งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่วงพัฒนาการของไม้ผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่วงพัฒนาการของไม้ผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่วงพัฒนาการของไม้ผล
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

2 ทุเรียน

3 ทุเรียน ระยะไข่ปลา

4 เงาะ ทุเรียน ระยะเหยียดตีนหนู 5-7 วัน

5 ทุเรียน ระยะมะเขือพวง 14 วัน

6 ทุเรียน ระยะมะเขือพวงใหญ่

7 ทุเรียน ระยะหัวกำไล 10 -15 วัน

8 ทุเรียน ระยะดอกบาน10 -15 วัน

9 ทุเรียน ระยะเก็บเกี่ยว
-หมอนทอง 110 วัน -ชะนี 100 วัน -กระดุม 80 วัน -ก้านยาว 115 วัน - พวงมณี 100 วัน ทุเรียน ระยะเก็บเกี่ยว

10 เงาะ ระยะช่อสะเดา 30 -35 วัน

11 เงาะ ระยะดอกบาน วัน

12 เงาะ ระยะเก็บเกี่ยว -โรงเรียน 100-110 วัน -สีชมพู 110 -120 วัน
-โรงเรียน วัน -สีชมพู วัน -สีทองใต้ วัน เงาะ ระยะเก็บเกี่ยว

13 มังคุด

14 มังคุด ระยะปากนกแก้ว 5-7 วัน

15

16 มังคุด ระยะดอกกลม

17 มังคุด ระยะดอกบาน 20-25 วัน

18 มังคุด ระยะเก็บเกี่ยว
80-85 วัน มังคุด ระยะเก็บเกี่ยว

19 ลองกอง

20 ลองกอง ระยะแทงช่อดอก 5-7 วัน

21 ลองกอง ระยะดอกเจริญ 35-40 วัน

22 ลองกอง ระยะช่อดอกบาน 15-20 วัน

23 อายุการเก็บเกี่ยวไม้ผล หมอนทอง ชะนี กระดุม อื่นๆ
ชนิดพืช เหยียดตีนหนู-ดอกบาน อายุการเก็บเกี่ยว การค้า วิชาการ หมอนทอง ชะนี กระดุม อื่นๆ 45 วัน 40 วัน 95-100 85-90 90-100 โรงเรียน สีชมพู มังคุด 80-85 ลองกอง 50 วัน 110


ดาวน์โหลด ppt ช่วงพัฒนาการของไม้ผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google