งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยา - สารเคมี ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล. วิธีการใช้ยา - สารเคมี 5 วิธี ~ จุ่ม - ไหลผ่าน - แช่ - ฉีด - ผสมอาหาร 1) จุ่ม (Dip) สารเข้มข้นสูง - ใช้เวลาสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยา - สารเคมี ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล. วิธีการใช้ยา - สารเคมี 5 วิธี ~ จุ่ม - ไหลผ่าน - แช่ - ฉีด - ผสมอาหาร 1) จุ่ม (Dip) สารเข้มข้นสูง - ใช้เวลาสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยา - สารเคมี ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

2 วิธีการใช้ยา - สารเคมี 5 วิธี ~ จุ่ม - ไหลผ่าน - แช่ - ฉีด - ผสมอาหาร 1) จุ่ม (Dip) สารเข้มข้นสูง - ใช้เวลาสั้น ( นาที ) ปลาน้อยตัว … อาจตาย 2) ไหลผ่าน (Flush) บ่อ - อ่างเล็ก ; ใช้น้ำพอควร ใช้เวลาเป็นชั่วโมง … อาจเป็นพิษ - ตาย

3 3) แช่ (Bath) บ่อ - อ่างใหญ่ ความเข้มข้นต่ำ - ปลอดภัย 4) ผสมอาหาร (Oral) ใช้เวลารักษา ; ยาที่ปลาได้รับ ค่าใช้จ่ายสูง ; ประสิทธิภาพ 5) ฉีด (injection) ค่าใช้จ่ายสูง ; เฉพาะทำวัคซีน ประสิทธิภาพ - ข้อมูล

4 * การคำนวณ - ตวง - วัด 1 cc = 1g = 1 ml 1 L = 1000 ml 1000 L = 1000 kg = 1 ton = 1 m 3 ( คิว ) ppm = mg/L = g/1000L (ppm* = Parts per million) 1 % = 10 g/ L = 10 4 = 10,000 ppm**

5 1 ไร่ = 400 ตรว. = 4 งาน = 1600 ตรม. 1 Hectre = 2.47 Acre = 10,000 m 2 * การคำนวณ - ตวง - วัด ปริมาตร = กว้าง x ยาว x ลึก

6 วา = 2 เมตร 1 ไร่ = 400 ตารางวา = 40 เมตร X 40 เมตร 1 ไร่ = 1, 600 ตารางเมตร 40 เมตร

7 ชนิดยา - สารเคมีที่มัก ใช้ ยาเหลือง (Acriflavin) ปูนขาว (Ca (OH) 2 ) เกลือ (NaCl) จุนสี (CuSO 4 ) ดิพทีเร็กซ์ ฟอร์มาลิน มาลาไคท์กรีน ด่างทับทิม (KMnO 4 ) คลอแรมเฟนิคอล แอมพิซิลลิน อะมอกซีซิลลิน ซัลฟา นอร์ฟลอกซาซิน เอนโรฟลอกซาซิน ฟูราโซลิโดน อีริโทรมัยซิน มีเบนดาโซล

8 ยาเหลือง (Acriflavin) ผงสีเหลือง ละลาย น้ำ ขนส่ง 1-3 ppm ป้องกัน ~ 10 ppm, 2-12 hrs ชนิดยา - สารเคมีที่มักใช้

9 ปูนขาว (Calcium hydroxide ) Hydrated lime, Lime water ผงสียาว, ละลายน้ำ ได้ pH Alkalinity Plankton 60-100 kg/ ไร่ คลอรีน ฆ่าจุลชีพ 6-10 ppm, 30 min อาจใช้สูงถึง 20 ppm

10 จุนสี ฆ่าโปรโตซัว - สาหร่าย ความกระด้าง … พิษ  0.0001 ppm โปรโตซัว / 3- 4 ppm สาหร่าย ดิพทีเร็กซ์ ผงสีขาว, ละลายน้ำได้ pH … พิษ # ปลิงใส เห็บปลา หนอนสมอ ปลอดภัย 0.25 ppm

11 ฟอร์มาลิน Drop O 2 # Protozoa, Nematode, Fungi ไข่ @ 1500-2000 ppm, 15 min ไหลผ่าน 125-250 ppm, 1 hr แช่ยาว 15-40 ppm มาลาไคท์กรีน ก่อมะเร็ง พิษต่อเด็ก - ภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยต่ำ (# Fungi, Ich.) รา @ 5 ppm, 15 min แช่ยาว 0.1-0.25 ppm

12 ด่างทับทิม (KMnO 4 ) ความปลอดภัย ต่ำ # Protozoa, Nematode, Fungi, Bacteria แช่ 2-4 ppm 2-4 นาที เกลือ (NaCl) ขนส่ง 0.1-0.2 % NH 3, NO 2 - Px @ 200-300 kg / Rai เห็บปลา 3 %, โปรโต ซัว 0.1-0.5 %

13 ไอโอดีน ความปลอดภัย สูงต่อกุ้ง ไข่ปลากุ้ง 100 ppm ฆ่าเชื้อในน้ำ 2- 3 ppm อัลดีไฮน์ - ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 1-2 ppm ฆ่าแบคทีเรีย โปรโต ซัว

14 ซาโปนิน กากชา... ฆ่า ปลา แช่ 25-100 ppm เบนซาโคเนียมคลอ ไรด์ 0.6-1 ppm, 8 ppm ฆ่า Vibrio 40 ppm 12 hr. ฆ่า Aeromonads ขนาดสูง... ฆ่า แพลงค์ตอน - ลูกกุ้ง

15 ทดสอบความไวต่อยา การเลือกใช้ ฤทธิ์กว้าง ลักษณะการใช้ การกระจาย - ขับออก พิษ - ตกค้าง ราคา - คุ้ม ยาต้านจุลชีพ

16 คลอแรมเฟนิคอล แอมพิซิลลิน อะมอกซีซิลลิน ซัลฟา นอร์ฟลอกซาซิน เอนโรฟลอกซาซิน ฟูราโซลิโดน อีริโทรมัยซิน

17 ละลายน้ำดี - ผลข้างเคียง น้อย การเลือกใช้ ฤทธิ์กว้าง ลักษณะการใช้ การกระจาย - ขับออก พิษ - ตกค้าง ราคา - คุ้ม ยาซึม - ยาสลบ ยาที่ใช้ MS-222 Quinaldine 2- Phenoxyetha nol Clove oil etc.


ดาวน์โหลด ppt ยา - สารเคมี ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล. วิธีการใช้ยา - สารเคมี 5 วิธี ~ จุ่ม - ไหลผ่าน - แช่ - ฉีด - ผสมอาหาร 1) จุ่ม (Dip) สารเข้มข้นสูง - ใช้เวลาสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google