งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่ เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) จำนวน 9 คณะ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 18 คณะ รวมโครงการตรวจทั้งหมดทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่ เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) จำนวน 9 คณะ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 18 คณะ รวมโครงการตรวจทั้งหมดทั่วประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คณะตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่ เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) จำนวน 9 คณะ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 18 คณะ รวมโครงการตรวจทั้งหมดทั่วประเทศ 530 โครงการ

4 คณะติดตามส่วนกลาง คณะที่ 1-9 ตรวจแล้ว 76 % กราฟแสดงผลการตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2555 คณะที่ หมายถึง ตรวจแล้ว หมายถึง ยังไม่ตรวจ หมายเหตุ: เทียบสัดส่วนกับจำนวนโครงการที่เป็นเป้าหมาย 58%

5 คณะติดตามส่วนภูมิภาค คณะที่ 1-18 ตรวจแล้ว 82 % กราฟแสดงผลการตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู หมายถึง ตรวจแล้ว หมายถึง ยังไม่ตรวจ คณะที่ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2555 หมายเหตุ: เทียบสัดส่วนกับจำนวนโครงการที่เป็นเป้าหมาย

6

7 คณะที่ 1 ตรวจติดตามจำนวน 11 โครงการในพื้นที่ สทช.11 (สุราษฏร์ธานี) ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ นศ.4044 แยก ทล.4142 – บ.แพง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สทช. ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) นศ.4089 แยก ทล.013 – บ.ใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพืนที่ นศ.4014 แยก ทล.4105 – บ.สำโรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นศ.4014 แยก ทล.4105 – บ.สำโรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

8 คณะที่ 3 ตรวจติดตามจำนวน 15 โครงการในพื้นที่ สทช.5 (นครราชสีมา) และ สทช.7 (อุบลราชธานี) ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ตรวจเยี่ยม ในพื้ นที่ สทช. 5 (นครราชสีมา) และ 7 (อุบลราชานี)

9 คณะที่ 5 ตรวจติดตามจำนวน 11 โครงการในพื้นที่ สทช.9 (อุตรดิตถ์) ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สทช. ที่ 9 (อุตรดิตถ์) ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม

10 คณะที่ 7 ตรวจติดตามจำนวน 14 โครงการในพื้นที่ สทช.8 (นครสวรรค์) ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ พจ.4037 แยก ทล.1067 – บ.ท้ายน้ำ อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร พจ.4053 แยก ทล.1304 – บ.ป่าแดด อ.เมือง จ.พิจิตร พจ.3027 แยก ทล.115 – บ.บึงบัว อ.สามง่าม,วชิรบารมี จ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร บ้านโนนป่าแดง – บ้านห้วยห้าง อ.ชิรบารมี จ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร

11 คณะที่ 8 ตรวจติดตามจำนวน 16 โครงการในพื้นที่ สทช.1 (ปทุมธานี) และ สทช.16 (กาฬสินธุ์) ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ณ สทช. ที่ 1 (ปทุมธานี) ปท.3005 แยก 305 – บ.คลองแปด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นบ.3015 แยก 3315 – บ.คลองหนึ่ง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นบ.5005 ปรัชาอุทิศ – วัดหลังบาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ปท.3005 แยก 305 – บ.คลองแปด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นบ.5005 ปรัชาอุทิศ – วัดหลังบาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

12 รวมภาพคณะตรวจติดตามฯ คณะส่วนภูมิภาค

13 คณะที่ 11 สทช.11 (สุราษฏร์ธานี) ตรวจติดตามจำนวน 13 โครงการ ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ ชพ.4008 แยก ทล.4001 – บ.โพธิ์แบะ อ.เมือง จ.ชุมพร นศ.4044 แยก ทล.4142 – บ.แพง อ.นขอม จ.นครศรีธรรมราช นศ.4044 แยก ทล.4142 – บ.แพง อ.นขอม จ.นครศรีธรรมราช นศ.4044 แยก ทล.4142 – บ.แพง อ.นขอม จ.นครศรีธรรมราช ชพ.2010 แยก ทล.41 – บ.คลองชุม อ.เมือง,ฉวี จ.ชุมพร นศ.4089 แยก ทล.4013 – บ.ใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

14 คณะที่ 15 สทช.15 ( อุดรธานี ) ตรวจติดตามจำนวน 21 โครงการ ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม

15 คณะที่ 16 สทช.16 (กาฬสินธุ์) ตรวจติดตามจำนวน 10 โครงการ ผลการตรวจ : ถูกต้องครบถ้วนทุกโครงการ มห.4012 แยก ทล.2287 – บ.สานแว้ อ.เมือง,ดงหลวง จ.มุกดาหาร สน.4063 แยก ทล.2094 – บ.นาน้อย อ.นาหว้า จ.สกลนคร กส.4059 แยก ทล.2152 – บ.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ มอบนโยบายและตรวจสอบเอสาร ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม

16 จบการนำเสนอ

17 การตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู ฯ (ส่วนกลาง) แผน ผล

18 การตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู ฯ (ส่วนกลาง) แผน ผล

19 การตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู ฯ (ส่วนภูมิภาค) ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค. 2555 แผน ผล

20 การตรวจติดตามโครงการฟื้นฟู ฯ (ส่วนภูมิภาค) แผน ผล


ดาวน์โหลด ppt คณะตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่ เสียหายอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ส่วนกลาง) จำนวน 9 คณะ (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 18 คณะ รวมโครงการตรวจทั้งหมดทั่วประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google