งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยง อันตรายจาก สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช. พฤติกรรมการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยง อันตรายจาก สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช. พฤติกรรมการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยง อันตรายจาก สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช

2 พฤติกรรมการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย พฤติกรรมที่เป็นช่องทางการให้ สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย พฤติกรรมที่เป็นช่องทางการให้ สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย สารเคมีเข้าสู่ร่างกายส่วนใด ง่ายและมากที่สุด สารเคมีเข้าสู่ร่างกายส่วนใด ง่ายและมากที่สุด ขั้นตอนใดในการฉีดพ่นที่ ร่างกายสัมผัสสารเคมีมากที่สุด ขั้นตอนใดในการฉีดพ่นที่ ร่างกายสัมผัสสารเคมีมากที่สุด

3 คิดว่าน่าจะ ปลอดภัยมั้ย ?

4

5 ป้องกันตัวเองดีหรือ ยัง ?

6 ผลกระทบ ต่อสุขภาพ จากสารเคมี ฯ

7 แสบ จมูก (1) ตาพร่ามัว (2) ผื่นคันที่ ผิวหนัง (1) - ผื่นแดง - ผื่นขาว - ผิวแตก - ตุ่มพุพอง - ผิวแห้ง กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว (2) กล้ามเนื้ อ อ่อนเพลี ย (1) นอนหลับไม่ สนิท (1) น้ำตา ไหล (1) น้ำลายไหล (1) ตาแดง (1) แสบตา / ปวดแสบ ร้อน / ตาคัน (1) หนังตา กระตุก (2) เวียน ศีรษะ (1) ลมชัก (3) หมดสติ (3) อาเจีย น (2) เจ็บคอ (1) อ่อนเพลี ย (1) ปวดศีรษะ (1) ไอ ( 1) เจ็บหน้าอก ( แน่น หน้าอก ) (2) น้ำมูก ไหล (1) คลื่นไส้ ( 2) ปวดเกร็งท้อง (2) ท้องเสีย (( 2) อาการชา (1) คัน ผิวหนัง (1) เหงื่อออก (1) เดินโซเซ (2) หายใจ ติดขัด (1) อาการที่ สังเกตเห็นหรือ รู้สึกได้ในขณะ ฉีดพ่นหรือเกิด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีด พ่นสารเคมี

8 อาการที่สังเกตเห็นได้ สั่น  ผิวหนัง แดง สั่น  ผิวหนัง แดง หนังตากระตุก  รอยด่าง ขาวบนผิวหนัง หนังตากระตุก  รอยด่าง ขาวบนผิวหนัง เหงื่อออกมากผิดปกติ  ผิวหนังแตกเป็นเกร็ด เหงื่อออกมากผิดปกติ  ผิวหนังแตกเป็นเกร็ด ตาแดง  หมดสติ / ไม่ รู้สึกตัว ตาแดง  หมดสติ / ไม่ รู้สึกตัว น้ำมูกไหลมาก  ชัก น้ำมูกไหลมาก  ชัก ไอ  อาเจียน ไอ  อาเจียน หายใจเสียงดัง หายใจเสียงดัง เดินโซเซ เดินโซเซ ท้องเสีย ท้องเสีย

9 อาการที่รู้สึกได้ คอแห้ง  คลื่นไส้ คอแห้ง  คลื่นไส้ อ่อนเพลีย / เหนื่อยง่าย  น้ำลายไหลมาก อ่อนเพลีย / เหนื่อยง่าย  น้ำลายไหลมาก นอนไม่หลับ  เจ็บคอ นอนไม่หลับ  เจ็บคอ แน่นหน้าอก / ปวดเสียดที่ยอดอก  แสบจมูก แน่นหน้าอก / ปวดเสียดที่ยอดอก  แสบจมูก ชา  กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว ชา  กล้ามเนื้อ เป็นตะคริว ปวดแสบตา  ปวดศีรษะ ปวดแสบตา  ปวดศีรษะ คันตา  ปวดท้องเกร็ง คันตา  ปวดท้องเกร็ง ตาพร่า  คันที่ผิวหนัง ตาพร่า  คันที่ผิวหนัง เวียนศีรษะ เวียนศีรษะ

10 ภัยเงียบที่ยังไร้ คำตอบ

11 เวรกรรม ?????????

12 เวรกรรม หรือ ??????????????

13

14

15

16

17

18 เหตุเกิดที่อินเดีย

19

20

21

22

23 อันตราย ต่อ สิ่งแวดล้ อม

24 ความ หลาก หลาย ของ สิ่งมีชีวิ ต ในดิน

25 ปลาหายไปไหน ?

26 การจำแนกระดับ ความเป็นพิษ และอันตรายต่อ สุขภาพ

27

28 ตัวอย่างฉลาก สารเคมีที่มีพิษร้ายแรง มาก (1 เอ )

29 ตัวอย่างสารเคมีที่มีพิษระดับ ต้องระวัง ( ชั้น 3)

30 ตัวอย่าง ฉลาก สารเคมี ที่มีพิษ ต้องระวัง ( ชั้น 3)

31 การโฆษณาสารเคมีในตาม ชุมชน

32 การ โฆษณ า แบบ ลด - แลก - แจก - แถม

33

34

35 เก็บไว้ในที่เด็กเข้าถึงได้ง่าย


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยง อันตรายจาก สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช. พฤติกรรมการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืช ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย ช่องทางใดบ้างที่สารเคมีเข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google