 100 ppm ฆ่าเชื้อในน้ำ 2-3 ppm อัลดีไฮน์-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1-2 ppm ฆ่าแบคทีเรีย โปรโตซัว

14 เบนซาโคเนียมคลอไรด์ ซาโปนิน กากชา...ฆ่าปลา แช่ 25-100 ppm
0.6-1 ppm, 8 ppm ฆ่า Vibrio 40 ppm 12 hr. ฆ่า Aeromonads ขนาดสูง ... ฆ่าแพลงค์ตอน-ลูกกุ้ง

15 ยาต้านจุลชีพ ทดสอบความไวต่อยา การเลือกใช้ ฤทธิ์กว้าง ลักษณะการใช้
การกระจาย-ขับออก พิษ-ตกค้าง ราคา-คุ้ม

16 ยาต้านจุลชีพ คลอแรมเฟนิคอล แอมพิซิลลิน อะมอกซีซิลลิน ซัลฟา
นอร์ฟลอกซาซิน เอนโรฟลอกซาซิน ฟูราโซลิโดน อีริโทรมัยซิน

17 ยาซึม-ยาสลบ ยาที่ใช้ MS-222 Quinaldine 2-Phenoxyethanol Clove oil etc.
ละลายน้ำดี-ผลข้างเคียงน้อย การเลือกใช้ ฤทธิ์กว้าง ลักษณะการใช้ การกระจาย-ขับออก พิษ-ตกค้าง ราคา-คุ้ม ยาที่ใช้ MS-222 Quinaldine 2-Phenoxyethanol Clove oil etc.


ดาวน์โหลด ppt ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google