งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลือกไข่ไล่มด โดย นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลือกไข่ไล่มด โดย นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลือกไข่ไล่มด โดย นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

2 ๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง ๒. น้ำเปล่า ๑ ลิตร ๓. กระบอกฉีดน้ำ ๔. ภาชนะสำหรับ ใช้แช่ส่วนผสม เช่น หม้อ กระป๋องน้ำ

3 ๑. นำเปลือกไข่ที่กะเทาะเอาไข่แดง และไข่ขาวออกไปทำอาหารแล้ว ไปล้าง เอาเมือกไข่ขาวออกให้หมด นำเอา เปลือกไข่ที่ล้างไปผึ่งลมให้แห้ง แล้ว นำไปย่างไฟให้เหลืองแต่ไม่ไหม้ ๑. นำเปลือกไข่ที่กะเทาะเอาไข่แดง และไข่ขาวออกไปทำอาหารแล้ว ไปล้าง เอาเมือกไข่ขาวออกให้หมด นำเอา เปลือกไข่ที่ล้างไปผึ่งลมให้แห้ง แล้ว นำไปย่างไฟให้เหลืองแต่ไม่ไหม้

4 ๒. นำเปลือกไข่ที่ย่างจนเหลือง มาโขลกให้ ละเอียด

5 ๓. นำเปลือกไข่ที่โขลกละเอียดแล้ว ไปแช่ น้ำเปล่า จำนวน ๑ ลิตร ทิ้งไว้ในที่ร่ม ประมาณ ๒ ชั่วโมง

6 - นำผ้าขาวบางมากรองเอาแต่น้ำ นำไปใส่กระบอกฉีดน้ำ นำไปฉีดพ่นไล่ มด ประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที มดจะ หายไปหมด เจ้าของภูมิปัญญา นายหนูเพียร ภูมิพรรณนา ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

7 The End…


ดาวน์โหลด ppt เปลือกไข่ไล่มด โดย นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google