งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นทางคณิตศาสตร์. Search Engine คืออะไร เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยการกรอก ข้อมูลที่ ต้องการค้นหา หรือ Keyword ( คีย์ เวิร์ด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นทางคณิตศาสตร์. Search Engine คืออะไร เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยการกรอก ข้อมูลที่ ต้องการค้นหา หรือ Keyword ( คีย์ เวิร์ด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์

2 Search Engine คืออะไร เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยการกรอก ข้อมูลที่ ต้องการค้นหา หรือ Keyword ( คีย์ เวิร์ด ) เข้าไปที่ช่อง Search Box แล้วกด ค้นหา (search) งานโดย ลักษณะการแสดงผลของ Search Engine นั้นจะทำการแสดงผลแบบ เรียงอันดับ Search Results ผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

3 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล แบบติดจรวด

4 Google คืออะไร เว็บไซต์ Google (www.Google.co.th) เป็นเว็บไซต์ที่ ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ต โดยค้นหาข้อมูลจาก ข้อความ หรือตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไป แล้วทำการค้นหาข้อมูล รูปภาพ หรือ เว็บเพจที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงผล เว็บไซต์ Google ได้รับความนิยม อย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการค้นหาข้อมูลGoogle (www.Google.co.th)

5 เว็บไซต์ Google แบ่งหมวดหมู่ของการค้นหา ออกเป็น 4 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังนี้คือ เว็บ (Web)เว็บ (Web) เป็นการค้นหาข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการแสดงผลจะแสดงเว็บไซต์ที่มีคำที่เป็น Keyword อยู่ภายเว็บไซต์นั้น รูปภาพ (Images)รูปภาพ (Images) เป็นการค้นหารูปภาพจากการแปลคำ Keyword กลุ่มข่าว (News)กลุ่มข่าว (News) เป็นการค้นหาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในข่าว ซึ่งมีการระบุชื่อผู้เขียนข่าว, หัวข้อข่าว, วันที่และเวลาที่โพสต์ข่าว สารบบเว็บ (Web Directory)สารบบเว็บ (Web Directory) Google มีการจัดประเภทของเว็บไซต์ออกเป็น หมวดหมู่ ซึ่งเราสามารถค้นหาเว็บในเรื่องที่ต้องการตามหมวดหมู่ ที่มีอยู่แล้วได้เลย

6 เว็บ (Web) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Web

7 รูปภาพ (Images) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ

8 กลุ่มข่าว (News) ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในข่าว

9

10 สารบนเว็บ (Web Directory) ค้นหาข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่

11 เทคนิคการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูล Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ เช่น ค้นหา moon back to nature Google จะค้นหาแบบ moon AND back AND to AND nature ( พูดง่ายๆคือค้นหา แบบแยกคำ )Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ เช่น ค้นหา moon back to nature Google จะค้นหาแบบ moon AND back AND to AND nature ( พูดง่ายๆคือค้นหา แบบแยกคำ )Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ Google จะใช้ and ( และ ) อยู่ในประโยค เสมอ การใช้ OR ( หรือ ) คือการให้ Google หา ข้อมูลมากขึ้นจาก คำ A และ คำ B ( พูด ง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน ) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris การใช้ OR ( หรือ ) คือการให้ Google หา ข้อมูลมากขึ้นจาก คำ A และ คำ B ( พูด ง่ายๆ คือนำผลที่ได้ มารวมกันรวมกัน ) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญ่ระหว่างคำที่ ต้องการ เช่น vacation london OR paris คือหาทั้งใน London และ Paris การใช้ OR ( หรือ ) การใช้ OR ( หรือ )

12 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด Google จะละคำทั่วๆไป ( เช่น the, to, of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำให้ค้นหาช้าลง แต่ถ้าคำพวกนั้นสามารถช่วยให้หาข้อมูลง่าย ขึ้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย + ช่วยโดยนำไปอยู่ หน้าคำนั้น ( ต้องเว้นวรรคก่อนด้วย ) เช่น back +to nature หรือ final fantasy +IV Google สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้ เครื่องหมาย - ช่วยโดยการนำไปอยู่คำที่จะ ตัด เช่น คำว่า bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มี ความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass -music หมายความว่า bass ที่ไม่มีคำ ว่า music นอกจากนี้มันยังสามารถตัดอย่าง อื่นได้อีก เช่น "front mission 3" - filetype:pdf หมายความว่า เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แต่ไม่แสดงไฟล์ PDFGoogle สามารถตัดคำพ้องรูปได้โดยใช้ เครื่องหมาย -

13 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหาทั้ง กลุ่มคำ ) ให้ใช้เครื่องหมาย " " เช่น "Breath of fire IV" การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการค้นหาทั้ง กลุ่มคำ ) Google สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะ เจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำที่คุณต้องการ เจาะจง site: ชื่อ URL เช่น ถ้าคุณต้องการ หาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission) มหาวิทยาลัย Stanford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.eduGoogle สามารถค้นหาเว็บที่จำเพาะ เจาะจงได้

14 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด Google สามารถเก็บ Cached ของเวปที่จะ เข้าชมไว้ได้ ( โดยคลิ้กที่ Cached หรือ ถูก เก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย ) ประโยชน์ ของมันคือช่วยให้เราสามารถเข้าเว็ป บางเว็ปที่อาจโดนลบไปแล้ว โดย ข้อมูลที่ ได้เป็นข้อมูลก่อนถูกลบ ( ใหม่สุดที่มันจะมี ได้ ) Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน ( โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่ คล้ายกัน ใน Google ภาษาไทย ) โดยจะ ค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้เรา

15 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่ เชื่อมไปยังเวปนั้นได้ วิธีใช้ link: ชื่อ URL เช่น link:www.google.com และคุณไม่ สามารถใช้ความสามารถนี้ร่วมกับการหา แบบอื่นๆ ได้ Google สามารถค้นหาแผนที่การเดินทาง โดยใช้เมนูแผนที่Google สามารถค้นหาแผนที่การเดินทาง จากนั้นก็พิมพ์สถานที่เราต้องการหา ค้นหา

16 วิธีการใช้งาน Google ค้นหาข้อมูลแบบติดจรวด ถ้าคุณมีเวลาน้อย ( และคิดว่าโชคดี ) Google มีบริการการค้นหาด่วน ( ชื่อบริการ I'm Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำ เว็บที่อยู่ลำดับแรกของการค้นหา ส่งให้คุณ เลย (link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ ) เช่น คุณ ต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย Stanford อย่างด่วนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I'm Feeling Lucky หรือ ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย Google สามารถกันขอบเขตการค้นหาให้ เล็กลงด้วยการใช้ Advanced Search หรือ การค้นหา แบบละเอียดใน Google ภาษาไทย

17 การค้นหาแบบละเอียด

18 ความสามารถอื่นๆ ของ Google Google สามารถแปลเว็ปภาษา Italian, French, Spanish, German, และ Portuguese เป็น ภาษาอังกฤษได้ ( โดย คลิ้กที่คำว่า "Translate this page" ด้านข้างชื่อเวป )Google สามารถแปลเว็ปภาษา Google สามารถในการคำนวณและการ เปลี่ยนหน่วย เช่น หากต้องการให้คำนวณ ใช้คำสั่ง 3+5= และถ้าหากต้องการ เปลี่ยนหน่วยใช้คำสั่ง 130 miles to kilometer เป็นต้นGoogle สามารถในการคำนวณการ เปลี่ยนหน่วย

19 การค้นหาแบบทั้งวลี ( คือการ ค้นหาทั้งกลุ่มคำ )

20 การใช้คำสั่งตัดคำที่ไม่ ต้องการ

21 การใช้คำสั่ง OR ในการ ค้นหาข้อมูล

22 การใช้คำสั่ง AND ในการ ค้นหาข้อมูล

23 การค้นหาเว็บที่จำเพาะ เจาะจง

24 การคำนวณโดยใช้ google

25 การเปลี่ยนหน่วยการวัด โดยใช้ google

26 การแปลภาษาโดยใช้ google

27 การหาแผนที่โดยใช้ google


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นทางคณิตศาสตร์. Search Engine คืออะไร เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยการกรอก ข้อมูลที่ ต้องการค้นหา หรือ Keyword ( คีย์ เวิร์ด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google