งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉบับที่ 3/2549 ประจำวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2549 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉบับที่ 3/2549 ประจำวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2549 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉบับที่ 3/2549 ประจำวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2549 http:// www.ba.cmu.ac.th พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. บัณฑิต รายงานตัวที่สำนักทะเบียนฯ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2550 วัน ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550 วันซ้อม ใหญ่ สวมครุยวิทยาฐานะ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 วันพิธี พระราชทานปริญญาบัตร คณาจารย์คณะ บริหารธุรกิจ นำโดยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดู งาน ณ โรงแรมพลาซ่า แอ ทธินี และ วิทยาลัยดุสิตธานี ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อเป็นการสร้างเสริม ความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณาจารย์ทางด้านการจัดการ อุตสาหกรรมบริการ และจะได้ นำมาพัฒนาจัดหลักสูตร ทางด้าน Hospitality Management ของคณะฯ ต่อไปในอนาคต การศึกษาดูงาน ด้าน Hospitality Management บรรยายพิเศษเพื่อสุขภาพ “ พลังลมปราณ ” ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย พิเศษเพื่อสุขภาพด้วยวิธี ธรรมชาติบำบัด เรื่อง “ พลัง ลมปราณ ” จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกพลัง ลมปราณเพื่อสุขภาพ “ คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ ” ในวันพุธที่ 27 ธ. ค. 2549 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง Mini MBA ชั้น 2 คณะ บริหารธุรกิจ เชิญร่วมการสัมมนา “ TQA” ขอเชิญบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมการสัมมนา เรื่อง “ การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจตามแนวทางเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549 เวลา 08.30 – 12.00 น. และรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงบ่าย เชิญร่วมสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่.. คณะ บริหารธุรกิจ กำหนด จัดงานรับขวัญ บัณฑิต ในการ พระราชทานปริญญา บัตร ครั้งที่ 41 ใน วันที่ 14 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

2 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ นส. อรพรรณ ชมภูเอี่ยม หน่วย ประชาสัมพันธ์ โทร. 2105 ที่ปรึกษา : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ กองบรรณาธิการ : นางบุปผา ญาณะตาล นส. อรพรรณ ชมภูเอี่ยม นส. วันทนา ทาตาล นายธนากุล บัวเหลือง * ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ระยะที่ 1 ภายในวันที่ 6 ธ. ค.49 และระยะที่ 2-3 ภายในวันที่ 10 ก. พ.50 * ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 ก. พ.50 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก JDBA สำหรับคณาจารย์และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา 2550 - ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 2 ทุน คุณสมบัติ ดังนี้ บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ, ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โครงการกำหนด - ทุนสำหรับอาจารย์ จำนวน 8 ทุน คุณสมบัติ ดังนี้ สัญชาติไทย, เป็น อาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โครงการกำหนด, หลังการสำเร็จการศึกษา จะต้อง ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 เท่า ของ เวลาที่ลาศึกษา ผู้สนใจสามารถติดต่อโครงการ JDBA โทร.0-2623-5651 ถึง 2 หรือ 0-2613-2261 E-mail : jdba@tu.ac.th หรือ Website : www.bau.tu.ac.th/jdbajdba@tu.ac.th ผลกีฬาวอลเล่ย์บอล ( ทีมหญิง ) 22 พ. ย. 49 บริหาร : วิทย์เทคโน = 0 : 2 เซต 23 พ. ย. 49 สำนักหอสมุด : บริหาร = 2 : 0 เซต 29 พ. ย. 49 เกสัชฯ : บริหาร = 2 : 0 เซต 6 ธ. ค. 49 สนง. อธิการบดี : บริหาร = 0 : 2 เซต 12 ธ. ค. 49 วิทยาศาสตร์ : บริหาร = 0 : 2 เซต ปรากฏว่าทีมบริหารฯ อดเข้ารอบรอง ชนะเลิศไปเพียง 0.25 คะแนน พ่าย สถาบันวิทย์ฯ สุขภาพ ไปอย่างฉิวเฉียด... กีฬาเปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว ขอแสดงความยินดีกับ คุณผ่องแผ้ว ปาน นาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา ตารางแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่ง วันที่ 15 ธ. ค. 49 แข่งขันประเภทชายเดี่ยว และ ประเภททีม ณ ยูโฟโบว์ลิ่ง ตารางแข่งขัน กีฬาแอโรบิกแดนส์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง ( ยิมเนเซียมตรงข้าม คณะบริหาร ) วันที่ 15 ธ. ค. 49


ดาวน์โหลด ppt ฉบับที่ 3/2549 ประจำวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2549 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google