งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49 อรรถชัย จินตะเวช ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49 อรรถชัย จินตะเวช ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49 อรรถชัย จินตะเวช ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

2 ประเด็น ภาพรวม งานวิจัย กลุ่มฯ จะช่วยกันทำงานวิจัย อย่างไร

3 ภาพรวม งานวิจัย

4 http://www.agri.cmu.ac.th/http://www.agri.cmu.ac.th/ click ที่ MIS http://mis.agri.cmu.ac.th/http://mis.agri.cmu.ac.th/ click ที่ งานวิจัย แหล่งข้อมูลงานวิจัยใน AgMIS

5 http://www.agri.cmu.ac.th/ click ที่ MIShttp://www.agri.cmu.ac.th/ http://mis.agri.cmu.ac.th/ click ที่ เข้าระบบhttp://mis.agri.cmu.ac.th/ ขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านได้ทุกเมื่อที่ 4077 karn@chiangmai.ac.th karn@chiangmai.ac.th ต่อไปจะพยายามเชื่อมกับระบบ TOR & JA การเพิ่มข้อมูลงานวิจัยใน AgMIS

6 บุคลากร วิจัย มีเท่าใด? บุคลากร –คณาจารย์ (99) นักวิชาการเกษตร (47) –มีผู้ช่วยวิจัย (53) น.ศ.ช่วยวิจัย (5+) –มีหน่วยและ จนท. ธุรการ การเงิน พัสดุ บัญชี การตรวจสอบ หลายจุดสนับสนุน การปฏิบัติงานวิจัย

7 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด 2547-48?

8 บุคลากรในวงการวิจัยมีเท่าใด 2548-49?

9 งบประมาณวิจัยที่ได้รับมีเท่าใด? 0 10 20 30 40 50 ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะฯ/ภาควิชา... ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน... ทุนวิจัยจากแหล่งอื่น... ทุนวิจัยแหล่งต่างประเทศ ทุนวิจัยภาคเอกชน 2547 รวม 195 โครงการ งบประมาณ 83.9 ล้านบาท 2548 รวม 150 โครงการ งบประมาณ 72.2 ล้านบาท แหล่งข้อมูล: AgMIS 2547: งบวิจัย 703,095.94 บาท/คน

10 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? กองทุนวิจัย : คณะฯ : ภาควิชา 30% : 40% : 30% ประเภท –พิเศษ ก และ พิเศษ ข (สกว.) เป็นเงินรายได้ใน ปี 2547, 2548 –Overhead (แหล่งอื่น) เป็นเงินรายได้

11 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2548รายรับรายจ่าย Overhead355,643.76 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)284,886.75 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ325,248.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย300,000.00 640,530.51625,248.00

12 เงินบำรุงสถาบันมีอะไรบ้าง? แบ่งอย่างไร? จ่ายอะไร? 2549รายรับรายจ่าย Overhead543,678.25 เงินพิเศษ ก (คณะฯ)493,052.67 เงินเดือน/ค่าจ้าง งานวิจัยฯ314,855.00 หมวดอุดหนุนงานวิจัย300,000.00 1,036,730.92<968,200.00

13 รายรับ-จ่ายของเงินบำรุงสถาบันมีมากน้อย? 0.00 0.5 1.01.0 1.51.5 2.02.0 2.52.5 2545254625472548 ล้านบาท รายรับ 3.03.0 รายจ่าย 2549

14 อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิจัย? อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ –Lab กลาง >> รองสุชน >> คณบดี

15 กลุ่มฯ จะช่วยกันทำงาน วิจัยอย่างไรภายใต้การ เปลี่ยนแปลงที่มีอย่าง ต่อเนื่อง

16 จะช่วยกันทำงานวิจัย กลุ่มพัฒนาเอกสารของกลุ่มฯ เอกสารโครงการวิจัยใหม่ ๆ –วช พ.ย. –สกว. ตลอดเวลา –สวทช. ตลอดเวลา คณะฯ เสนอ ม.ช. ให้รับรองกลุ่มวิจัย ในหลักการเดียวกับของ สวท. คณะฯ เสนอ ม.ช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยต่อกลุ่มวิจัย กลุ่มดำเนินกิจกรรม (วิจัย และ บริการวิชาการ) อย่างต่อเนื่อง ให้เชื่อมกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ (คน และ สังคม เป็นสุข)

17 สรุป คณาจารย์ & บุคลากรเก่งในการหาทุน มีงานวิจัยต่อเนื่อง มีจุดเสริมการบริหารโครงการวิจัย หลากหลาย มีผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัย หลากหลาย (คณาจารย์ แหล่งทุน ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษา เกษตรกร) ขอความร่วมในการกรอกข้อมูลลงในระบบ MIS และ TOR&JA (จะจัดเวทีกลางประมาณต้นเดือน กรกฏาคม ๒๕๔๙)

18 สรุป รองอธิการบดี มีวันวิชาการทุกปี 8-9 ธันวาคม รางวัลให้นักวิจัยของ มช. ค่าตีพิมพ์ในวารสาร การไปเสนอผลงานต่างประเทศ CMUBI ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รางวัลกลุ่มวิจัย การรับรองกลุ่มวิจัย (ใช้รูปแบบของ สวท.) เสนอเพื่อพิจารณา

19 บ้าน TQM http://www.opdc.go.th/thai/chapter/chapter_24.pdf

20 จบแล้วครับ สนุก สุขดี ภูมิใจและยินดีที่ได้ ร่วมงานกัน ขอบคุณ Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators Chicken Soup for the Teacher's Soul: Stories to Open the Hearts and Rekindle the Spirit of Educators by Jack CanfieldJack Canfield


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมงานวิจัยของ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2548/49 อรรถชัย จินตะเวช ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google