งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sukunya munjit..detudom.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล กลางระดับ Intel Pentium 800 MHz หรือ สูงกว่า  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือสูง กว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sukunya munjit..detudom.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล กลางระดับ Intel Pentium 800 MHz หรือ สูงกว่า  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือสูง กว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sukunya munjit..detudom

2  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล กลางระดับ Intel Pentium 800 MHz หรือ สูงกว่า  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือสูง กว่า  หน่วยความจำ (RAM) อย่างต่ำ 256 MB ( แนะนำให้ใช้ 1 GB)  เนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 710 MB จอภาพสีที่ความละเอียด 1024 x 768 pixels

3  พื้นที่นอกสเตจที่เรียกว่า Pasteboard เป็นส่วนที่เราใช้เป็นที่พักชั่วคราวใน การวางออบเจ็กต์ที่เราไม่ต้องการให้ แสดงบนสเตจ เมื่อเราทดสอบผลงาน ในเวอร์ชั่นเก่าจะแสดงให้เห็นทั้งหมด แต่งานที่สร้างจาก flash 8 ได้ปิด การแสดงผลตรงนี้ไป เพื่อให้เห็นเฉพาะ ส่วนงานจริงบนสเตจเท่านั้น

4 รูปแบบเดิม ภาพวาดแบบปกติที่นำมาซ้อนกัน หลังจาก แยกภาพออกจากนั้น ภาพที่ถูกซ้อนทับจะหายไป รูปแบบใหม่ใน Flash 8 ภาพวาดที่เป็นออบเจ็กต์ที่นำมาซ้อน กัน หลังจากแยกภาพออกจะไม่มีส่วนใดของ ภาพที่หายไป

5

6

7  Flash Document ไฟล์รูปแบบปกติ ที่ใช้สร้างงาน แอนนิเมชันทั่วไป  Flash Slide Presentation ไฟล์งานที่เหมาะกับการ สร้างงานนำเสนอ  Flash Form Application ใช้สร้างฟอร์มสำหรับทำ เป็นโปรแกรมใช้งานทั่วไป  ActionScript File เป็นหน้าต่างที่ไว้เขียนสคริปต์ เพียงอย่างเดียว  ActionScript Communication File เขียนไฟล์เพื่อ ติดต่อกับเชิร์ฟเวอร์  Flash JavaScript File เหมาะสำหรับงานเขียน สคริปต์ที่ทำงานร่วมกับ JavaScript หรือ API  Flash Project เป็นการรวมกลุ่มงานที่สร้างทั้งหมด ให้ออกมาเป็น Project ไฟล์

8 *.fla คือไฟล์ที่เกิดจากการบันทึก ชิ้นงานใน Flash ซึ่งสามารถแก้ไขชิ้นงานได้ *.swf คือไฟล์สำหรับการนำไปเผยแพร่ หมายเหตุ : เมื่อมีการ Publish เพื่อ เผยแพร่งานทางเว็บ จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล *.html เพิ่ม ขึ้นมาด้วย เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว ผ่านเว็บ

9  เลือกเมนู File  เลือกคำสั่ง Publish หรือกดปุ่ม Shift + F12

10  Title : ชื่อของชิ้นงาน  Description : รายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงาน  Dimensions : กำหนดขนาดของสเตจโดยระบุค่า ความกว้างและความสูง  Match : กำหนดขนาดของสเตจ โดย ◦ Printer ให้สเตจเท่ากับพื้นที่ใหญ่ที่สุดที่ สามารถพิมพ์ได้ ◦ Contents ให้พื้นที่การทำงานโดยรอบสเตจมี ขนาดเท่ากัน ◦ Default ปรับสเตจให้มีค่ามาตรฐานคือ 550*400 พิกเซล  Background color : กำหนดสีพื้น  Frame Rate กำหนดอัตราเร็วใน การแสดงภาพเคลื่อนไหว ( มาตรฐานที่ใช้ 12 fps)  Ruler Units เลือกหน่วยวัดของไม้บรรทัด

11  Bitmap เป็นภาพที่เกิดจากเม็ดสีหรือจุดสี (pixel) มาเรียงกันเป็นภาพ ภาพประเภทนี้สามารถแสดง รายละเอียดได้ใกล้เคียงภาพจริง เช่น ภาพถ่ายที่มี ความละเอียดสูง แต่ภาพเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่ และ เมื่อนำมาขยายจะทำให้ได้ภาพที่ไม่ชัด  Vector ภาพนี้จะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์มา ช่วยในการสร้างเส้นและลวดลายต่างๆ เหมาะสำหรับ ภาพกราฟิกที่มีสีค่อนข้างต่อเนื่อง แต่สามารถ ปรับแต่งขนาดได้โดยมีมีผลต่อความละเอียดของ ภาพ

12  เปิดโปรแกรม สร้างไฟล์ชิ้นแรก  เลือก Flash Document  สร้างวัตถุง่ายๆ เช่น เลือกปุ่มการทำงานแบบ สำเร็จรูปที่เครื่องเตรียมไว้ โดยไปที่ Window > Common Libraries > Buttons แล้วเลือกปุ่ม ตามต้องการ  นำวัตถุมาสร้างภาพเคลื่อนไหว  บันทึกการใช้งาน  แปลงไฟล์ชิ้นงานสำหรับเผยแพร่

13 1. การวาดเส้นตรงให้เราเลือกเครื่องมือ Line Tool หรือกดคีย์บอร์ด ตัว N 2. ลองลากเส้นต่อกันดังรูป 3. กรณีที่เส้น สองเส้นไม่ต่อกันดังรูปที่ ผ่านมา ให้เราเลือกที่เครื่องมือ Snap to Object 4. ลองวาดเส้นใหม่อีกครั้ง เส้นที่วาด ใกล้กันจะต่อติดกันพอดี 5. เมื่อได้เส้นมาแล้ว เราสามารถ ปรับแต่งเส้นได้ โดยให้เราเลือก เครื่องมือ Selection tool ก่อน หรือ กดคีย์บอร์ดตัว V ดังภาพ

14 FrameTimeline

15  Frame เป็นส่วนประกอบของ Timeline ประกอบด้วย Frame ที่ต่อเนื่องกันหลาย ๆ Frame เมื่อมีการแสดง ภาพเคลื่อนไหวโปรแกรมจะนำวัตถุ (Instance) ที่อยู่บน เวที (Stage) มาแสดงผลทีละ Frame ในส่วนของ ความเร็วในการแสดงผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการ กำหนดคุณสมบัติ Movie Properties ที่ Frame Rate มีหน่วยเป็น Frame per Second (fps) ปกติจะใช้อยู่ที่ 12 fps

16 1. ในกรณีที่ยังไม่มีการกำหนดใช้ งาน Frame บน Timeline จะ ปรากฏช่องของแต่ละ Frame อย่างชัดเจน Playhead จะไม่ เคลื่อนที่ 2. การกำหนดใช้งาน Frame บน Timeline จะปรากฏเป็นแถบสี ขาวเท่ากับจำนวน Frame ที่ กำหนด Playhead จะเคลื่อนที่ จนถึง Frame สุดท้าย 3. Keyframe มีสัญลักษณ์เป็นจุดสี ดำอยู่กลาง Frame เป็นตำแหน่ง ที่มีวัตถุบนพื้นที่ทำงานหรือมีการ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว ต่อเนื่องไปจน ถึง Frame สุดท้ายของ Keyframe นั้น มี สัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ภายใน Frame

17  Action frame มี สัญลักษณ์เป็นรูป a อยู่กลาง Frame เป็น ตำแหน่งที่มีคำสั่ง Action ประกอบอยู่ภายใน Frame นั้น  Motion-tweened keyframes มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรสี ดำ อยู่ระหว่างจุด 2 จุด บนพื้น สีฟ้าอ่อน  Shape-tweened keyframes มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรสี ดำ อยู่ระหว่างจุด 2 จุด บนพื้น สีเขียวอ่อน


ดาวน์โหลด ppt Sukunya munjit..detudom.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล กลางระดับ Intel Pentium 800 MHz หรือ สูงกว่า  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือสูง กว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google