งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกม 4 ตัวเลือก โดย น. ส. วาสนา ฟักประไพ st art 1. อวัยวะที่ใช้ในการฟังคือ ก ข ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกม 4 ตัวเลือก โดย น. ส. วาสนา ฟักประไพ st art 1. อวัยวะที่ใช้ในการฟังคือ ก ข ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เกม 4 ตัวเลือก โดย น. ส. วาสนา ฟักประไพ st art

3 1. อวัยวะที่ใช้ในการฟังคือ ก ข ค

4 ถูกต้องเก่งมากค่ะ..

5 ผิดค่ะ ลองใหม่อีก ครั้ง

6 2. เราใช้อวัยวะใดในการ รับกลิ่น ก ข ค

7 ถูกต้องเก่งมากค่ะ..

8 ผิดค่ะ ลองใหม่อีก ครั้ง

9 3. ถ้านักเรียนต้องเดินไปโรงเรียน นักเรียน จะต้องใช้อวัยวะใดมากที่สุด ก ข ค หู ขาและเท้า แขนและมือ

10 ถูกต้องเก่งมากค่ะ..

11 ผิดค่ะ ลองใหม่อีก ครั้ง

12 4. นักเรียนช่วยคุณแม่หิ้วตระกร้าโดยใช้ อวัยวะใด ก ข ค ฟัน ขาและเท้า แขนและมือ

13 ถูกต้องเก่งมากค่ะ..

14 ผิดค่ะ ลองใหม่อีก ครั้ง

15 5. ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เราควรทำ อย่างไร ก ข ค ล้างมือให้สะอาด แปรงฟันให้สะอาด สระผมและอาบน้ำให้ สะอาด

16 ถูกต้องเก่งมากค่ะ..

17 ผิดค่ะ ลองใหม่อีก ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt เกม 4 ตัวเลือก โดย น. ส. วาสนา ฟักประไพ st art 1. อวัยวะที่ใช้ในการฟังคือ ก ข ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google