งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฎิบัติการที่ 1 จงสร้างโฮมเพจ (index.html) แสดงการเชื่อมโยงไปสู่การบ้าน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ การสร้าง MENU การสร้าง TABLE การสร้าง TEXT และ IMAGE การสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฎิบัติการที่ 1 จงสร้างโฮมเพจ (index.html) แสดงการเชื่อมโยงไปสู่การบ้าน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ การสร้าง MENU การสร้าง TABLE การสร้าง TEXT และ IMAGE การสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฎิบัติการที่ 1 จงสร้างโฮมเพจ (index.html) แสดงการเชื่อมโยงไปสู่การบ้าน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ การสร้าง MENU การสร้าง TABLE การสร้าง TEXT และ IMAGE การสร้าง FORM

2 ปฎิบัติการที่ 2 จงสร้างเว็บเพจที่ประกอบด้วยเมนูอาหาร กำหนดให้ใช้ order list และ unorder list และเชื่อมโยงแบบ Roll over ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท pizza.com บริษัท Pizza Company จำกัด รายการพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 1. ชุดสุดคุ้ม สำหรับ 2-3 ท่าน 499 บาท Pizza ถาดกลาง 1 ถาด ปีกไก่ 6 ชิ้น ไอศครีม 1 กล่อง 2. ชุดสุดคุ้ม สำหรับ 4-5 ท่าน 799 บาท Pizza ถาดใหญ่ 1 ถาด ปีกไก่ 12 ชิ้น ขนมปังกระเทียม 1 กล่อง

3 ปฎิบัติการที่ 3 จงเขียนเว็บเพจเพื่อแสดงตารางยอดขายรถดังรูป

4 ปฎิบัติการที่ 4 จงเขียนเว็บเพจเพื่อแสดงรูปทิวทัศน์ 2 รูปพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ ดังนี้คือ ภาพที่1: ภาพ Sunset จากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ภาพที่2: ภาพภูเขาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5 ปฎิบัติการที่ 5 จงออกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เพศ ระดับการศึกษา และ สาขา เกรดเฉลี่ย ความสามารถทางภาษา ความสามารถพิเศษ อื่น ๆ โดยออกแบบการรับข้อมูลให้เหมาะสม

6 ปฎิบัติการที่ 6 ปฎิบัติการที่ 7
จงออกแบบเว็บเพจเป็นแบบเฟรมอย่างน้อย 2 เฟรมเชื่อมโยงไปยังการบ้านข้อต่าง ๆ ปฎิบัติการที่ 7 จงออกแบบโฮมเพจของตนเอง 1 หน้า ชื่อ index.htm แล้ว FTP ไปไว้ที่ mail.cm.edu/uxxxxxxx/index.htm


ดาวน์โหลด ppt ปฎิบัติการที่ 1 จงสร้างโฮมเพจ (index.html) แสดงการเชื่อมโยงไปสู่การบ้าน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ การสร้าง MENU การสร้าง TABLE การสร้าง TEXT และ IMAGE การสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google