งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงพัฒนาการของไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงพัฒนาการของไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงพัฒนาการของไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี

2 ทุเรียน

3 ทุเรียน ระยะไข่ ปลา

4 เงาะ ทุเรียน ระยะเหยียดตีนหนู 5-7 วัน

5 ทุเรียน ระยะมะเขือพวง 14 วัน

6 ทุเรียน ระยะมะเขือพวง ใหญ่

7 ทุเรียน ระยะหัวกำไล วัน

8 ทุเรียน ระยะดอกบาน วัน

9 ทุเรียน ระยะเก็บ เกี่ยว - หมอนทอง 110 วัน - ชะนี 100 วัน - กระดุม 80 วัน - ก้านยาว 115 วัน - พวงมณี 100 วัน

10 เงาะ ระยะช่อสะเดา วัน

11 เงาะ ระยะดอกบาน วัน

12 เงาะ ระยะเก็บ เกี่ยว - โรงเรียน วัน - สีชมพู วัน - สีทองใต้ วัน

13 มังคุด

14 มังคุด ระยะปากนกแก้ว 5-7 วัน

15

16 มังคุด ระยะดอก กลม

17 มังคุด ระยะดอกบาน วัน

18 มังคุด ระยะ เก็บเกี่ยว วัน

19 ลองก อง

20 ลองกอง ระยะแทงช่อดอก 5-7 วัน

21 ลองกอง ระยะดอกเจริญ วัน

22 ลองกอง ระยะช่อดอกบาน วัน

23 อายุการเก็บเกี่ยวไม้ผล ชนิดพืชเหยียดตีนหนู - ดอกบาน อายุการเก็บเกี่ยว การค้าวิชาการ หมอนทอง ชะนี กระดุม อื่นๆ 45 วัน 40 วัน 45 วัน โรงเรียน สีชมพู 45 วัน มังคุด 40 วัน ลองกอง 50 วัน 110


ดาวน์โหลด ppt ช่วงพัฒนาการของไม้ผล สำนักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google