งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุอุปกรณ์ ๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุอุปกรณ์ ๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลือกไข่ไล่มด โดย นางสาวปุณยนุช สอนไธสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 วัสดุอุปกรณ์ ๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง
๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง ๒. น้ำเปล่า ๑ ลิตร ๓. กระบอกฉีดน้ำ ๔. ภาชนะสำหรับใช้แช่ส่วนผสม เช่น หม้อ กระป๋องน้ำ

3 วิธีทำ ๑. นำเปลือกไข่ที่กะเทาะเอาไข่แดงและไข่ขาวออกไปทำอาหารแล้ว ไปล้างเอาเมือกไข่ขาวออกให้หมด นำเอาเปลือกไข่ที่ล้างไปผึ่งลมให้แห้ง แล้วนำไปย่างไฟให้เหลืองแต่ไม่ไหม้

4 ๒. นำเปลือกไข่ที่ย่างจนเหลือง มาโขลกให้ละเอียด
๒. นำเปลือกไข่ที่ย่างจนเหลือง มาโขลกให้ละเอียด

5 ๓. นำเปลือกไข่ที่โขลกละเอียดแล้ว ไปแช่น้ำเปล่า จำนวน ๑ ลิตร ทิ้งไว้ในที่ร่ม ประมาณ ๒ ชั่วโมง

6 วิธีใช้ - นำผ้าขาวบางมากรองเอาแต่น้ำ นำไปใส่กระบอกฉีดน้ำ นำไปฉีดพ่นไล่มด ประมาณ ๑๐ - ๒๐ นาที มดจะหายไปหมด เจ้าของภูมิปัญญา นายหนูเพียร ภูมิพรรณนา ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

7 The End…


ดาวน์โหลด ppt วัสดุอุปกรณ์ ๑. เปลือกไข่ไก่, ไข่เป็ด จำนวน ๑๕ - ๒๐ ฟอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google